Media-no-image

Hur ska ungdomar få sina röster hörda?

Pressmeddelanden   •   2014-04-15 09:00 CEST

Den 23 april åker en grupp svenska ungdomar från Ungdomsdialog och here4U på Hahrska gymnasiet till Rotterdam. Resan ingår i EU-projektet Voices of youth, som handlar om att hitta metoder, arbetssätt och viktiga kompetenser för att arbeta med ungdomar så att de kan få sina röster hörda av bland andra politiker och beslutsfattare.

Ungdomarna kommer att besöka några holländska projekt som arbetar med delaktighet och inflytande. Målet med resan är att hitta metoder som kan utvecklas här i Västerås.

Ammi Karlsson Pye, samordnare för elevsociala team/alkohol- och narkotikaprevention, Västerås stad, är en av de vuxna som kommer att följa med ungdomarna till Rotterdam.
– Jag tror att vi kommer att kunna ta med oss många nya erfarenheter som vi kan utveckla här i Västerås, säger hon.

Voices of youth är ett Leonardo da Vinciprojekt som pågår till juni 2015. Västerås stad, Fritid och förebyggande ingår i projektet tillsammans med Holland och Belgien, som i höst besöker Västerås.

– Vi har redan påbörjat ett arbete med att översätta en mall som har utvecklats i Holland för att mäta ungdomars självständighet. Denna mall kommer Chance2Change använda sig av med de ungdomar som de arbetar med, säger Ammi Karlsson Pye.

Här kan du läsa om övriga projekt som nämns i detta pressmeddelande:
Ungdomsdialog
here4U
Chance2Change

För mer information: Ammi Karlsson Pye, samordnare elevsociala team/alkohol- och narkotikaprevention, 021-39 78 51

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Den 23 april åker en grupp svenska ungdomar från Ungdomsdialog och here4U på Hahrska gymnasiet till Rotterdam. Resan ingår i EU-projektet Voices of youth, som handlar om att hitta metoder, arbetssätt och viktiga kompetenser för att arbeta med ungdomar så att de kan få sina röster hörda av bland andra politiker och beslutsfattare.

Läs vidare »
Media-no-image

Ett flertal hemtjänstkunder har drabbats av störningar

Pressmeddelanden   •   2014-04-10 11:11 CEST

Sen februari månad har ett flertal av Vård och Omsorgs hemtjänstkunder haft störningar i sina planerade besök från oss. Det har gällt kraftiga förskjutningar i tid på dagen och sämre kontinuitet då kunderna fått besök av flera olika medarbetare. I några enstaka fall har vi uteblivit från besök.   

– Vi beklagar detta mycket. Det ligger långt ifrån vår värdegrund att försämra för våra kunder. Vi har ett uppdrag och det ska vi utföra enligt avtal och biståndsbeslut, säger Eva Wetterstrand direktör proAros.

Bakgrunden är ändrade processer och organisation för planering och brister i rutiner för löpande
sista-minuten-ändringar i verksamheten. Förutom de problem som olyckligt drabbat våra kunder, så har våra medarbetare och chefer inom hemtjänsten haft en mycket tuff tid att hantera situationen.

– Vi har identifierat vad som inte fungerat och åtgärdar nu detta genom att i en period förstärka med delvis decentraliserad planering i väntan på att utarbeta rutiner för hantering av löpande korrigeringar. Vi kommer att göra detta tillsammans med våra chefer inom hemtjänsten, en grupp medarbetare, våra planerare och schemaläggare, säger Eva Wetterstrand.

Kontaktpersoner
Eva Wetterstrand, direktör proAros, 021-39 12 31
Birgitta Andersson, tf verksamhetschef för servicehus, hemtjänst och hemsjukvård, 021-39 38 32

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Sen februari månad har ett flertal av Vård och Omsorgs hemtjänstkunder haft störningar i sina planerade besök från oss. Det har gällt kraftiga förskjutningar i tid på dagen och sämre kontinuitet då kunderna fått besök av flera olika medarbetare. I några enstaka fall har vi uteblivit från besök.

Läs vidare »
Media-no-image

Elever från Västerås kulturskolas teaterlinje är med i LÄNK-projektet

Pressmeddelanden   •   2014-04-09 13:21 CEST

Det har länge saknats nyskriven, angelägen dramatik med rollistor som passar unga, ofta stora, ensembler. Riksteatern har specialbeställt pjäser och utvecklat LÄNK som ger unga ensembler tillträde och tillgång till den professionella teatervärlden. Under våren spelar elever från Västerås kulturskolas teaterlinje två nyskrivna pjäser på Teater Västmanland.

Pjäserna i den här omgången av LÄNK är skrivna av Anders Duus, Sofia Fredén, Cristina Gottfridsson, Rasmus Lindberg, Katori Hall och Martina Montelius.

LÄNK pågår runtom i hela Sverige. Hundratals ungdomar på gymnasieskolor, kulturskolor och i amatörteatergrupper repeterar, bygger scenografi, syr kostym och förbereder sig inför varsin premiär av en nyskriven pjäs. LÄNK är en bro mellan skolan, unga amatörteatrar och den professionella teatervärlden. Här skapas möten mellan skola och lokala experter på kulturarrangemang och kulturförmedling.

LÄNK görs i samarbete mellan Riksteatern nationellt, regionalt och lokalt, Norrbottensteatern, Västerbottensteatern, Uppsala stadsteater, Reginateatern, Backa teater, Unga Dramaten, Malmö stadsteater, Helsingborgs stadsteater, Dunkers kulturhus, Scenkonstbolaget/Teater Västernorrland, Dalateatern, Regionteatern Blekinge/Kronoberg och Amatörteaterns riksförbund.

Idén till LÄNK kommer från England och The National Theatre där projektet Connections har funnits sedan 1994. Den första omgången av LÄNK i Sverige startade 2010 och knöts ihop 2012 med en teaterfestival i Riksteaterns lokaler i Hallunda.

De två pjäser som kulturskolans elever spelar på Teater Västmanland är: 

Sannas Sanna jag
av Rasmus Lindberg

 • 24 april kl.18.30 PREMIÄR!
 • 2 maj kl. 20.00
 • 3 maj kl. 20.00
 • 4 maj kl. 20.00
 • 13 maj kl. 20.00

Sanna är ett ensamt barn. Hon lever ett instängt liv övervakad av frikyrkoförsamlingen. Hon bor med sin församlingstrogna mamma, sin alkoholiserade, ofta våldsamma, pappa – som också är vaktmästare på hennes skola.

Snacka om övervakning! Hon har få vänner. Hon får inga julklappar. Det är tråkigt, ensamt, isolerat, men hon har sin älskade katt. En dag inträffar något som gör att Sanna får nog. Sannas sanna jag dyker upp. Då sätts hela hennes existens i gungning och det ena leder till det andra. Till slut måste hon helt enkelt dra, dra iväg från allt. Det här är hennes avskedspjäs, kvarlämnad i en dator i vänthallen på en busstation någonstans i Sverige.

Hyenor
av Anders Duus

 • 23 april kl 18.30 PREMIÄR!
 • 2 maj kl. 18.30
 • 3 maj kl. 18.30
 • 4 maj kl. 18.30
 • 13 maj kl. 18.30

Fem tjejer, alla är de skolans outsiders fast på helt olika sätt. De är osynliga, mobbade eller inpressade i trånga fack. En dag gör de gemensam sak. Det handlar inte om vänskap, det handlar om överleva och att slå tillbaka. De blir Hyenor.

En hyena bryr sig inte om hur hon ser ut, hur hon låter eller hur hon luktar. En ensam hyena får vara feg – men flocken backar inte för någon. Snart är de inte bara fredade, de är fruktade. Anhängarna blir fler och fler, insatserna höjs och till sist har offer blivit förövare. Det kan inte fortsätta, men hur ska det sluta?

För mer information:
Tinamaria Ranaxe, teaterpedagog  073-141 99 36

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Det har länge saknats nyskriven, angelägen dramatik med rollistor som passar unga, ofta stora, ensembler. Riksteatern har specialbeställt pjäser och utvecklat LÄNK som ger unga ensembler tillträde och tillgång till den professionella teatervärlden. Under våren spelar elever från Västerås kulturskolas teaterlinje två nyskrivna pjäser på Teater Västmanland.

Läs vidare »
Media-no-image

Fokus på boendefrågor i Västerås

Pressmeddelanden   •   2014-04-07 08:00 CEST

Västerås stads konsumentjuridiska rådgivare sätter under en månad extra fokus på frågor som har med boendet att göra. Boendemånaden pågår från den 7 april till den 7 maj.

Frågor om boende, till exempel om hantverkstjänster, är en av de vanligaste frågorna som de konsumentjuridiska rådgivarna får. Frågorna handlar bland annat om hur man på bästa sätt gör när man ska anlita en hantverkare och vad ett skriftligt avtal ska innehålla.

Under hela boendemånaden publiceras fortlöpande planerade aktiviteter samt tips och råd på stadens webbplats www.vasteras.se/bobygga.

Konsumentjuridisk rådgivning kommer att erbjuda näringsidkare i Västerås som säljer byggmaterial att lämna ut broschyren Tips & råd till dig som ska anlita hantverkare, samt ett exempel på hur ett skriftligt avtal mellan en konsument och en hantverkare kan se ut. Broschyren och avtalet finns att hämta i Stadshusentrén eller att ladda ner på www.vasteras.se/bobygga

För mer information
Cecilia Collin, konsumentjuridisk rådgivare, 021-39 17 22


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Västerås stads konsumentjuridiska rådgivare sätter under en månad extra fokus på frågor som har med boendet att göra. Boendemånaden pågår från den 7 april till den 7 maj.

Läs vidare »
Media-no-image

Tveksamma närings- och hälsoeffekter i livsmedel

Pressmeddelanden   •   2014-04-04 08:00 CEST

Under tre veckor har miljö- och hälsoskyddsförvaltningen besökt över 80 butiker och granskat över 800 produkters närings- och hälsopåståenden. Resultatet visar att många av våra vanliga livsmedelsprodukter innehåller tveksamma eller felaktiga påståenden.

I undersökningen har alla typer av butiker, förutom apotek och hälsobutiker, fått besök av förvaltningens inspektörer. Produkter som granskats är bland annat juicer, frukostflingor, nötter, energidrycker, mejeriprodukter, bredbara fetter, fiskprodukter och bröd.

– Vi har tittat på hur produkten presenterats på förpackningen. Om de närings- och hälsopåståenden som står på förpackningen verkligen stämmer med innehållet. Tyvärr är det vanligt med felaktiga och inte tillåtna närings- och hälsopåståenden, säger Andreas Berg Mörén, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Västerås stad.

Det finns EU-gemensamma regler för hur livsmedel får märkas. Reglerna ska se till att informationen är rätt och tydlig för konsumenten. Märkningen får heller inte lura konsumenten eller påstå saker om livsmedlet som inte är vetenskapligt bevisat.

– Man får till exempel inte påstå hur mycket och snabbt man kan gå ner i vikt eller att hälsan påverkas negativt om man inte konsumerar livsmedlet, säger Björn Sjölund, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Västerås stad.

Syftet med undersökningen har varit dels att kompetensutbilda förvaltningens inspektörer i ämnet, dels få en överblick över ett område i märkningen där det finns ett ökat intresse för producenterna att marknadsföra sig och som konsumenterna är intresserade av.   

– Vi tycker det är viktigt att lyfta frågan och göra handlarna och konsumenterna medvetna om detta. Det finns många svenska eller skandinaviska produkter som har tveksamma eller felaktiga närings- och hälsopåståenden. Det verkar dock vara mindre vanligt med den här sortens fel på till exempel sydeuropeiska produkter, säger Andreas Berg Mörén. 

För mer information:
Andreas Berg Mörén, miljö- och hälsoinspektör, 021-39 13 44
Björn Sjölund, miljö- och hälsoinspektör, 021-39 13 12

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Under tre veckor har miljö- och hälsoskyddsförvaltningen besökt över 80 butiker och granskat över 800 produkters närings- och hälsopåståenden. Resultatet visar att många av våra vanliga livsmedelsprodukter innehåller tveksamma eller felaktiga påståenden.

Läs vidare »
Media-no-image

Nya möjligheter för elever att skapa i skolan

Pressmeddelanden   •   2014-04-03 15:25 CEST

Västerås stad har av Statens kulturråd blivit beviljade ytterligare 2 350 000 kronor till kulturverksamhet i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-9. Tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande för och med eleverna ska öka.

Syftet är att öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar. Ändamålet är även att medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-9 med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag.

Skapande skola är regeringens satsning på samverkan mellan skola och kulturliv. Satsningen finansieras av Statens kulturråd. Med hjälp av dessa medel pågår redan projekt på ett flertal av Västerås grundskolor, både kommunala och fristående. I fokus står elevernas eget skapande i samverkan mellan skola och kulturliv. Syftet är att långsiktigt integrera kultur som en del av lärandet.

Exempel på pågående projekt i Västerås är nycirkus och medeltida lajv, samarbeten med konstnärer, filmprojekt och uppsättning av teater-, dans- och musikalföreställningar tillsammans med professionella kulturarbetare.

- Det är mycket glädjande att barn- och utbildningsförvaltningen kan fortsätta att tillsammans med professionella kulturarbetare och lärare få utveckla arbetet med kultur i skolan som en integrerad del av lärandet. Nu får vi goda förutsättningar att fortsätta erbjuda barn och ungdomar möjligheter att med stöd av kulturen berika lärandet i våra skolor, säger Tord Karlsson, strateg på barn- och utbildningsförvaltningen.

Mer information
Tord Karlsson, strateg barn- och utbildningsförvaltningen, 021-39 84 01


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Västerås stad har av Statens kulturråd blivit beviljade ytterligare 2 350 000 kronor till kulturverksamhet i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-9. Tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande för och med eleverna ska öka.

Läs vidare »
Zufd8jfskuokru7hyc1f

Välkomna att fira den romska nationaldagen den 8 april

Pressmeddelanden   •   2014-04-03 08:03 CEST

Den 8 april högtidlighålls den romska nationaldagen. Då hissar Västerås stad, Romska rådet och projektet Romane Droma den romska flaggan och bjuder på eftermiddagskaffe och underhållning i Stadshuset.

Nmgtf16agobatgzirdsm

Västerås satsar på matematikutveckling

Nyheter   •   2014-04-02 15:39 CEST

I Västerås satsar de kommunala skolorna på att utveckla matematikundervisningen. Skolorna deltar i tre stora satsningar som bygger på aktuell forskning inom matematikdidaktik. Satsningar som ger eleverna goda förutsättningar för att utveckla sina matematiska förmågor.

Media-no-image

Fjärdeplacering som Årets skolmatskommun

Pressmeddelanden   •   2014-04-01 08:50 CEST

- Det är en otrolig förbättring även om vi inte nådde ända fram, säger Bo Norrman, chef för Restaurangenheten i Västerås stad när Restaurangguiden White Guide Junior på måndagen utsåg Västerås till en fjärdeplacering som Årets skolmatskommun.

Juryn för White Guide Junior har bedömt smak, näring, måltidsmiljö, service, pedagogiskt samarbete, klimatarbete och andra parametrar som bidrar till att höja måltidsupplevelsen för eleverna.

Fjärdeplaceringen som Årets skolmatskommun delas också av Årets skolrestaurang, Skiljeboskolan och Årets gastronomiska rektor, Lars Nordin, Skiljeboskolan samt Årets skolkock, Helena Björkroth, Skiljeboskolan.  En femteplacering för Årets Hållbara Offentliga Gastronomi, Bjurhovdaskolan och en sjätteplacering till Årets Förskolekök, förskolan Gunghästens, föräldrakooperativ.

Sex nomineringar från Västerås, fem från Västerås stad och en från förskolan Gunghästen, som är ett föräldrakooperativ. Nomineringarna var:

Årets skolmatskommun
Årets skolrestaurang, Skiljeboskolan
Årets skolkock, Helena Björkroth, Skiljeboskolan
Årets gastronomiska rektor, Lars Nordin Skiljeboskolan
Årets Hållbara Offentliga Gastronomi, Bjurhovdaskolan
Årets Förskolekök, Gunghästens förskola, föräldrakooperativ

En av motiveringarna från White Guide Junior bland annat till Årets skolkock, Helena Björkroth, Skiljeboskolan är: ”Helena är stenhård när det gäller att se till helheten, att få ihop ansvaret för klimat i stort med kärleken till maten på tallriken”

Årets skolmatskommun blev i år Södertälje.

För information
Bo Norrman, chef Restaurangenheten, 021-39 81 03
Tobias Härnström, avdelningschef Skolrestauranger, 021-39 81 04
Solveig Sandberg, strateg stadsledningskontoret, 021-39 28 05

http://www.magasinmaltid.se/


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

- Det är en otrolig förbättring även om vi inte nådde ända fram, säger Bo Norrman, chef för Restaurangenheten i Västerås stad när Restaurangguiden White Guide Junior på måndagen utsåg Västerås till en fjärdeplacering som Årets skolmatskommun.

Läs vidare »
Msl8l4gyipj6gnimvdhs

Möt Lady Day, Allan Edwall och Evert Taube i stadsdelarna

Pressmeddelanden   •   2014-03-31 15:26 CEST

Kultur i stadsdelarna presenterar tre kulturprogram i olika stadsdelar den närmaste veckan. Programmen ges i Råby, Vallby och Tillberga och speglar alla framstående, men numera bortgångna artister.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Informationsstrateg
 • joxjnaqrnljbgqaxs.abtbvhtronet@vkiassttecaqvralfpjdewxs.cise
 • 021-39 11 75

Om Västerås stad

Västerås - staden utan gränser

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.
Västerås har idag över 142.000 invånare och är Sveriges sjätte största stad. Vi som bor i Västerås får stadens puls och utbud, men vi har också Mälaren och skogen runt knuten. Vi har tillgång till kvalificerade utbildningar men också bra skolor för barnen. Vi har jobb och karriärmöjligheter i globala företag, men också ett stort utbud av kultur, sport och andra fritidsaktiviteter.
Vår stad är ovanligt lätt att leva i, och besöka.

Adress

 • Västerås stad
 • Stadshuset, Fiskartorgsentrén
 • 721 87 Västerås
 • Vår hemsida