Skip to main content

Stort kulturbidrag till Värmdös kulturskola

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2016 11:43 CET

Värmdö kommun har tilldelats 800 000 kronor i kulturbidrag för att genomföra kvalitetshöjande åtgärder inom kulturskolan. Pengarna kommer också att användas för att nå ensamkommande unga samt till en prioriterad satsning i skärgården.

Regeringen har via Kulturrådet instiftat ett statligt bidrag för att utveckla kulturskolan. Bidraget har varit sökbart för alla landets kulturskolor och sammanlagt har 97 miljoner fördelats ut.

Jämlik verksamhet för alla

Kulturrådet fördelar under två år utvecklingsbidrag till landets kommunala musik- och kulturskolor. Bidragets syfte är att bidra till låga elevavgifter, göra musik- och kulturskolans verksamhet mer jämlik och förbättra möjligheterna för barn och unga att delta i verksamheten. Totalt har 178 kommuner beviljats bidrag.

- De primära anledningarna till att vi sökte är att vi vill fortsätta med och utveckla vårt arbete för att nå ensamkommande unga. Vi vill också kunna erbjuda verksamhet till hela kommunen, oavsett geografisk läge eller socioekonomiska förutsättningar, säger Fredrik Sneibjerg (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Kostnadsfri verksamhet i trygg miljö

Integrationsarbetet har redan startat. Under 2016 har Värmdö kulturskola satsat på att nå nya målgrupper och lärare har besökt fritidsgårdar och boenden för ensamkommande flyktingungdomar. Verksamheten har varit kostnadsfri och i en miljö där ungdomarna är trygga.

Pengarna kommer att användas nå fler barn och ungdomar i skärgården, främst Möja. Pengarna kommer också att användas till de sommarläger Värmdös kulturskola anordnar. Lägret välkomnar såväl befintliga elever som andra intresserade kommuninnevånare. Sommaren 2016 deltog 97 barn och ungdomar i något av kulturskolans fyra läger.

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med drygt  41 000 invånare och över 10 000 öar. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor.