Skip to main content

Ljus ekonomisk framtid för Värmdö

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2014 12:44 CEST

Värmdös ekonomi är tillfredställande och resultatet högre än snittet i Stockholms län. Det visar den finansiella profil som Kommunforskning i Västsverige (KFi) tar fram för Stockholmsregionens kommuner. Den senaste avser 2013.

Den finansiella profilen är ett komplement till den finansiella analys som återfinns i kommunens årsredovisning och som beskriver utvecklingen över tiden. Den finansiella profilen fokuserar på två delar, dels hur kommunerna i Stockholmsregionen förhåller sig finansiellt till varandra och dels Värmdös egen utveckling. Profilen är relativ, vilket innebär att kommunen måste röra sig i annorlunda riktning är genomsnittet för att förändra sin finansiella profil.


God ekonomisk utveckling

Värmdö kommuns ekonomiska utveckling har varit god under de senaste åren. Mellan 2011 och 2013 har kommunens resultat förbättrats markant till en betydligt högre nivå än genomsnittet i Stockholms län. 
 
- Vi har jobbat intensivt för att Värmdös ekonomiska plattform ska vara fortsatt stabil. Jag ser med glädje tillbaka på våra två mandatperioder och det finansiella resultat vi redovisar, säger Monica
Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunens investeringar har finansierats i allt större utsträckning med egna medel. Även soliditeten har förbättrats men ligger fortfarande under länsgenomsnittet. Och trots att Värmdö har sänkt skatten de senaste åren ligger skattesatsen nästan en krona över länssnittet.

- Det är mycket roligt att vårt långsiktiga arbete med att trygga och förbättra Värmdö kommuns ekonomi uppmärksammas även externt. En god ekonomi är grunden för att göra förbättringar inom exempelvis skolan, säger Anders Bergman (FP), vice ordförande i kommunstyrelsen och ekonomisk talesperson.

Slutsatsen av rapporten är bland annat att Värmdö har en tillfredsställande ekonomi, och förutsatt
att resultatnivån kan bibehållas eller utvecklas ytterligare så ser framtiden ljus ut för kommunen.

Läs rapporten i sin helhet på varmdo.se/finansiellprofil


Värmdö, skärgårdens mötesplats, med en unik natur och över 10 000 öar. Här bor 40 000 människor och på sommarhalvåret växer kommunen till över 100 000. Inom bara 30 minuter finns Stockholm, med alla sina möjligheter i form av arbete, kultur och nöjen.