Skip to main content

Tre nya hemtjänstföretag i Värmdö

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2010 16:21 CET

Tre företag har fått tillstånd från kommunen att bedriva hemtjänst i Värmdö enligt lagen om valfrihetssystem. De tre är Aktiv omsorg i Stockholm AB, Din dag HB samt Vård- och omsorgsteamet i Norden AB. Eftersom ansökningstiden är öppen tills vidare kan fler företag få tillstånd framöver. På skärgårdsöarna finns endast möjlighet till kommunal hemtjänst.

För den som har hemtjänst blir kostnaden densamma oavsett om man väljer en privat eller kommunal utförare. Skillnaden är att de privata företagen ibland även kan erbjuda hushållsnära tjänster som man själv får betala för, till exempel snöröjning, fönstertvätt, trädgårdsarbete och storstädning.

Inköp och distribution av matlådor sker på samma sätt oavsett utförare. Den kommunala hemtjänsten kommer även framöver att ha hand om all hjälp under natten och ansvara för alla trygghetslarm.

I Värmdö kommun tillämpas lagen om valfrihetssystem sedan årsskiftet. Det är ett frivilligt verktyg för de kommuner och landsting som vill konkurrensutsätta verksamheter inom
handikapp- och äldreomsorg samt hälso- och sjukvårdstjänster.

För mer information kontakta
Carina Widmark, expert äldrefrågor, utbildnings-, kultur- och äldrekontoret,
08-570 474 21

Lars Carpelan (FP), vice ordförande nämnden för äldre och funktionshindrade,
070-814 15 05

Monica Pettersson (M), ordförande nämnden för äldre och funktionshindrade,
070-511 29 69 (tillgänglig från den 28 februari)