Skip to main content

Fokus på miljöfrågor i kommunfullmäktige

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 12:27 CET

Ny klimat- och energistrategi
Värmdö kommun antar Stockholms läns klimat- och energistrategi. Det blir en utgångspunkt för hela regionen att nå det nationella målet om en så begränsad miljöpåverkan som möjligt.

I och med den nya klimat- och energistrategin fortsätter Värmdö kommun sitt miljöarbete för att nå uppsatta mål inom klimat-, energi- och transportområdet. Kommunens mål säger bland annat att andelen förnybara energikällor ska vara 50 procent och att 75 % av alla fordon inom kommunen ska drivas med förnybara bränslen till år 2030.

Sänkt renhållningstaxa från 1 januari 2014

Från och med 1 januari 2014 sänks renhållningstaxan med 5 %. För de hushåll som sorterar sitt matavfall sänks även den fasta avgiften med 50 % mot nuvarande taxa. En genomsnittlig familj i enbostadshus i Värmdö har sophämtning cirka 30 gånger per år och får med den nya taxan sin renhållningskostnad halverad till drygt 1500 kronor/år.

Matavfallsinsamlingen påbörjades under 2012 och är frivillig. Totalt 995 hushåll i kommunen har
anslutit sig, vilket motsvarar 7 % av de erbjudna hushållen. Den förändrade taxan förväntas öka intresset för matavfallsinsamling i Värmdö och bidra till att kommunen når det regionalt uppsatta målet för matavfallsinsamling.

 

För mer information kontakta

Monica Pettersson, Kommunstyrelsens ordförande
Stellan Folkesson, Kommundirektör


Värmdö är Stockholms stoltaste skärgård, en unik natur med över 10 000 öar. Här bor 40 000 människor, på sommarhalvåret växer kommunen med över 100 000. Inom bara 20 minuter finns Stockholm, med alla sina möjligheter i form av arbete, kultur och nöjen.