Skip to main content

Stora visioner för framtidens Gustavsberg

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2009 09:01 CET

Kommunfullmäktige har antagit ett nytt planprogram och en politisk viljeinriktning för centrala Gustavsberg. Fabriksområdet och centrum ska i framtiden bli en attraktiv mötesplats som kan erbjuda en högkvalitativ boendemiljö med intressant arkitektur, nära natur- och rekreationsområden.

Visionen är att skapa ett modernt samhälle där god arkitektur, energieffektivitet, bra kollektivtrafik, allmän miljömedvetenhet och tillgänglighet för alla är ledorden. Men det handlar även om att vårda och vidareutveckla de verksamheter som sedan lång tid tillbaka utgör Gustavsbergs själ – den konstnärliga och keramiska traditionen.

- Vi ska bygga ett framtida Gustavsberg där Vision Värmdö 2030, ”Skärgårdens mötesplats”, blir verklighet, säger Peter Frej (M), ledamot i den politiska beredningsgruppen för projektet Centrala Gustavsberg och tillika ordförande i samhällstekniska nämnden.

Upp emot 2200 nya bostäder ska i framtiden skapa trygghet och göra Gustavsberg mer levande. Bebyggelsestråk, parker och trevliga gaturum kommer att länka samman centrum med intilliggande bostadsområden. Den nya bebyggelsen är tänkt att placeras på redan exploaterade ytor, till exempel parkeringsplatser och vägar – på så sätt kan man bevara mycket av de gamla och uppvuxna miljöerna.

- Hela centrala Gustavsberg är en kulturmiljö av riksintresse. Det innebär en utmaning samtidigt som det ger oss en unik möjlighet att skapa något alldeles speciellt här i Gustavsberg. Vi har lagt ribban extra högt just när det gäller arkitekturen eftersom det finns en stark tradition att utveckla, säger Annika Andersson Ribbing (S), ledamot i beredningsgruppen.

Planprogrammet omfattar centrumområdet ner mot Farstaviken, fabriksområdet och Strandvik i väster, österut inkluderas Vattentornsberget och delar av Kråkberget. I och med att kommunfullmäktige nu antagit programmet kommer planeringen att fördjupas i flera separata detaljplaner. Men det dröjer lång tid innan allt är planerat och färdigbyggt, kanske närmare ett kvarts sekel.

Läs mer på varmdo.se

För mer information kontakta:
Peter Frej (M), 070-533 74 90
Annika Andersson Ribbing (S), 070-556 06 30
Magnus Hedenfalk, kommundirektör, 070-92 00 900

Bifogade filer

PDF-dokument