Skip to main content

Ökad användning av narkotika bland pojkar i gymnasiet

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 13:38 CET

Sedan 2006, då Värmdö Kommun började med drogvaneundersökningar i gymnasiets år 2, har användningen av narkotika legat relativt stabilt. I den undersökning, Stockholmsenkäten, som gjordes i mars i år är det fler pojkar som prövat narkotika. I årets undersökning ökade andelen pojkar som använt narkotika vid minst ett tillfället från 22 till 31 procent. Bland flickor har andelen legat stabilt runt 20 procent under hela perioden 2006 – 2010.

- Detta är mycket oroande siffror. Chefssamrådet, som består av polismästaren i Nacka, kommundirektörerna i Nacka, Tyresö och Värmdö samt säkerhetscheferna i dessa kommuner, tog därför i september beslut om en tvåårig handlingsplan mot narkotika. Handlingsplanen innehåller en mängd åtgärder från att göra föräldrar, skol- och fritidsgårdspersonal mer vaksamma till att öka insatserna från socialtjänst och polis, säger Lars Winberg säkerhetschef.

Cannbis vanligast

Cannabis är den klart vanligaste drogen. Nästan 70 procent av de gymnasieelever som använt narkotika uppger att de använt cannabis.

- Vi vet att ett cannabisrus, även för den som röker vid enstaka tillfällen, kan leda till försämrat korttidsminne och inlärningsförmåga i upp till ett par dagar. Något som riskerar att påverka skolarbetet negativt. Under våren 2011 planerar vi därför bland annat att låta polisen ge personalen på flera gymnasieskolor utbildning i ”tecken och symptom”, säger Lisa Coudek utvecklingsledare.

- Hos tonåringar som använt cannabis under en längre period kan den psykiska mognaden och frigörelseprocessen påverkas. Även korttidsminnet och det logiska tänkandet försämras. På utredningscentrer för unga lagöverträdare kommer vi från socialtjänsten tillsammans med polis att intensifiera arbetet med att identifiera de ungdomar som testat natkotika. Socialtjänsten erbjuder ungdomarna och deras föräldrar det stöd och den behandling som behövs för att ungdomarna inte ska fortsätta med sin narkotika användning.

Fakta om undersökningen:

I den undersökning, Stockholmsenkäten, som genomfördes i mars i år deltog 13 600 gymnasieelever från Stockholm och 16 kommuner i Stockholms län. I Värmdös fyra skolor deltog totalt 450 elever.

För mer information kontakta

Lisa Coudek, utvecklingsledare
Telefon: 070-570 82 55

Bifogade filer

PDF-dokument