Skip to main content

Framtidens Porslinsfabrik ska ta form

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2014 20:46 CEST

Fyra arkitektkontor har tagit fram idéförslag för framtidens kulturhus i Porslinsfabriken. Förslagen berör den del av den gamla hushållsporslinsfabriken som ska omvandlas till ett centrum för kultur och upplevelser. Här kommer bland annat Gustavsbergs bibliotek, dans- och balettskolan, Porslinsmuséet och Gustavsbergs konsthall att finnas.

- Det är många delar som har beaktats i uppdragsbeskrivningen. Lika viktigt som det är att den arkitektoniska karaktären håller en funktionalitet för att målet om ett kulturcentrum ska uppnås, är det också att tillvara ta det kulturhistoriska arvet vi har i hamnområdet, säger Stellan Folkesson, kommundirektör i Värmdö. 

De fyra arkitektkontoren är Utopia Arkitekter, Nyréns Arkitektkontor, Ljungh Arkitekter och Murman Arkitekter. Arkitektkontorens uppgift har varit att ge idéer för hur den gamla Porslinsfabriken kan utvecklas till ett kulturhus och hur det kan samspela med befintliga verksamheter i den kulturhistoriska miljön i Gustavsbergs hamn.

Nu får allmänheten en möjlighet att ta del av förslagen samt att tycka till.

Tid: 24 maj kl. 11.00 – 14.00 och 27 maj kl. 16.00 – 19.00
Plats: Mässhallen i Porslinsfabriken

Läs mer på varmdo.se/porslinsfabriken

Värmdö, skärgårdens mötesplats, med en unik natur och över 10 000 öar. Här bor 40 000 människor och på sommarhalvåret växer kommunen till över 100 000. Inom bara 30 minuter finns Stockholm, med alla sina möjligheter i form av arbete, kultur och nöjen.