Skip to main content

Nytt föreningshus samt renovering av Farstavikens skola/Ekedal

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2014 12:03 CEST

En renovering av Farstavikens skola/Ekedal samt byggnation av nytt föreningshus vid Ingarö idrottsplats har beslutats av kommunstyrelsens fastighetsutskott.

Skolans tekniska system i form av värme, vatten och ventilation, är i behov av förnyelse och även lokalernas disposition kommer att ses över och utökas. Renoveringen kommer också att omfatta nya toaletter och förrådsutrymmen i anslutning till den befintliga idrottshallen. Åtgärderna innebär också en omdisponering av lokalerna för att möjliggöra ett mer flexibelt arbetssätt.

Arbetet startar under 2015 och beräknas vara klart till höstterminen 2017. Renoveringen av skolan beräknas kosta cirka 80 MSEK.

Nytt föreningshus på Ingarö

Ett nytt föreningshus kommer att uppföras vid Ingarö idrottsplats. Området används idag av både föreningslivet och en stor del av kommunens barn och ungdomar genom skolor i närområdet. Den nya byggnaden kommer att uppgå till cirka 500 m² och omfattar flera omklädningsrum, förråd, kontorsutrymme och cafeteria.

- Renoveringen av Farstavikens skola/Ekedal är ytterligare ett steg i arbetet med att ge framtida skolgenerationer en kvalitativ och stimulerande miljö. Att vi dessutom får möjlighet att utveckla förutsättningarna för en god idrotts- och fritidsmiljö för både föreningslivet och skolverksamheten på Ingarö känns mycket glädjande, säger Anders Bergman (FP), ordförande i kommunstyrelsens fastighetsutskott.

Byggnationen av det nya föreningshuset påbörjas under hösten 2014 och ska stå färdigt till
våren 2015. Kostnaden för byggnationen beräknas uppgå till cirka 14,5 MSEK.

Värmdö, skärgårdens mötesplats, med en unik natur och över 10 000 öar. Här bor 40 000 människor och på sommarhalvåret växer kommunen till över 100 000. Inom bara 30 minuter finns Stockholm, med alla sina möjligheter i form av arbete, kultur och nöjen.