Skip to main content

Ökad valfrihet för SFI-elever

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2016 10:27 CET

Från och med januari 2017 får elever som ska läsa svenska för invandrare, SFI, i Värmdö kommun välja vilken utbildningsanordnare de ska studera hos. Då inför kommunen en modell med auktorisation av utbildningsanordnare inom utbildning i svenska för invandrare.

Auktorisationsmodellen tillämpas redan för den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande och gymnasial nivå. Målet är att modellen ska ge en ökad valfrihet och ett större självbestämmande, samt främja mångfald och kvalitet i utbildningen.

På kommunens hemsida kommer vi att publicera information om vilka skolor du kan välja mellan.

Ansök om att bli en auktoriserad utbildare

Du som är intresserad av att anordna sfi för Värmdös medborgare ansöker om auktorisation på kommunens hemsida. För att godkännas måste skolan uppfylla kommunens auktorisationsvillkor.

Ansökan om auktorisation görs till Värmdö kommun

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med drygt  41 000 invånare och över 10 000 öar. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor.