Skip to main content

Nu startar Värmdö ungdomsparlament

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 17:04 CET

Värmdö ungdomsparlament (VUP) är en ny satsning inom kommunens arbete med medborgardialog och riktar sig till gymnasieungdomar. Ungdomsparlament innebär en möjlighet för ungdomar på gymnasiet att tycka till och arbeta fram förslag på lösningar till aktuella lokala frågor i Värmdö kommun.

2011 deltar 80 ungdomar i årskurs 1 och 2 från Gustavsbergs gymnasium och Doctus.

Syfte
Ungdomsparlamentet syftar till att öka ungdomarnas intresse och förståelse för demokratin, det politiska beslutsfattandet och aktuella samhällsfrågor. Vidare syftar Värmdö ungdomsparlament till att skapa en plattform för dialog mellan ungdomar och politiker.

Ungdomarnas förslag lämnas till partierna.
Det är förtroendevalda i Värmdö kommun och ungdomar som deltar i projektet och ger förslag på vilka frågor som ungdomsparlamentet ska behandla under våren.

- Det är första gången vi har ungdomsparlament i Värmdö och det finns ett stort engagemang hos både ungdomar och politiker för att detta ska bli en bra och återkommande aktivitet, säger Karin Aaseby, projektledare för ungdomsparlamentet.

Ungdomarna kommer därefter att fördjupa sig i ett urval av frågor, inom ramen för skolarbetet, för att sedan arbeta fram en gemensam motion kring var och en av frågorna. Motionerna presenteras, debatteras och röstas igenom under en högtidlig plenarsession i Gustavsbergsteatern den 9 maj.

De motioner som Värmdö ungdomsparlament antar kommer, i anslutning till plenarsessionen, att lämnas över till representanter för de politiska partierna i kommunfullmäktige. De förtroendevalda ger därefter ungdomarna respons på motionerna fram till oktober då svaret publiceras på ungdomsparlamentets hemsida.

Vi tar det första steget på vår gemensamma resa nu på fredag den 18 februari kl 13.00, då vi har vår Kick-off i Ungkulturhuset ovanpå Coop i Gustavsbergs centrum.

Välkommen att titta förbi!

För mer information kontakta:

Karin Aaseby
Projektledare Värmdö ungdomsparlament 
0704-13 04 73
karin.aaseby@varmdo.se

Bifogade filer

PDF-dokument