Northvolts forskningsanläggning till Västerås

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2017 10:15 CEST

Västerås har valts ut av Northvolt som platsen där företagets forskningsanläggning, Northvolt Labs, för batterier ska placeras. - Det känns helt rätt att Northvolts forskning, utveckling och innovation om framtidens energilösningar hamnar i Västerås, Sveriges energihuvudstad, säger Anders Teljebäck (S) kommunstyrelsens ordförande.

Ombyggnaden av Stora Torget och Bondtorget skjuts upp

Nyheter   •   Okt 17, 2018 16:41 CEST

Ombyggnaden av Stora Torget och Bondtorget skjuts upp. Det beslutade den avgående tekniska nämnden på onsdagen vid sitt sista sammanträde. I en kommentar säger avgående ordföranden Jazmin Pettersson (S): -I den nya majoriteten finns politiker som inte känner sig så insatta i frågan. Då är det bra att ge dem tid att sätta sig in i ärendet.

Västerås kraftsamlar för ökad trygghet i stadsdelarna

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2018 15:41 CEST

Västerås stad har, tillsammans med Mimer och polisen, valt att testa EST-metoden under sex månader genom ett pilotprojekt. EST står för effektiv samordning för trygghet och handlar om att öka tryggheten i olika stadsdelar. Syftet med EST-metoden är att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande genom effektivare samverkan. Metoden används redan idag av flertalet stora kommuner i Sverige. Genom att samverka med lokala verksamheter i en stadsdel kan vi ta fram lokala lägesbilder och sätta in insatser snabbt.

Vi har valt att begränsa införandet av metoden till tre stadsdelar där det finns utmaningar gällande trygghet: Råby, Hammarby och Bäckby/Skälby. Metoden testas under sex månader med start den 1 september 2018. Metoden kommer att utvärderas löpande för att se om den ger en önskad effekt.

Lokala verksamheter rapporterar veckovis in händelser och incidenter till en utsedd arbetsgrupp. Insatser kan därefter sättas in beroende på hur lägesbilderna ser ut. Vi kommer även kunna följa lägesbilderna över tid för att se vilken förändring som sker i ett område. Detta gör att vi får en helhetssyn över områdena, kan arbeta proaktivt och insatserna som vi sätter in bygger på faktabaserade uppgifter.

Fördelen med att arbeta efter EST-metoden är att vi kan bygga upp en personoberoende funktion som fungerar över tid. Det finns funktioner som är utsedda att arbeta med metoden från Västerås stad, polisen och Mimer.

Ni kan läsa mer om EST-metoden på Brottsförebyggande rådets hemsida: https://www.bra.se/forebygga-brott/pagaende-projekt/effektiv-samordning-av-arbetet-i-socialt-utsatta-omraden.html

Kontaktpersoner EST-metoden:


Anette Carlsson, Västerås stad

Telefon: 021-39 23 34 E-post: anette.carlsson@vasteras.se

Christian Holm, Mimer

Telefon: 021-39 73 51

Epost: christian.holm@mimer.nu

Anders Hedström, polisen

Telefon: 010-567 58 60

E-post: anders.hedstrom@polisen.se

Västerås stad har, tillsammans med Mimer och polisen, valt att testa EST-metoden under sex månader genom ett pilotprojekt. EST står för effektiv samordning för trygghet och handlar om att öka tryggheten i olika stadsdelar. Syftet med EST-metoden är att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande genom effektivare samverkan. Metoden används redan idag av flertalet stora kommuner i Sverige.

Läs vidare »

Premiär för Västerås litteraturfestival

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2018 11:00 CEST

Lördag den 20 oktober är det premiär för Västerås litteraturfestival. Klockan 10.00 slår vi upp huvudbibliotekets portar och kommer under dagen bjuda Västeråsarna på en festival i litteraturens och läsandets tecken. En heldag med det litterära samtalet i fokus. Vi vill genom litteraturfestivalen stärka den lokala identiteten och öppna upp mot världen.

Pressinbjudan: Byggnadsnämndens sista sammanträde - klart för över 400 lägenhet på Öster Mälarstrand

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2018 09:11 CEST

Under byggnadsnämndens sista sammanträde, i nuvarande sammansättning, väntas beslut fattas om bygglov för över 400 nya lägenheter på Öster Mälarstrand. Det gäller fyra kvarter med kommande byggnationer som efter beslutet förväntas att börja byggas i nära framtid.

Stadsdelen Öster Mälarstrand färdigställs i hög takt. Det är här den största mängden av alla bostäder som har byggts i Västerås under de senaste åren finns. Byggnadsnämnden har under denna mandatperiod hanterat ett stort antal ärenden, i olika planeringsskeden, som handlat om att få stadsdelen att utvecklas.

Under byggnadsnämndens möte kommer Lars Kallsäby att sammanfatta och tacka för nämndens och stadsbyggnadsförvaltningens arbete under mandatperioden.

- Det har varit en mycket intensiv period i Västerås utveckling och verksamheten har verkligen gått på högtryck. Under perioden har vi i högsta grad bidragit till de över 3500 nya bostäder som byggts (2015-2018). Vi har idag även en beredskap för att bygga vidare i Västerås fortsatta utveckling som vi inte hade tidigare, säger Lars Kallsäby, byggnadsnämnden ordförande.

- Personligen så vill jag också säga att det här har varit ett av de roligaste uppdraget som jag har haft under min tid som kommunpolitiker.

Verksamheten kan sammanfattas i de stora antal beslut som fattas under mandatperioden:

  • Ett hundratal nya planuppdrag
  • Cirka 50 detaljplaner har antagits
  • Nära 5000 bygglov har getts
  • 4500 lägenheter har fått bygglov

- När det gäller bostäder så har vi idag en planberedskap, alltså planerade områden som ännu inte har påbörjats, för omkring 4600 bostäder. Vid ingången till mandatperioden låg denna siffra på 2300 säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.


Välkommen till byggnadsnämndens sista pressträff inför nämnd, i dess nuvarande sammansättning.

Torsdagen den 11 oktober 12.30 i rum A407a. Vänligen anmäl dig till: elin.gothe.nord@vasteras.se senast den 11 oktober 09.00.Byggnadsnämndens möte börjar klockan 13.00 i sal A491 i Stadshuset i Västerås.


Inbjudna politiker på pressträffen är:
Lars Kallsäby
Ordförande byggnadsnämnden

Staffan Jansson
Förste vice ordförande byggnadsnämnden

Claes Kugelberg
Andre vice ordförande byggnadsnämnden


För mer information:
Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 10 59 carl.arno@vasteras.se.

Under byggnadsnämndens sista sammanträde, i nuvarande sammansättning, väntas beslut fattas om bygglov för över 400 nya lägenheter på Öster Mälarstrand. Det gäller fyra kvarter med kommande byggnationer som efter beslutet förväntas att börja byggas i nära framtid.

Läs vidare »

Hammarby först ut i nytt arbetssätt för stadsutveckling

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2018 08:41 CEST

Hammarby blir pilotprojekt i ett nytt arbetssätt för att planera stadsdelar. Nu gör staden en social hållbarhetsanalys för att ta reda på hur området ska utvecklas.

En social hållbarhetsanalys kommer att bygga på olika fakta som handlar om till exempel boendeformer och boendemiljö, befolkning, sysselsättning, mötesplatser och tillgänglighet till olika former av samhällsservice.

- Analysen kommer att ge oss ett bra underlag för fortsatt planering av Hammarby. Vi vill få alla fakta på bordet för att på bästa sätt kunna gå vidare i utvecklingsarbetet. I grunden handlar det ta reda på vad Hammarby behöver, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat att planförslaget för Hammarby (detaljplan 1858) behöver omarbetas. En social hållbarhetsanalys är första steget i det fortsatta arbetet. Därefter planeras vilka åtgärder som behövs i dialog med de boende och verksamma i området.

- Vi har fått många synpunkter på detaljplanen och vi tar dem på allvar. Analysen görs över ett större geografiskt område än själva detaljplaneområdet och vi kommer att få en tydligare bild av vad som behöver göras. Det är möjligt att en åtgärd blir nya bostäder, men det kan också bli så att vi pekar på andra områden som behöver utvecklas, säger Carl Arnö.

Inom Västerås stad finns generellt ett ökat fokus på social hållbarhet, till exempel vid planerandet av nya stadsdelar.

- Det här innebär också att vi inväntar ett resultat av analysen innan vi eventuellt går vidare med detaljplanearbetet. Tidmässigt tror vi att analysen kan vara klar under våren 2019.

De teman som brukar nämnas som avgörande för en socialt hållbar stadsutveckling är inflytande, identitet, variation, samband och en helhetssyn på staden.

För mer information om planarbetet på Hammarby: Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, 021-39 10 59

För mer information om Västerås stads arbete med social hållbarhet: Anna Björkman, strateg hållbar utveckling, 021-39 12 67.

Hammarby blir pilotprojekt i ett nytt arbetssätt för att planera stadsdelar. Nu gör staden en social hållbarhetsanalys för att ta reda på hur området ska utvecklas.

Läs vidare »

Pressinbjudan: ”Skills”-mässan är tillbaka den 10 oktober

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2018 09:32 CEST

Vi välkomnar media till "Skills"-mässan som är den 10 oktober mellan kl. 9-15 i Expectrums lokaler. Skillsmässan invigs den klockan 9.00 av Åsa Lundkvist, direktör för Barn- och utbildningsförvaltningen. Skillsmässan anordnas av Västerås stad, Arbetsförmedlingen och Handelskammaren och vill inspirera till framtida yrkesval.

Nationella Anhörigveckan: Välkommen till Anhörigcentrum

Nyheter   •   Okt 01, 2018 14:05 CEST

Nu är det Nationella Anhörigveckan, som instiftades av Anhörigas Riksförbund 2005. ”Med anhörig menas den som stödjer, hjälper eller vårdar någon i sin närhet på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller vanlig ålderdom – och alla anhöriga, om det så är sambo, förälder, barn, vän eller granne, är varmt välkomna till oss på Anhörigcentrum i Västerås”, säger Mona Eriksson, Anhörigkonsulent.

Detaljplanen för Västerås nya resecentrum äntligen på samråd

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2018 17:51 CEST

Den 27 september beslutade byggnadsnämnden i Västerås stad om att gå ut på samråd med detaljplanen för Västerås resecentrum, en del av projekt Mälarporten. Eftersom det är en omfattande plan varar samrådsperioden mellan 8 oktober och 18 december. Samrådet är ett viktigt steg i projektet där Västerås skapar ett framtidssäkrat och innovativt resecentrum och en helt ny intilliggande stadsdel.

Pressinbjudan: Detaljplanen för Västerås nya resecentrum äntligen på samråd

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2018 17:40 CEST

Idag beslutade byggnadsnämnden om att gå ut på samråd med detaljplanen för Västerås resecentrum, en del av projekt Mälarporten. Eftersom det är en omfattande plan varar samrådsperioden mellan 8 oktober och 18 december. Samrådet är ett viktigt steg i projektet. Välkommen på pressträff 2 oktober, där du får mer information om detaljplanen, syftet med samrådet och informationsaktiviteter.

Om Västerås stad

Adress

  • Västerås stad
  • Stadshuset, Fiskartorgsentrén
  • 721 87 Västerås
  • Vår hemsida