Skip to main content

Snart fler utförare inom hemtjänsten i Värmdö

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 09:45 CET

Efter årsskiftet ska det bli möjligt för brukarna av Värmdös kommunala hemtjänst att välja mellan flera olika utförare. Kommunens egen hemtjänst, som i dag är ensamma om att bedriva verksamheten, kommer att konkurrensutsättas i syfte att öka kvaliteten.

Enligt ett beslut i kommunfullmäktige ska den nya ”lagen om valfrihetssystem” börja tillämpas inom hemtjänsten i Värmdö. Från mitten av december går kommunen ut med ett förfrågningsunderlag som gör det möjligt för alternativa utförare att ansöka om att bli godkända. Alla som uppfyller kraven får sedan teckna avtal med kommunen – antalet utförare kan alltså inte begränsas.

Vid gårdagens sammanträde antog nämnden för äldre och funktionshindrade förfrågningsunderlaget, som publiceras på Kammarkollegiets hemsida fredagen den elfte december.

- I och med att hemtjänsten i Värmdö är indelad i fyra geografiska områden kommer utbudet i de olika kommundelarna troligen att variera, men den kommunala hemtjänsten ska fortfarande finnas i alla områden, säger Monica Pettersson (M), ordförande i nämnden för äldre och funktionshindrade.

De nya utförarna har möjlighet att erbjuda tilläggstjänster i form av hushållsnära tjänster, en möjlighet som kommunen inte har. Den kommunala hemtjänsten ska dock även fortsättningsvis ansvara för trygghetslarm och nattpatrull.

Så snart det finns flera utförare att välja mellan kommer alla som har hemtjänst att få skriftlig information om dessa och möjlighet att välja utförare. I processen med att införa valfrihet inom hemtjänsten har de äldres och de anhörigas synpunkter fångats upp genom kommunens pensionärsråd, och de anställdas åsikter har förts fram av fackliga företrädare.

För mer information kontakta:
Monica Pettersson (M), ordförande i nämnden för äldre och funktionshindrade
08-570 470 12, monica.pettersson@varmdo.se

Carina Widmark, expert äldrefrågor Värmdö kommun
08-570 474 21, carina.widmark@varmdo.se

Bifogade filer

PDF-dokument