Skip to main content

Värmdö kommun satsar på miljön – nu byggs Värmdös första ”gröna hus”

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 11:30 CEST

Med 30 procent lägre energibehov än byggnormen kommer idrottshallen i Grantomta att få den eftertraktade utnämningen som ”Green Building”/grön byggnad enligt EU. Det blir den första gröna byggnaden i Värmdö.

– Idrottshallen kommer att bli helt miljöanpassad, som en av de första i Sverige. Det innebär att hela byggnationen, allt ifrån byggplats, material, konstruktion och maskiner till den långsiktiga driften och underhållet av hallen, är miljöanpassat. Dessutom blir driften billigare eftersom det går åt mindre energi, säger Lars-Erik Alversjö (M), kommunstyrelsens ordförande.

”GreenBuilding” är ett kvalitetsmärke för energieffektiva byggnader som inte är bostäder. Ett av målen med GreenBuilding är att minska utsläppen av koldioxid. De utsläpp som ändå sker under byggnationen klimatkompenseras genom ekonomiskt stöd till certifierade klimatprojekt. Idag finns totalt runt hundra gröna hus i Sverige.

Vanliga åtgärder för att minska energiåtgången är till exempel moderna behovsstyrda ventilationssystem som dessutom kan återvinna energin i den varma luften, närvarostyrda lampor i allmänna utrymmen som toaletter och trappor och miljövänligt värmesystem.

– Många flyttar till Värmdö, vilket bidrar till nya behov av bland annat lokaler. Det är positivt om hallen kan bli en förebild för hur Värmdö och andra kommuner i landet kan minimera den påverkan på miljön som bebyggelse har, säger Bertil Adolfsson, byggchef på Värmdö Bostäder AB.

Idrottshallen kommer att rymma en fullstor handbollsplan som håller internationella mått för tävlingar. Den nya hallen är beräknad att bli klar sommaren 2011.

För mer information kontakta

Bertil Adolfsson, byggchef på Värmdö Bostäder AB

Tel: 08-570 399 19
Mobil: 0708-355 945

 

Bifogade filer

PDF-dokument