Z8eotu6hemb5rkp2ehih

”From three minutes to three days” – Vasaloppets new entry registration procedures work like this.

Pressmeddelanden   •   2014-09-15 09:06 CEST

Vasaloppets various events are more popular than ever before and the demand for start places is, in several races, very significantly greater than the supply. These new conditions set other requirements than previously and, therefore, a completely new registration procedure has been developed. This new model eliminates the seconds stress and also takes into account participants' loyalty.

Z8eotu6hemb5rkp2ehih

”Från tre minuter till tre dagar” – så fungerar Vasaloppets nya anmälningsmodell

Pressmeddelanden   •   2014-09-15 08:41 CEST

Vasaloppets olika arrangemang är mer populära än någonsin och efterfrågan på startplatser är i flera lopp betydligt större än utbudet. De nya förutsättningarna ställer andra krav än tidigare och därför har ett helt nytt anmälningsförfarande tagits fram. Den nya modellen eliminerar sekundstressen och tar även hänsyn till deltagares lojalitet – allt för att göra det så rättvist som möjligt.

Fir3u3kk9eam9xyxfxz1

Vasaloppet is launching a new race – CykelVasan Öppet Spår

Pressmeddelanden   •   2014-08-27 12:50 CEST

The enormous interest to participate in CykelVasan led Vasaloppet’s management to make an addition in 2015, and just like in the winter, it will offer an Öppet Spår race between Sälen and Mora. This indicates that, for the first time, Vasaloppet’s events for 2015 will potentially reach 100 000 registered participants.

Fir3u3kk9eam9xyxfxz1

Vasaloppet lanserar ett nytt lopp – CykelVasan Öppet Spår

Pressmeddelanden   •   2014-08-26 12:02 CEST

Det enormt stora intresset för att delta i CykelVasan har fått Vasaloppets ledning att besluta om en utökning till 2015, och det blir precis som på vintern ett Öppet Spår-lopp mellan Sälen och Mora. Det innebär att Vasaloppets arrangemang 2015 för första gången kommer att kunna nå 100 000 anmälda deltagare.

Cscohxvn7avgrrgvtvj3

Jonas Buud and Holly Rush wins UltraVasan 2014

Pressmeddelanden   •   2014-08-23 18:19 CEST

The home based favorite Jonas Buud representing IFK Mora won, very convincingly, the first ever UltraVasan 90 from Sälen to Mora with the time of 6:02.03. In the ladies’ class the name of the historic first winner is Holly Rush from Great Britain, 7:09.04.

F1a7wtjc5qqpcqfqdgpl

Jonas Buud och Holly Rush vann UltraVasan 2014

Pressmeddelanden   •   2014-08-23 14:15 CEST

Hemmafavoriten Jonas Buud från IFK Mora vann på ett övertygande sätt den allra första UltraVasan 90 från Sälen till Mora på tiden 6.02.03. I damklassen heter den första historiska segrarinnan Holly Rush från Storbritannien, 7.09.04.

Ml29gyzwk7hqp25mksyj

Who wins Sweden’s largest ultra-race – UltraVasan 2014?

Pressmeddelanden   •   2014-08-22 10:43 CEST

The elite runners have now arrived in Mora and Sälen from all over the world to participate in history’s first UltraVasan, which is, even though a premier year, the largest ultra-race in Sweden – and in addition it has the strongest International starting field. Below, Race Director Peter Fredricson, informs us how he thinks the race will develop and which racers will battle for the victory.

Ml29gyzwk7hqp25mksyj

Vem vinner Sveriges största ultralopp – UltraVasan 2014?

Pressmeddelanden   •   2014-08-22 09:51 CEST

Nu har elitlöparna anlänt till Mora och Sälen från hela världen för den första UltraVasan i historien, som redan premiäråret 2014 är det allra största ultraloppet i Sverige – och som dessutom har det starkaste internationella startfältet. Tävlingsledaren Peter Fredricson berättar här hur han tror att loppet kommer att utveckla sig och mellan vilka löpare som segerstriden kan komma att stå.

S00xfmszulz9qd7asqpd

Follow UltraVasan and VasaStafetten on Saturday

Pressmeddelanden   •   2014-08-21 13:10 CEST

7000 racers are registered for UltraVasan and VasaStafetten that will take place on Saturday August 23rd 2014. Below we inform you how to track the runners. Our newest addition is GPS tracking!

S00xfmszulz9qd7asqpd

Följ UltraVasan och VasaStafetten på lördag

Pressmeddelanden   •   2014-08-21 12:37 CEST

7000 löpare är anmälda till UltraVasan och VasaStafetten som avgörs lördag 23 augusti 2014. Här berättar vi om hur du kan följa löparna i. En av nyheterna är GPS-bevakning!

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • PR-ansvarig
  • ola.granfeldt@vasaloppet.se
  • +46733-550 620

Om Vasaloppet

Vasaloppet är världens största arrangör av motionslopp, året runt.

Vasaloppets vintervecka med sin längdskidåkning och sommarveckan med mountainbikecykling och löpning lockar årligen ca 90 000 anmälda deltagare och sedan starten 1922 har över en miljon deltagare passerat målportalen i Mora.

Vasaloppet är en ideell verksamhet som ägs av IFK Mora och Sälens IF. En motor för folkhälsa och föreningsliv, i fäders spår för framtids segrar!

Besök Korpens pressrum