Skip to main content

Många har besökt Gustavsbergsbadet

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2009 16:19 CEST

En enkätundersökning som Gustavsbergsbadet låtit göra bland värmdöborna visar att 55 procent har besökt Gustavsbergsbadet hittills, varav 17 procent varit där fem gånger eller mer. De allra flesta är nöjda med sitt besök.

Invånarna på Ingarö är de flitigaste besökarna procentuellt sett, 25 procent har varit på Gustavsbergsbadet fem gånger eller mer. Skärgårdsborna verkar också vara förtjusta i den nya badanläggningen, eftersom 64 procent varit där två till fyra gånger. Gustavsbergsborna står dock för det klart största antalet besök, närmare 10 000.
Den typiska badgästen är 18-34 år eller har barn under 18 år samt bor i hyreslägenhet.

Den populäraste aktiviteten är äventyrsbadet, tätt följt av motionssim.

57 procent upplever personalens bemötande som bra eller mycket bra, medan endast 15 procent tycker att de blivit dåligt bemötta.

Elisabeth Strömberg, vd för Gustavsbergsbadet, vad tycker du om resultatet?

- Vi är överraskade att så pass många värmdöbor har varit här. Det är något vi haft på känn och nu fått bekräftat, vilket är jättekul! Hela 83 procent i åldern 18-34 år har besökt oss, enligt enkäten.

Vad vill ni försöka förbättra?

- Det känns bra att de flesta är nöjda med bemötandet. Men vi ska bland annat försöka bli ännu bättre på att informera om våra trivselregler, som innebär att alla som vill komma in måste tvätta sig och byta om - det ska ju vara rent och hygieniskt på badet. Vi tror att det kan vara en källa till missnöje med bemötandet att vi inte släpper in några åskådare, men de som badar är nöjda med att det är så.

- Och så ska vi självklart försöka få ännu fler att upptäcka det fina badhuset och allt vi har att erbjuda.

För mer information kontakta Elisabeth Strömberg, vd Gustavsbergsbadet, 073-988 46 63, elisabeth.stromberg@varmdo.se

Hela undersökningen finns här:
https://www2.varmdo.se/Resource.phx/plaza/publica/omkommunen/simhallsbolag/simhall.htx

Bifogade filer

PDF-dokument