Skip to main content

Varumärket Värmdö ska kartläggas

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 11:40 CET

Vid onsdagens sammanträde beslutade en enhällig kommunstyrelse att under våren 2010 starta ett projekt för att analysera, definiera och positionera det geografiska varumärket Värmdö. Processen ska initieras och drivas av kommunikationsavdelningen i Värmdö kommun.

- Detta är ett arbete som vi ska genomföra tillsammans med representanter för medborgare, näringsliv och föreningsliv. Det handlar om att kartlägga omvärldens bild av Värmdö, ställa den i relation till vår egen bild av Värmdö och sedan mejsla fram ett tydligt budskap, en profil, som alla kan identifiera sig med, säger Kenneth Norberg, kommunikationschef i Värmdö kommun.

Att arbeta med sitt varumärke blir allt vanligare även för kommuner. En tydlig och väl förankrad profil är i dagens intensiva informationsflöde viktig för att bibehålla eller öka den egna kommunens attraktionskraft och tillväxt. Projektets syfte är också att skapa förutsättningar för bättre förståelse och samhörighet mellan olika grupper och intressenter, att invånare och företagare ska känna stolthet över Värmdö.

- Vi vill att presumtiva invånare och besökare, entreprenörer eller investerare ska välja Värmdö, säger Kenneth Norberg. Det är det övergripande syftet med projektet. Att definiera vad som är, eller ska bli, vårt varumärke kräver en bred förankring. Kommunen är en tung aktör i det här geografiska området, men vi har inte tolkningsföreträde till bilden av Värmdö.

Att kommunicera och implementera ett nytt varumärke är en långsiktig process. Att mäta resultatet av ett sådant arbete kan göras först efter tre till fem år. Inom ramen för detta projekt är avsikten att även inarbeta budskapsplattformar för utvecklingen av centrala Gustavsberg och kommunens samverkan med besöksnäringen, som går under namnet Visit Värmdö.

- Under våren kommer vi att gå ut med en förfrågan för att hitta dom som vill vara med i detta spännande arbete. Men det går bra att redan nu kontakta mig om man vill vara med, avslutar Kenneth Norberg.

För mer information kontakta
Kenneth Norberg, kommunikationschef, 08-580 475 85

Bifogade filer

PDF-dokument