Nivdhicemfddga63zv1k

Northvolts forskningsanläggning till Västerås

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2017 10:15 CEST

Västerås har valts ut av Northvolt som platsen där företagets forskningsanläggning, Northvolt Labs, för batterier ska placeras. - Det känns helt rätt att Northvolts forskning, utveckling och innovation om framtidens energilösningar hamnar i Västerås, Sveriges energihuvudstad, säger Anders Teljebäck (S) kommunstyrelsens ordförande.

Media no image

Rätt förutsättningar för Northvolts etablering finns i Västerås

Nyheter   •   Jun 15, 2017 13:58 CEST

Sveriges välstånd bygger på våra uppfinningar och innovationer. De är grunden för många stora och starka företag som fått världsomspännande marknader som satt Sverige på den globala kartan. Modiga innovatörer och entreprenörer har med idogt arbete, kreativitet och affärsmässighet bidragit till att lägga grunden för landets välstånd.

Nu står Sverige inför möjligheten att få den största industrietableringen i Skandinavien i närtid, när Northvolt vill etablera i sig landet. En etablering som bygger på ett paradigmskifte vad gäller framdriften av fordon – att gå från fossila bränslen till el-drift.

Om Northvolt lyckas i sina ambitioner kommer denna framtida batterifabrik att ge jobb till uppemot 3000 personer. Det handlar om jobb på alla nivåer med massor av kringeffekter. Man brukar säga att ett industrijobb genererar drygt tre andra jobb.

Det ligger i Sveriges intresse att vi kan erbjuda denna satsning allra bästa förutsättningar för att lyckas. Företagets bästa måste vara i fokus, fördelningspolitiska skäl får inte riskera företagets långsiktiga överlevnad.

Northvolt har tidigare meddelat att Västerås valts ut som en av de städer som finns med som potentiell ort för etablering. Vi förstår varför de valt ut Västerås, för i Mälardalen finns de bästa av förutsättningar för denna etablering.

Ett gynnsamt geografiskt läge, attraktiva livs- och boendemiljöer, möjligheter till kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga transporter via fyra olika transportslag i en teknikstad med världsledande kunskap. Det är några av de faktorer som gör att vi tycker att Northvolts batterifabrik bör placeras i Västerås och därmed i den kraftfullt expanderande konstellationen vi kallar 4M –Fyra Mälarstäder; Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås.

Våra städer är redan långt framme när det gäller att skapa bästa möjliga förutsättningar för företagsetableringar. Ett av de senaste bevisen på att det är lätt och effektivt för företag, stora som små, att bedriva sin verksamhet i någon av våra städer är att Amazon Web Services förlägger den största delen av sitt nya datacenter i Västerås och Eskilstuna.

Våra fyra städer ligger alla inom 10 mil från Stockholm, och företagen kan dra nytta av det gynnsamma läget. Här kan företagen använda sig av båt, flyg, järnväg eller väg – allt inom några kilometer.

Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping har också en kraftfullt expanderande bostadsmarknad med tusentals bostäder i Mälarnära läge. I upptagningsområdet finns dessutom kompetensen och arbetskraften. Västerås till exempel är ett världsledande energikompetenscenter och Sveriges energihuvudstad, här finns vart tionde energijobb i Sverige. Regionen är dessutom ledande inom automation, järnväg och välfärdsteknologi. Det här innebär att vi också har en ledande kompetens för etableringar.

Det finns anledningar till att företagen väljer oss här i Fyra Mälarstäder. Vi är på tå, det är här det händer. Vi är övertygade om att den bästa placeringen av Northvolts batterifabrik är i vår del av landet. För Northvolt, för Fyra Mälarstäder, och för Sverige.

Anders Teljebäck (S) kommunstyrelsens ordförande Västerås

Jimmy Jansson (S) kommunstyrelsens ordförande Eskilstuna

Helena Proos (S) kommunstyrelsens ordförande Enköping

Jacob Högfeldt (M) kommunstyrelsens ordförande Strängnäs

Det ligger i Sveriges intresse att vi ger Northvolts satsning på den största industrietableringen i Skandinavien i närtid de allra bästa förutsättningar för att lyckas. Företagets bästa måste vara i fokus, fördelningspolitiska skäl får inte riskera företagets långsiktiga överlevnad. Därför bör vi se till att Northvolt väljer Västerås, menar kommunfullmäktigeordföranden i Fyra Mälarstäder.

Läs vidare »
Media no image

Amazon Web Services till Västerås

Nyheter   •   Apr 05, 2017 13:23 CEST

-Västerås utveckling grundar sig historiskt på starkt teknikkunnande och detta är en ny era i den utvecklingen.Teknik som stödjer utvecklingen av det alltmer kommunikativa och mobila samhället.

Detta är ytterligare ett styrkeområde för Västerås med stora möjligheter för framtida samarbeten med Mälardalens högskola, andra universitet och högskolor samt lokala/regionala entreprenörer, säger Bo Dahllöf, stadsdirektör Västerås stad.

Amazon Web Services är en del av Amazon.com. Verksamheten handlar bland annat om molnbaserade plattformstjänster, och företag som IKEA, Telenor, Husqvarna Wireless Car (Volvo) använder sig av företagets tjänster.

-Västerås är genom denna affär intressant för framtida internationella etableringar och investeringar som vill ha ett samarbete med Amazon Web Services . Vi har kunnat genomföra den här affären genom ett starkt teamarbete. Flera aktörer, bland andra Mälardalens högskola och Länsstyrelsen, har varit behjälpliga med viktiga beslut och nödvändig information inom sina discipliner och från deras verksamheter, säger Conny Petrén, Näringslivschef, Västerås Marknad & Näringsliv AB.

-Jag tycker att det här visar på politiskt mod och att vi har haft en snabb beslutsprocess genom att vi har tagit det genom Fastighetsnämnd, Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige på under en vecka. Det är stark samverkan i världsklass, Västerås levererar, säger Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande.

Amazon Web Services kommer att bygga vid området som kallas Kvastbruket, vid infarten till Hökåsen.

Amazon Web Services, en del av Amazon.com, etablerar ett datacenter i Västerås. - Att Amazon Web Services väljer Västerås är en tydlig bekräftelse på att Västerås är världsledande inom energi och teknik. Det är den största etableringen i Västerås på överskådlig tid, säger Anders Teljebäck (S) kommunstyrelsens ordförande.

Läs vidare »
Media no image

Folkets förslag blir verklighet

Nyheter   •   Okt 14, 2016 08:41 CEST

Under drygt ett år har invånarna i Västerås kunnat lämna in idéer på stadens webbplats. Idéerna har varit många och varierade, allt från odling i vägrenar till nya stadsbelägna lekparker.

Här är två exempel på aktuella förslag från västeråsare som har eller kommer att bli verklighet:

 • Allmänhetens löpning
  Att vem som helst skulle kunna springa, promenera, jogga eller löpa på löparbanorna på Arosvallen var en idé från en västeråsare, Elisabeth Wulff Sahlén. Hon skriver bland annat såhär i sitt förslag på Västerås stads webbplats:”Allmänhetens löpning på Arosvallen skulle kunna locka fler barn och ungdomar att prova löpning. Av egen erfarenhet, med mina barn, har jag märkt att de är betydligt mer intresserade av att springa på bana än att följa med mig ut i skogen.”
  Förslaget är genomfört och nu kan västeråsarna spontanidrotta på löparbanorna.
  http://www.vasteras.se/uppleva-och-gora/idrott-och-friluftsliv/allmanhetens-lopning.html
 • Lekpark mitt i stadspark
  Just nu håller Västerås stad på att planera för en ny lekpark i Vasaparken mitt i Västerås. Detta var också ett förslag från en västeråsare, Kristin, som skriver så här i sitt förslag på stadens webbplats: http://www.vasteras.se/kommun-och-politik/synpunkter-och-forslag/e-forslag.html:
  ”Jag tycker att det skulle finnas och vara ett naturligt inslag med en lekplats i Vasaparken. Det kan vara till stor glädje både för familjer med barn som väntar på ankommande/avgående bussar, tåg etc både inom staden men också länet. Dessutom är det viktigt för Västerås lyfta fram barnen och deras betydelse (för framtida samhället) som central punkt i vår stad, när man möts in i stan om man besöker Västerås. (…) Så kom igen och visa att vi i Västerås satsar på vår framtid dvs barnen och barnens lek och rörelse är viktigt!!!”

Två av de senaste dundersuccéerna i Västerås, nya skateparken och den stadsnära sandstranden, var från början idéer från västeråsare. Då fanns tyvärr inte samma möjlighet att lämna in förslag som det gör idag, så det tog längre tid innan de blev genomförda.

Lögastrand - sandstranden i city
2009 var västeråsarna med och tog fram Västerås stads vision (Västerås 2026). Under arbetet kom förslaget om en sandstrand vid fram. Fem år senare, sommaren 2014 fanns sandstranden Lögastrand (eller Lögis som den också kallas) med volleybollplaner, trädäck, kiosk och toaletter på plats bara ett stenkast från stadskärnan.

Skatepark
Skateboardåkare har under många år arbetat för att få till en skatepark i Västerås. Så, 2013 beslutade Kommunfullmäktige att lägga in betongparken som den då kallades i investeringsbudgeten. I våras fanns den ca 2400 kvadratmeter stora skateparken på plats. Vid skateparken finns även ett relaxtorg med vilstolar, vattenfontän och cykelställ. http://www.vasteras.se/uppleva-och-gora/idrott-och-friluftsliv/skatepark.html

Så här fungerar det med att lämna in en idé till Västerås stad

Du skriver in ditt förslag på den här sidan. När förslaget blivit godkänt för publicering kommer det att hamna i den digitala anslagstavlan. Nu kan förslaget gillas, ogillas och kommenteras av andra. Ett förslag som fått fler än 100 gilla-markeringar under de första 90 dagarna som förslaget varit publicerat, kommer att hamna på politikernas bord. Det är den ansvariga nämnden som sedan fattar beslut om idén ska bli verklighet. Klicka här för att se aktuella idéer.

Under drygt ett år har invånarna i Västerås kunnat lämna in idéer på stadens webbplats. Idéerna har varit många och varierade, allt från odling i vägrenar till nya stadsbelägna lekparker. Nu har några av idéerna blivit verklighet.

Läs vidare »
Media no image

Västerås stad skriver till regeringen: Gör om de riktade statsbidragen till generella

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2017 13:57 CET

Västerås stad postar idag en skrivelse till regeringen för att understryka vikten av att en förändring måste ske där riktade statsbidrag omfördelas till generella statsbidrag.

-Det finns problematik kring styrningen kopplat till de riktade statsbidragen. Vi föreslår till exempel att de riktade statsbidragen skulle kunna få vara riktade under tre år för att säkra den statliga styrningen för att sedan omvandlas till generella statsbidrag så att långsiktigheten säkras och problematiken kring styrningen minskas, säger Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) beskriver i sin ekonomirapport från oktober 2017 effekter av riktade statsbidrag. SKL lyfter fram problematik kring styrningen kopplat till dessa statsbidrag där de pekar på att riktade statsbidrag styr men ofta på fel sätt. De fragmentiserar och flyttar fokus från helhet till delar av verksamheten, de gagnar kortsiktighet framför ett långsiktigt tänkande och driver kostnader, de stör pågående effektiviseringsprocesser samt så skapar de undanträngningseffekter, osäkra planeringsförutsättningar och administration.

I budgetpropositionen för 2018 sägs bland annat att regeringen har inlett ett arbete för att uppnå en mer strategisk och ändamålsenlig användning av de riktade bidragen. Västerås stad välkomnar en översyn.

-Vi vill tydligt understryka de effekter SKL lyfter fram i sin ekonomirapport. En allt större del av stadens intäkter kommer från riktade statsbidrag vilket gör att denna styrningsproblematik och ekonomiska osäkerhet ökar. En tidsuppskattning har genomförts av det administrativa arbete som följer av riktade statsbidrag och om statsbidrag för flyktingar och asylsökande exkluderas så uppskattas tidsåtgången till nästan 10 årsarbetare för att administrera riktade statsbidrag under 2017. En stor del av det arbetet utförs av medarbetare som arbetar ute i stadens verksamheter, säger Anders Teljebäck.

För mer information:

Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande

021-39 12 62

anders.teljeback@vasteras.se

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås stad postar idag en skrivelse till regeringen för att understryka vikten av att en förändring måste ske där riktade statsbidrag omfördelas till generella statsbidrag. -Det finns problematik kring styrningen kopplat till de riktade stadsbidragen, de måste på sikt omvandlas till generella statsbidrag , säger Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande.

Läs vidare »
Media no image

Trähuslyft på Öster Mälarstand

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2017 12:58 CET

Det blir ett lyft för trähus på Öster Mälarstrand. På torsdag den 14 december lyfter företaget K2A på den första trähusmodulen på sitt kommande trähus inom område 3 (Kajstaden) på Öster Mälarstrand. Modulen är stor som en lägenhet. Sammanlagt ska trähuset innehålla 116 lägenheter, varav många är på cirka 21 kvadratmeter. Samtliga lägenheter är hyresrätter. I huset kommer Västerås stad även att ha ett särskilt boende med sex lägenheter. Huset ska vara inflyttningsklart i början av 2019.

Fastighetsnämndens ordförande, Magnus Edström (MP) säger i en kommentar:

-K2A:s projekt i kvarteret Havsmannen är ett lysande exempel på framtidens byggnation av bostäder. Här byggs smarta yteffektiva hyreslägenheter genom industriellt trähusbyggande. Framtiden är redan här.

K2A fick markanvisningen för bra gestaltning och miljövänligt trähus.

Öster Mälarstrand är ett av Västerås stora utvecklingsområden, och utgör tillsammans med Lillåudden och Östra hamnen en del av översiktsplanen för centrala Mälarstranden som fullt utbyggd kan komma att innehålla ca 4000 lägenheter.

Plats: Havsfrugatan 5 och 7 samt Sjöjungfrugatan 6 och 8.

Tid: 14 december kl 11

På plats finns Magnus Edström, ordförande i fastighetsnämnden, Ulf Edvardsson, projektledare samt Johan Knaust, VD för K2A, Erik Wijkman, arkitekt och Christian Lindberg, affärsutveckling.

För mer information:
Magnus Edström
Ordförande fastighetsnämnden
021–39 23 42

076–209 86 22 magnus.edstrom@vasteras.se

Ulf Edvardsson,
Projektledare teknik- och fastighetsförvaltningen
021‐39 17 91

ulf.edvardsson@vasteras.se

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Det blir ett lyft för trähus på Öster Mälarstrand. På torsdag den 14 december lyfter företaget K2A på den första trähusmodulen på sitt kommande trähus inom område 3 (Kajstaden) på Öster Mälarstrand. Modulen är stor som en lägenhet. Sammanlagt ska trähuset innehålla 116 lägenheter, varav många är på cirka 21 kvadratmeter.

Läs vidare »
Zcsavwezwy5ztwna6nkx

Pressinbjudan: Nytt detaljplaneförslag för Bäckby centrum

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2017 13:00 CET

Torsdagen den 14 december håller byggnadsnämnden sin pressträff i Bäckbyhuset på Valljärnsgatan 492. Pressträffen föregås av en redovisning av detaljplaneförslaget för Bäckby. Redovisningen är öppen för alla och beräknas ta cirka 30 minuter.

Media no image

Västerås satsar på ny nyårstradition i 3D

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2017 09:11 CET

En spektakulär avslutning av det gångna jubileumsåret och en häftig gemensam inledning på 2018. Det är målet för Västerås stads satsning på ett gemensamt nyårsfirande för alla västeråsare. 

 - Vi vill skapa en ny gemensam och festlig tradition att tillsammans fira in det nya året. Ett Västerås eget Times Square eller Skansen, säger stadsdirektör Bo Dahllöf.

Nyårsfirandet kommer äga rum på Fiskartorget, med start klockan 23.30. Huvudnumret blir en film i 3D som kommer projiceras på hela stadshusets fasad.

 - Jag har sett filmmanus och kan utlova att det är något utöver det vanliga! Det blir tydliga kopplingar till sådant som är typiskt Västerås. Men också små kärleksfulla blinkningar till TV-serien Game of Thrones där kontinenten Westeros är en viktig del, säger Alf Westerdahl på Västerås Marknad och Näringsliv AB.

Nyårsfirandet är starten på något som förhoppningsvis blir en ny festlig och folklig tradition i Västerås. Men det syftar även till att minska antalet fyrverkerier med högt ljud.

- Vi vill erbjuda ett bra och attraktivt alternativ till egna smällare och raketer, säger Bo Dahllöf. Det firande som vi genomför på Fiskartorget kommer att ha 3D-filmen som huvudnummer. Men för att förstärka filmen blir det också en del fyrverkerier och pyroteknik. Vi är dock noga med att allt fyrverkeri är så kallade ”tysta pjäser”, vilket innebär att smällarna låter betydligt mindre. 

Under firandet blir det även musikunderhållning och ett kort nyårstal av kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck.

 - Jag hoppas att vi blir riktigt många som får uppleva det här på Fiskartorget. Jag ser mycket fram emot att tillsammans med västeråsarna lägga ett framgångsrikt år till handlingarna och  önska varandra ett riktigt gott nytt år, säger Bo Dahllöf.


Nyårsfirandet i korthet

Vad? Upplev tolvslaget i gemenskap och se en spektakulär ljusshow i 3D.

När? Den 31 december kl. 23.30.

Var? Fiskartorget med Stadshuset som skådeplats.

Pris? Det är gratis.

Vem? Alla är välkomna.

För mer information kontakta:

Bo Dahllöf, stadsdirektör Västerås stad, 021-39 11 04

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Nyårsfirandet kommer äga rum på Fiskartorget, med start klockan 23.30. Huvudnumret blir en film i 3D som projiceras på hela stadshusets fasad. - Det blir något utöver det vanliga! Det blir kopplingar till sådant som är typiskt Västerås. Men också blinkningar till TV-serien Game of Thrones där kontinenten Westeros är en viktig del, säger Alf Westerdahl på Västerås Marknad och Näringsliv AB.

Läs vidare »
Media no image

Översyn av resursfördelning till grundskolan

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 15:41 CET

Västerås stad gör en översyn av nuvarande resursfördelningsmodeller för de pedagogiska nämnderna med särskilt fokus på grundskolan.  I uppdraget ingår också att redovisa vilka åtgärder som kan genomföras på kort sikt avseende grundskolans lokalersättning.

- I en aktuell analys har vi funnit delar som över tid gett icke önskvärda effekter gällande driftbidragen som uppkommit när elever i fristående skolor tagit en allt större andel av den årliga volymtillväxten. Konsekvensen av detta blir då att driftbidragen successivt urholkas, det ska vi nu se över, säger Thomas Energård, ekonomidirektör Västerås stad.

-Det är bra att tjänstemännen upptäcker såna här saker så att vi kan rätta till det, säger Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande.

Fördelningen utgår från antalet elever där nämndens ekonomiska ram justeras utifrån beräknat antal elever nästkommande budgetår. Motsvarande problematik finns inte inom gymnasieskolan och förskolan eftersom lokalkostnaden alltid ingår i driftbidragen för dessa verksamheter.

För mer information (finns tillgängliga när kommunstyrelsens sammanträde är slut onsdag 6/12):

Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande

021-39 12 62

Thomas Energård, ekonomidirektör

021-39 24 44

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås stad gör en översyn av nuvarande resursfördelningsmodeller för de pedagogiska nämnderna med särskilt fokus på grundskolan. I uppdraget som tjänstemännen på stadsledningskontoret fått ingår också att redovisa vilka åtgärder som kan genomföras på kort sikt avseende grundskolans lokalersättning och återkomma i den frågan till kommunstyrelsen 10 januari 2018.

Läs vidare »
Media no image

Konferens och fackeltåg mot våld

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 08:00 CET

Sexualiserat våld och trakasserier är en del av mångas vardag. Att det är så har blivit extra tydligt i och med #metoo. Vi vill skapa förändring. Den 5 december arrangerar vi en dag för att konkretisera, inspirera och ge kunskap för att vi tillsammans ska kunna driva det våldsförebyggande arbetet framåt i Västerås stad. Media är välkommen att vara med under dagen.

Dagen startar med konferensen En dag fri från våld, där alla i Västerås som deltagit i projektet En kommun fri från våld, men även andra intresserade, bjudits in för att samla och byta erfarenheter om hur det är och har varit att jobba våldsförebyggande för att ta avstamp inför framtiden. 

På förmiddagen är målgruppen de som deltagit i En kommun fri från våld. Då jobbar vi tillsammans i mindre grupper kring olika frågor som berör det våldsförebyggande arbetet. 

Eftermiddagen är öppen för alla inom kommun, region Västmanland och civilsamhälle med intresse för social hållbarhet och våldsprevention. Då hålls olika seminarier, till exempel: 

 • Hur jobbar vi killar med erfarenhet av våld? (here4U)
 • Mentorer i våldsprevention (Rudbeckianska gymnasiet)
 • Idrottens del i kommunen för att förebygga våld och främja jämställdhet (VSK Bandy)
 • En kommun fri från våld – hur såg resan ut? (organisationen MÄN)

Datum: 05 december 2017
Tid: konferensen startar kl 09:00 och avslutas cirka 16:30 (under relaterat/dokument hittar du programmet med alla tider)
Plats: Växhuset, Viktor Larssons plats 1 i Västerås

– Statistiken visar att kvinnor mellan 15 och 44 år i ett globalt perspektiv löper högre risk att bli skadade eller dö som ett resultat av manligt våld än av cancer, malaria, trafikolyckor och krig tillsammans. Mäns våld uppstår inte i ett vakuum utan börjar i tillåtande attityder och normer. Det är där vi måste börja jobba. Därför riktar vi fokus på just det, att höja kunskapen om vad som är våld, synliggöra destruktiva normer och sänka trösklarna för vad vi tycker är okej, säger Ditte Lundberg, projektledare för En kommun fri från våld, Förebyggarcentrum Västerås stad. 

På konferensen lyfter vi olika exempel på hur man kan jobba för att skapa förändring på många olika arenor.

– Målet är att en hel kommun ska dra åt samma håll och sätta samma gränser. #Metoo har gett en enorm skjuts åt medvetenheten om det här problemet. Mäns våld drabbar både kvinnor och män. Det här är inte en kvinnofråga. Det här är en rättvise- och demokratifråga för män och kvinnor, säger Ditte Lundberg.

Fackeltåg kl 17:00
Dagen avslutas med ett fackeltåg och en manifestation mot mäns våld mot kvinnor och för en kommun fri från våld. Alla är välkomna att vara med. Fackeltåget avgår runt 17-tiden från Växhuset till Västerås slott. Vi samlas strax innan 17 vid Växhuset. Manifestationen med tal och musik äger rum på slottsgården cirka klockan 17:45-18:45. (under relaterat/dokument finns en affisch om fackeltåget och manifestationen)

En kommun fri från våld
Sedan tre år tillbaka är Västerås och Borås pilotkommuner i projektet En kommun fri från våld. Det är ett projekt där organisationen MÄN utvecklar en modell för våldsförebyggande arbete med barn och unga. Målet är att alla kommuner i Sverige ska jobba mer strukturerat och långsiktigt för att stoppa och minska alla former av våld. Projektet drivs med stöd av Arvsfonden. 

En dag fri från våld är ett samarbete mellan Västerås stad, Länsstyrelsen Västmanlands län, VSK, here4U, En kommun fri från våld och organisationen MÄN.

På Förebyggarcentrums webbplats kan du läsa mer om En dag fri från våld och Västerås stads arbete i En kommun fri från våld.
På organisationen MÄNs webbplats kan du läsa om projektet En kommun fri från våld.

För mer information
Om En kommun fri från våld och En dag fri från våld: Ditte Lundberg, projektledare En kommun fri från våld, Förebyggarcentrum, Västerås stad, 021-39 87 18, ditte.lundberg@vasteras.se
Om fackeltåg och manifestation:
Carl-Johan Olofsgård, Västerås stads samordnare mot våld i nära relationer, 021-39 85 78, carl.johan.olofsgard@vasteras.se

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Sexualiserat våld och trakasserier är en del av mångas vardag. Att det är så har blivit extra tydligt i och med #metoo. Vi vill skapa förändring. Den 5 december arrangerar vi en dag för att konkretisera, inspirera och ge kunskap för att vi tillsammans ska kunna driva det våldsförebyggande arbetet framåt i Västerås stad. Media är välkommen att vara med under dagen.

Läs vidare »

Om Västerås stad

Västerås - staden utan gränser

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.
Västerås har idag över 144.000 invånare och är Sveriges sjätte största stad. Vi som bor i Västerås får stadens puls och utbud, men vi har också Mälaren och skogen runt knuten. Vi har tillgång till kvalificerade utbildningar men också bra skolor för barnen. Vi har jobb och karriärmöjligheter i globala företag, men också ett stort utbud av kultur, sport och andra fritidsaktiviteter.
Vår stad är ovanligt lätt att leva i, och besöka.

Adress

 • Västerås stad
 • Stadshuset, Fiskartorgsentrén
 • 721 87 Västerås
 • Vår hemsida