Skip to main content

Ungdomsting – forum för ungas inflytande och delaktighet

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2011 13:46 CET

Måndagen den 14 november genomförs årets andra ungdomsting på Djurönäset. Det är ett viktigt forum för unga att utöva inflytande och delaktighet och är en möjlighet för ungdomar och politiker att mötas för dialog och diskussion.

Innan ungdomstinget samlas ungdomar från 13 år och uppåt i lokala rådslag. Där ges förslag på synpunkter de vill behandla. Några av de fyrtiotalet förslag som kommit upp på lokala rådslagen handlar om hur man kan få fler ungdomar att sporta och röra på sig, istället för att te x spela datorspel, hur bostäder och jobb för unga kan skapas samt hur man kan öka tryggheten ute. På ungdomstinget röstas förslag och idéer fram, som sedan lämnas över till kommunens förtroendevalda politiker.

- Ungdomstinget är ett sätt för ungdomar att känna att de är delaktiga och få lära sig den demokratiska processen, säger Marlene Wåhlstedt, ungdomssamordnare i Värmdö kommun.

För att öka ungdomars inflytande drivs flera olika dialogprojekt och andra satsningar på unga. Ungdomstinget genomförs årligen i syfte att öka ungas inflytande. Ett annat exempel är Värmdö ungdomsparlament som är ett projekt med syfte att öka gymnasieelevers inflytande samt intresse och förståelse för demokratin.

Värmdös förtroendevalda har fastslagit att ungdomars inflytande i Värmdö ska öka. Denna ambition tydliggörs i ett av kommunens sex inriktningsmål för mandatperioden 2010-2014.

För mer information kontakta

Marlene Wåhlstedt, ungdomssamordnare

telefon 08-570 476 25

Värmdö är Stockholms skärgård, en unik natur med över 10 000 öar. Här bor drygt 38 000 människor, på sommarhalvåret växer kommunen med över 100 000. Inom bara 20 minuter finns Stockholm, med alla sina möjligheter i form av arbete, kultur och nöjen.

Bifogade filer

Word-dokument