Skip to main content

Preliminärt bokslut visar 94 miljoner plus

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2010 12:05 CET

Värmdö kommun redovisar ett positivt resultat om 94 miljoner kronor för 2009, vilket är det bästa någonsin. 73 miljoner kommer från en markförsäljning i centrala Gustavsberg, en engångsintäkt som används för att sänka kommunens låneskuld.

Nämnderna visar ett negativt resultat på sammanlagt 10 miljoner. Men tack vare sänkta arbetsgivaravgifter och ett budgeterat överskott lyckades kommunen, även frånsett intäkten från markförsäljningen, nå ett positivt resultat.

- Trots lågkonjunktur och minskade skatteintäkter blev resultatet bättre än befarat, vilket verkar vara en allmän trend bland Sveriges kommuner, säger kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Alversjö (M).

Värmdö kommun har en låneskuld på cirka 2 miljarder kronor. Den ekonomiska strategin för åren 2008–2010 förutsätter besparingar på totalt 54 miljoner.


För mer information kontakta
Hans Ivarsson, ekonomichef, 08-570 481 18

Bifogade filer

PDF-dokument