Media-no-image

Hästkastanjen vid Storbron fälls

Pressmeddelanden   •   2016-02-08 16:03 CET

I morgon, tisdag klockan 08, sågas den gamla hästkastanjen vid Storbron i centrala Västerås ner.

Arbetet väntas hålla på under några timmar.

Anledningen till fällningen är att trädet som är uppskattningsvis 150 år gammalt är ruttet. Träd vi fäller ersätts, men hästkastanjen kommer inte att kunna ersättas på exakt samma plats eftersom trädet står illa till.

För mer information
Ulf Palm, kommunikationsstrateg, Västerås stad Tekniska kontoret, 021-39 26 31

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

I morgon, tisdag klockan 08, sågas den gamla hästkastanjen vid Storbron i centrala Västerås ner.

Läs vidare »
Media-no-image

Upphandlad park- och gatudrift sänker kostnaden med 39 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2016-02-08 15:52 CET

Tekniska nämndens upphandling av gatu- och parkskötseln i de östra stadsdelarna sänker kostnaden med 6,5 miljoner kronor per år. På hela avtalstiden innebär det en sänkning på 39 miljoner kronor!

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade idag att tilldela gatu- och parkskötseln i de östra stadsdelarna till Västmanlands fastighetsskötsel.

Den nya prisnivån innebär en sänkning av kostnaderna med 6,5 miljoner kronor per år, (4,6 miljoner på vinterväghållningen för en normalvinter och 1,9 miljoner kronor för barmarksdriften).

Idag utförs arbetet av Västerås stads interna utförare, SFE (förvaltningen för stöd, fritid och entreprenad) före detta teknik- och idrottsförvaltningen.

Upphandlingen innehåller erbjudande om verksamhetsövergång för de anställda som berörs.

En nyhet i upphandlingen är ett incitamentssystem för att höja kvaliteten i tjänsterna. Systemet innebär inte att kostnaderna kan öka.

Det nya avtalet börjar gälla från den 1 oktober i år och gäller i 3 år med möjlighet till förlängning 1 + 1 + 1 år, alltså max till 30 september 2022

- Det är glädjande att vi kan sänka kostnaderna för gatu- och parkskötseln och därmed få ut högre effektivitet med de skattemedel vi använder. Det känns också mycket bra att vi kan erbjuda verksamhetsövergång till de medarbetare som berörs. Det säger tekniska nämndens ordförande, Jazmin Pettersson (S) i en kommentar.

För mer information efter kl 17 när sammanträdet är slut
Jazmin Pettersson, ordförande tekniska nämnden, 073-837 24 10

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Tekniska nämndens upphandling av gatu- och parkskötseln i de östra stadsdelarna sänker kostnaden med 6,5 miljoner kronor per år. På hela avtalstiden innebär det en sänkning på 39 miljoner kronor!

Läs vidare »
H4qr2hs6yzpfjoh0gzs6

200 kulturprogram i stadsdelarna i vår

Pressmeddelanden   •   2016-02-04 15:21 CET

Vårprogrammet för kultur i stadsdelarna är här med mängder av tips på roliga saker att göra runt om i Västerås. Här finns något för alla åldrar och smaker. Foldern om kultur i stadsdelarna innehåller också en särskild del med kultur för barnfamiljer i centrala Västerås.

Irtsfkid4g0xnztrtoz2

2016 firar stadsbiblioteket 60 år

Pressmeddelanden   •   2016-02-04 10:16 CET

Välkommen på pressträff fredagen den 5 februari klockan 14.00 i entréhallen på huvudbiblioteket, Biskopsgatan 2. Vi presenterar vår fotoutställning och informerar om allt spännande som händer under året. Bibliotekschef Eva Matsson och avdelningschef Karin Ramnerö finns på plats och svarar på era frågor.

Media-no-image

Underskott för Västerås stad

Pressmeddelanden   •   2016-02-03 14:54 CET

Västerås stads bokslut för 2015 visar ett underskott på 52 miljoner. Att resultatet är negativt beror till största delen på att verksamhetens kostnader överstiger budgeten med 103 miljoner. Underskottet uppkommer främst inom hemtjänst och övrig äldreomsorg, men även för högstadieskolor, gymnasieskolor, vårdkostnader för ungdomar och insatser för personer med funktionshinder.

Resultatet där kostnaderna överstiger budget är exklusive realisationsvinster och exklusive jämförelsestörande poster.

Positiva resultat i bokslutet redovisas bland annat för försörjningsstöd och förskolan.

I och med att drygt 2 000 småhusägare har valt att köpa loss sina tomträtter under året uppstod rekordhöga reavinster för staden. Detta har gjort att det totala bokslutsresultatet hamnar på 445 miljoner. Dessa engångsposter räknas dock bort då resultatet ska stämmas av mot statens balanskrav. Västerås stad uppnår inte balanskravet för 2015.

Frågor besvaras efter kommunsstyrelsens sammanträde idag onsdag 3/2 av

Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande, 021-391262

Thomas Energård, ekonomidirektör, 021-392444

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås stads bokslut för 2015 visar ett underskott på 52 miljoner. Att resultatet är negativt beror till största del på att verksamhetens kostnader överstiger budgeten med 103 miljoner. Underskottet uppkommer främst inom hemtjänst och övrig äldreomsorg, men även för högstadieskolor, gymnasieskolor, vårdkostnader för ungdomar och insatser för personer med funktionshinder.

Läs vidare »
Media-no-image

​Tyck om din innerstad – hjälp oss forma framtidens Västerås

Pressmeddelanden   •   2016-02-03 12:30 CET

Västerås stad ska ta fram en framtidsbild för innerstaden och vi vill göra det tillsammans med invånarna. Nu startar vi projektet Tyck om din innerstad.

Fler och fler vill bo i Västerås och det är otroligt roligt. I en trivsam, livlig och fungerande innerstad ska det finnas utrymme för bland annat kultur, handel, bostäder, verksamheter, grönområden, parker och service. Vi vill fortsätta att skapa en attraktiv och hållbar innerstad och det innebär många utmaningar när staden växer. En gemensam framtidsbild, en målbild, ska ge inspiration och vägleda utvecklingen för den centrala staden.

– Innerstaden är en av våra viktigaste mötesplatser och i det här arbetet kan vi gemensamt bidra med tankar och idéer som kan stärka Västerås i framtiden, säger Anders Teljebäck, (S) kommunstyrelsens ordförande.

Under året anordnar Västerås stad en seminarieserie med inspirerande föreläsare och workshops. Den 9 mars är det dags för det första seminariet i Stora salen på Stadshotellet, och medverkar gör bland andra Thomas Hellqvist, professor i arkitektur, Anders Tejlebäck, (S) kommunstyrelsens ordförande, Lotta Lindstam, stadsbyggnadsdirektör i Västerås och Anders Lerner, direktör för kultur-, idrotts,- och fritidsförvaltningen. Alla är välkomna!

2013 fick Västerås priset Årets stadskärna – mycket tack vare ett gott samarbete mellan olika aktörer. Samarbetet fortsätter i det här projektet och Västerås stad har skapat fokusgrupper som kommer att arbeta lite djupare med vissa utvecklingsfrågor. Vi kommer också att synas i olika sammanhang under året för att aktivt fånga in idéer och synpunkter. Vi vill höra vad de som bor och jobbar i – eller besöker – Västerås tycker och tänker om innerstaden i dag och i framtiden.

Första delen i dialogarbetet är en webbenkät med några frågor om innerstaden som kommer att fungera som inspiration i det fortsatta arbetet.

– Att skapa en attraktiv innerstad handlar både om att skapa fysiska förutsättningar för utveckling: Ny bebyggelse, väl fungerande offentliga rum och så vidare, men också om att ta hänsyn till mjuka värden så som trygghet, tillgänglighet och att alla känner sig välkomna i sin innerstad, säger Anna Jägvald, projektledare för Tyck om din innerstad.

Mer information:
Anna Jägvald, samhällsplanerare och projektledare
021-39 32 11, anna.jagvald@vasteras.se.

På vasteras.se/innerstad finns webbenkät och mer information. 

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås stad ska ta fram en framtidsbild för innerstaden och vi vill göra det tillsammans med invånarna. Nu startar vi projektet Tyck om din innerstad.

Läs vidare »
Media-no-image

Attendo LSS AB driver Tråddragargatan och Rönnbergastigen

Pressmeddelanden   •   2016-01-28 13:09 CET

Nämnden för personer med funktionsnedsättning har vid sitt sammanträde den 27 januari beslutat om vinnande leverantör efter upphandling av bostäder med särskild service enligt LSS, Tråddragargatan och Rönnbergastigen.

Vid anbudsutvärdering har leverantörernas kapacitet, kvalitet och pris granskats. Fem anbud har kommit in och samtliga uppfyller de uppställda kraven. I den slutliga utvärderingen var därför pris utslagsgivande och vinnaren uppfyller nämndens alla krav till lägsta pris.

Vinnande leverantör är Attendo LSS AB. Företaget kommer att driva Tråddragargatans gruppbostad från 2016-10-01 till 2020-09-30 och Rönnbergastigens gruppbostad från 2017-03-01 till 2021-02-28, med möjlighet till förlängning av båda avtalen.

Tråddragargatan består av sex lägenheter för boende med måttlig till grav funktionsnedsättning. De boende har därför varierande behov av stöd, service och vägledning i sitt dagliga liv. Rönnbergastigen består av fem lägenheter, där de boende har omfattande behov av omvårdnad och stöd för att göra sin vardag hanterbar.

För mer information kontakta:

Agneta Luttropp (Mp), ordförande, Nämnden för personer med funktionsnedsättning,

telefon: 021-39 24 64

Eva Sahlén, direktör, Sociala nämndernas förvaltning, telefon: 021-39 14 68

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Nämnden för personer med funktionsnedsättning har vid sitt sammanträde den 27 januari beslutat om vinnande leverantör efter upphandling av bostäder med särskild service enligt LSS, Tråddragargatan och Rönnbergastigen.

Läs vidare »
Media-no-image

Norlandia Care AB driver Haga äng och Björkbacken äldreboende.

Pressmeddelanden   •   2016-01-27 13:25 CET

Norlandia Care AB driver Haga äng och Björkbacken äldreboende.

Vid dagens sammanträde beslutade äldrenämnden om vinnande leverantör efter upphandling av Haga äng och Björkbacken äldreboende. Vid anbudsutvärdering har leverantörernas kapacitet, kvalité och pris granskats. Vinnande leverantör har uppfyllt äldrenämndens alla krav till lägsta pris.

Haga äng består av 62 lägenheter, i form av gruppboende för personer med demenssjukdom fördelat på fyra våningar. På ett av våningsplanen bor personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning.

Björkbacken äldreboende består av 36 lägenheter fördelat på fyra plan.

Vinnande leverantör är Norlandia Care AB och kommer från och med 2015-05-01 att driva Haga äng och Björkbacken äldreboende under fyra år med möjlighet till förlängning.

För mer upplysningar kontakta:

Solveig Nilsson (S), ordförande äldrenämnden, 021 – 39 13 99

eller

Eva Sahlén, direktör sociala nämndernas förvaltning, 021 – 39 14 68

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Vid dagens sammanträde beslutade äldrenämnden om vinnande leverantör efter upphandling av Haga äng och Björkbacken äldreboende. Vid anbudsutvärdering har leverantörernas kapacitet, kvalité och pris granskats. Vinnande leverantör har uppfyllt äldrenämndens alla krav till lägsta pris.

Läs vidare »
Media-no-image

Byggnadsnämnden startar året med många bygglov

Pressmeddelanden   •   2016-01-26 16:15 CET

Vid byggnadsnämndens kommande sammanträde tas beslut om bygglov för flera nya spännande byggprojekt.

På byggnadsnämndens möte på torsdag 28 januari tas beslut om bygglov för en ny förskola, skola och 18 studentlägenheter, som planeras byggas vid Kristiansborgsskolan. Tanken är att de olika verksamheterna får varsitt våningsplan i en trevåningsbyggnad.

Hacksta verksamhetsområde kan snart få ett lyft i form av två nya lokaler. På nämnden tas beslut om bygglov för en ny industribyggnad i området. Byggnaden är ett exempel på modern industriarkitektur och både arbetsmiljö och ljusinsläpp har varit viktiga i utformingen. En annan ny industribyggnad som planeras nära Hacksta (Långängarna), som också ses som ett modernt och attraktivt inslag i området, har redan fått bygglov på nämndens arbetsutskott.

Det ska även tas ett beslut om namnet på den nya skateanläggningen på Lögarängen. Namnet föreslås bli: Löga skejtpark.

Välkommen att närvara vid nämndens öppna del 13.00 och att delta i ett öppet pressmöte klockan 12.45 innan nämnd. Observera ny tid för pressträffen 12.45!
Vi ses som vanligt utanför A491.

Möjlighet finns att ställa frågor till politiker i nämnden samt till tjänstemän från stadsbyggnadsförvaltningen.

Med på pressträffen är:

Lars Kallsäby
Ordförande i byggnadsnämnden

Staffan Jansson
Förste vice ordförande i byggnadsnämnden

Claes Kugelberg
Andre vice ordförande i byggnadsnämnden

Lotta Lindstam, direktör, stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad, 076- 569 04 31
Tomas Persson, biträdande stadsbyggnadsdirektör, stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad
Hans Larsson, planchef, stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad
Vesna Kranjec, bygglovschef, stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad

För mer information:

Lotta Lindstam, direktör, stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad, 076- 569 04 31.

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Vid byggnadsnämndens kommande sammanträde tas beslut om bygglov för flera nya spännande byggprojekt bland annat en förskola, skola, studentlägenheter och industribyggnader. Välkommen till öppet pressmöte klockan 12.45 torsdag 28 januari.

Läs vidare »
X96xsegdcogkv4ilr6d3

​Utställningen Visitation 30 januari - 3 april 2016 i Västerås Konstmuseum

Pressmeddelanden   •   2016-01-25 13:46 CET

Välkomna på pressvisning torsdag 28 januari kl 14. Professor Ann-Sofi Sidén samt några av de medverkande konstnärerna närvarar. Plats: Västerås konstmuseum, Karlsgatan 2, Västerås Västerås konstmuseum bjöd under 2015 in professor Ann-Sofi Sidéns studentgrupp från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm att ta del av och fördjupa sig i museets verksamhet och samling på drygt 8 000 verk.

Om Västerås stad

Västerås - staden utan gränser

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.
Västerås har idag över 144.000 invånare och är Sveriges sjätte största stad. Vi som bor i Västerås får stadens puls och utbud, men vi har också Mälaren och skogen runt knuten. Vi har tillgång till kvalificerade utbildningar men också bra skolor för barnen. Vi har jobb och karriärmöjligheter i globala företag, men också ett stort utbud av kultur, sport och andra fritidsaktiviteter.
Vår stad är ovanligt lätt att leva i, och besöka.

Adress

  • Västerås stad
  • Stadshuset, Fiskartorgsentrén
  • 721 87 Västerås
  • Vår hemsida