Skip to main content

Vandring för en tryggare miljö

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 09:47 CET

Hyresgästföreningen i Munkmora kommer tillsammans med Värmdö kommuns brottsförebyggande råd (BRÅ) att genomföra en trygghetsvandring i området.

Syftet är att kartlägga både trygga och otrygga platser samt att diskutera vad otryggheten beror på. Vandringen genomförs i mindre grupper där deltagarnas upplevelser dokumenteras.
Kvällen avslutas med en summering av intrycken. Därefter kommer BRÅ i början på nästa år tillsammans med Hyresgästföreningen, Värmdö bostäder, socialkontoret och andra ansvariga att följa upp de förbättringsmöjligheter som gruppen definierat.

- Att alla parter är med direkt på plats i en trygghetsvandring öppnar för unika möjligheter att tillsammans förbättra och stärka tryggheten på alla samhällets områden. En gemensam trygghetsvandring stärker också samarbetet mellan föreningsliv, polis och kommunala verksamheter. En god och levande dialog är nödvändig för att ständigt förbättra tryggheten, och det förverkligar vi genom trygghetsvandringar, säger Stefan Dozzi (KD), ordförande i BRÅ.

Tid: Torsdagen den 3 december kl. 18–20.
Plats: Hyresgästföreningens lokal Humlan på Nelsonstigen 3

Välkommen att delta!

För mer information kontakta
Stefan Dozzi (KD), ordförande i BRÅ, 08-570 470 00, stefan.dozzi@varmdo.se
Carin Blomberg, utvecklingsstrateg, 08-570 485 76, carin.blomberg@varmdo.se