Skip to main content

​Värmdö tar bronsplats i service

Pressmeddelande   •   Jan 09, 2018 10:42 CET

Bronsplats i Stockholms län och plats 14 i Sverige. Det är Värmdö kommuns placering i Sveriges kommuner och landstings undersökning av kommuners servicekvalitet och effektivitet.

Undersökningen genomfördes under oktober och november 2017. Där placerar sig Värmdö kommun på plats 14 av totalt 147 deltagande kommuner och på en hedrande tredjeplats i Stockholm län – bara Upplands Bro och Upplands Väsby kommer före.

- Hårt arbete lönar sig! En stor eloge till våra medarbetare som med engagemang och hög servicenivå möter våra medborgare och kunder i telefon och e-post, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Uppnått målen

Den fina placering Värmdö har gällande det sammanvägda helhetsintrycket, är motsatt gällande svarstiden på telefon – där hamnar kommunen på plats 143 av 147. Men det ser inte kommundirektör Camilla Broo några problem med:

- Jag är så stolt över de här siffrorna! De stödjer de mål vi satt upp för service, tillgänglighet och kvalitet i första linjen. Vi har valt att fokusera på just kvalitet och god service i våra samtal, inte på att snabbt avsluta ärendet för att kunna gå vidare till nästa väntande kund, säger Camilla Broo.

Den nöjdkundindexundersökning (NKI) som gjorts under motsvarande period visar också att även kunderna prioriterar god service och att få ärendet löst – hela 77 procent av de tillfrågade anser sig fått den information eller hjälp de behövde från servicehandläggarna i kommunens kontaktcenter. 95 procent gav ett ”Mycket eller ganska bra” betyg på hur de blev bemötta av servicehandläggarna.

Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, är ett nationellt projekt som har pågått sedan 2006. KKiK redovisar och jämför resultat gällande tillgänglighet, kvalitet och service i telefoni och e-post. Syftet är att i ett övergripande perspektiv beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Läs mer om KKik på SKLs hemsida

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med drygt  43 000 invånare och över 10 000 öar. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor. Följ oss på Facebook och Instagram.