Skip to main content

Värmdös socialjour stärks genom regionalt samarbete

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2014 09:33 CEST

Från och med den 1 oktober 2014 ingår Värmdös socialjour i Socialjour Sydost, en gemensam socialjoursverksamhet som bedrivs tillsammans med kommunerna Nacka och Tyresö. Syftet är att stärka den befintliga jourverksamheten vardagkvällar och helger samt att öka servicenivån och tillgängligheten mot medborgarna.

Genom samarbetet får medborgarna också tillgång till en tjänst, Fråga Soc, där de anonymt kan ställa frågor kring social omsorg – missbruk, relationer, barn, föräldrastöd eller annat. Frågeställaren får svar via webbplatsen och där kan medborgarna också ta del av tidigare ställda frågor och svar.

- Vi ser ett växande behov av stöd och rådgivning i samhället idag och vi arbetar aktivt med att förbättra vårt arbete för att kunna möta det. Det här är ett led i det arbetet då vi bland annat skapar nya kanaler för att säkerställa dialogen med våra medborgare inom den sociala omsorgsfrågan, säger Alf Widmark, enhetschef på socialkontoret i Värmdö kommun.

Socialjour Sydost riktar sig till medborgarna i kommunerna Värmdö, Nacka och Tyresö. Värmdös medborgare kommer att nå socialjouren på samma nummer som tidigare, 08-570 307 20.

Läs mer på varmdo.se

Värmdö, skärgårdens mötesplats, med en unik natur och över 10 000 öar. Här bor 40 000 människor och på sommarhalvåret växer kommunen till över 100 000. Inom bara 30 minuter finns Stockholm, med alla sina möjligheter i form av arbete, kultur och nöjen.