Media-no-image

10-årsjubileum för Try it IDA

Pressmeddelanden   •   2015-07-29 14:02 CEST

För tionde året i rad arrangeras Västerås största barn- och ungdomsarrangemang Try it IDA. Genom try it IDA ger vi barn och ungdomar i åldrarna 10-15 år möjlighet att gratis prova på olika idrotter och kulturaktiviteter med förhoppningen att locka fler till föreningslivet.

-20 föreningar är med och ordnar fotboll, innebandy, parkour, teater, lajv, dans, bandy, konståkning, basket, skapande verksamhet och mycket annat. Jag tror att alla kan hitta något som de gillar, säger Benny Köpsén, vägledare IDA.

När: klockan 10.00–15.00 den 3-7 augusti och 10-14 augusti
Var: I hallar och på planer som alla ligger på Rocklundaområdet nära Swedbank Park. Mottagning och guidning till Try it IDA-området kommer att finnas utanför Swedbank Park.
 
Gratis buss med VL dit och hem

Alla får ett deltagarkort som berättigar till gratis bussresor med VL till och från Try It IDA. Busskortet gäller mellan klockan 9.00 och 16.00 de dagar som arrangemanget pågår. Vattenflaskor delas ut från Mimer och Mälarenergi.

-Man kan komma och gå som man vill under de här dagarna. Vill man stanna en hel dag är det bra att ta med något att äta för att orka. Möjlighet att köpa mat på Rocklundaområdet finns, säger Benny Köpsén, vägledare IDA.

Try it IDA utvecklar unga ledare

Leder aktiviteterna gör andra äldre ungdomar vilket ger föreningarna möjlighet att utveckla ledarskapet för unga ledare. Under vecka 31 utbildas ledarna i hur de ska bemöta, ta hand om och engagera andra barn och ungdomar.

Try it IDA är ett samarbete mellan Västerås stad och föreningslivet och ingår som en del av EU projektet "Be healthy" där Västerås samarbetar med Italien, Spanien, Slovenien och Österrike för att hitta nya sätt att uppmuntra ungdomar att röra på sig mer för att förbättra sin hälsa, både fysiskt och psykiskt.

 

Try it IDA:s webbplats
www.tryitida.se

Kontaktpersoner
Ann-Cathrine Linér, områdessamordnare 39 84 07
Helen Sangemark, samordnare 39 88 05
Benny Köpsén, vägledare IDA 39 30 87

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

För tionde året i rad arrangeras Västerås största barn- och ungdomsarrangemang Try it IDA. Genom try it IDA ger vi barn och ungdomar i åldrarna 10-15 år möjlighet att gratis prova på olika idrotter och kulturaktiviteter med förhoppningen att locka fler till föreningslivet.

Läs vidare »
Media-no-image

Företag och ungdomar i samarbete för framtidens lösningar

Pressmeddelanden   •   2015-07-02 13:30 CEST

För att ligga i framkant i vår ständigt föränderliga värld är det viktigt att förstå sina framtida kunder och medarbetare. Det får företagen möjlighet till i projektet Framtidsverkstad där de samarbetar med gymnasieungdomar. Träffarna mellan gymnasieungdomar och företag sker under tre veckor på sommarlovet då de tillsammans utvecklar nya koncept och affärsidéer.

-Att sommarjobba genom Framtidsverkstad är väldigt roligt, lärorikt och det är spännande att få jobba i skarpa projekt med riktiga företag. Det är ett nytt sätt för mig att lösa problem, ett sätt som man kan tillämpa på väldigt mycket i livet, inte minst i skolan. Jag har lärt mig väldigt mycket av att intervjua främlingar och blivit trygg med det nu, säger Anton Öhrling, deltagare Framtidsverkstad.

Projektet är ett samarbete mellan SICS Swedish ICT Västerås, Västerås stad och Västerås Science park.

Ungdomarna har utgått ifrån företagens utmaningar, intervjuat målgrupper och jämfört med hur andra företag löst liknande problem. Tillsammans har ungdomarna och företagen utvecklat nya koncept och fått kunskap om hur utvecklingsarbete med fokus på nya innovationer kan bedrivas utifrån ett designperspektiv.

-Det är ett nytt sätt för mig att samla in data, liksom ”live” istället för på wikipedia. Att faktiskt träffa människor gör att vi förstår deras behov på ett annat sätt. Jag tycker att man borde lära ut det här sättet att arbeta i skolan, det är unikt och man har mycket att tjäna på det, säger Anton Öhrling.

Den 3 juli hålls en öppen avslutning på Expectrum kl.10.00 – 12.00.Ungdomarna kommer att presentera sina projekt och berätta om vilka möjligheter och nya affärskoncept de ser för de engagerade företagen. Under denna sommar är det Kokpunkten, Vafab miljö, Swedbank och Arbetsförmedlingen som arbetat tillsammans med 19 gymnasieungdomar ifrån Västerås.

När: kl.10.00 – 12.00, 3 juli
Var: Expectrum, Kopparbergsvägen 10, Västerås

Ingen anmälan krävs.

För mer information

Ylva Wretås, strateg Västerås stad 021-39 00 00

ylva.wretas@vasteras.se

Anders Wikström
Senior forskare, Innovationsdoktor
SICS Swedish ICT Västerås
anders.wikstrom@sics.se

0705 928 490

Johanna Tömmervik
Forskningsassistent
SICS Swedish ICT Västerås
johanna.tommervik@sics.se
0737 200 504

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås stad är en av aktörerna bakom projektet Framtidsverkstad. Där samarbetar gymnasieungdomar med företag med att utveckla nya koncept och affärsidéer. Den 3 juli hålls en öppen avslutning på Expectrum där ungdomarna presenterar sina projekt.

Läs vidare »
Media-no-image

Västerås och Köping får EU-medel till utveckling av hamnarna

Pressmeddelanden   •   2015-06-30 10:17 CEST

Västerås har tillsammans med Köping och Mälarhamnar AB sökt och föreslås nu att beviljas EU-medel för fortsatta utredningar och projektering i syfte att förbättra i och vid sina hamnar.

Projektet ”Development of the inland ports of Mälaren” mötte stor konkurrens från projekt i Sverige såväl som från övriga Europa. Utav över 600 ansökningar var det endast 34 som föreslås att beviljas medel – och utvecklingen av Mälarens hamnar är ett av dem!

Det formella beslutet fattas av EU kommissionen den 10 juli.

Ansökan omfattade 30 miljoner kronor för utredning och projektering under åren 2015-17 med en möjlighet att få bidrag för 50% av de sökta beloppet. Västerås och Köping får 15 miljoner kronor i bidrag från EU för att utreda och projektera förstärkning av kajer, hantering av muddermassor, spåranslutningar och miljöåtgärder.

”Jag är glad för att EU såväl som näringsdepartementet på detta sätt visar hur viktig sjöfarten på Mälaren är för Sverige och Europa” säger Anders Teljebäck, Kommunstyrelsen ordförande i Västerås.

Förbättringarna kommer att leda till att det blir lättare att förflytta gods från sjöfart till tåg men också att hamnarna blir säkrare och har möjlighet att ta emot större fartyg och godsmängder.

”Att tillgängliggöra Mälaren genom att säkert kunna ta in större fartyg är viktigt för utvecklingen av näringslivet i vår region” säger Elizabeth Salomonsson, Kommunstyrelsens ordförande i Köping.

”Att sjöfarten utvecklas är en förutsättning för att vi ska kunna nå långsiktigt hållbara godsflöden. Att EU kommissionen gjort den här bedömningen ger oss goda chanser för att framöver även beviljas medel för investeringarna” säger Patrizia Strandman, Infrastrukturstrateg Västerås stad

Se mer under regeringens pressmeddelande: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/06/sverige-foreslas-fa-ta-del-av-eu-bidrag

Samt under EU kommissionens pressmedelande: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5269_en.htm

Samt i deras ” COMMISSION IMPLEMENTING DECISION”
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/news/doc/2015-06-29-cef/selection-decision-awp-2014.pdf

För mer information kontakta

Anders Teljebäck 021-39 00 00

Elizabeth Salomonsson, 0221-25000

Anders Borgstedt, Strateg hamnutveckling Västerås stad 021-39 00 00

Carola Alzén, VD Mälarhamnar AB, 021-39 00 00

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

​Västerås har tillsammans med Köping och Mälarhamnar AB sökt och föreslås nu att beviljas EU-medel för fortsatta utredningar och projektering i syfte att förbättra i och vid sina hamnar. Projektet ”Development of the inland ports of Mälaren” mötte stor konkurrens. Utav över 600 ansökningar var det endast 34 som föreslås att beviljas medel – och utvecklingen av Mälarens hamnar är ett av dem!

Läs vidare »
Media-no-image

Västerås stad och Västmanlandsmusiken ger 75 sommarkonserter

Pressmeddelanden   •   2015-06-30 09:34 CEST

Västerås stad arrangerar i samarbete med Västmanlandsmusiken cirka 75 konserter runt om i Västerås i sommar.

 

Paletten på Vallby
I Vallby, längst in på Allmogeplatsen, finns året runt ett litet café, Paletten. I juli blir det levande musik på Paletten varje onsdag kl. 15.00. Till exempel unga musiker kammarmusikprogrammet vid Mälardalens högskola och från Örebro musikhögskola som ger tre olika konserter: Duo Haväng spelar 8/7, Ren Essens den 15/7 och Gabriel och Säde med svensk och estnisk folkmusik den 29/7. Även den 1/7 och den 22/7 blir det levande musik på Paletten genom Svenska kyrkan.

Grillkvällar i Upplevelseparken

Bakom Paletten finns Vallby upplevelsepark med bland annat ett utomhusgym. Här bjuds det på grillkvällar med levande folkmusik tre torsdagkvällar kl. 17.00 – 18.30. Den 16/7 bjuder Simon Stålspets på Strövtåg i folkton med en uppsjö av olika instrument. 6/8 avslutas säsongen med svensk och estnisk folkmusik med Gabriel och Säde. Vid dåligt väder flyttas musiken in på Paletten.

Våffelkafé vid Viksängskyrkan

Varje vardag kl. 11 – 15 t o m den 21 augusti har sommarcaféet öppet kl. 11 – 15 för den som vill njuta av hembakta bullar. Varje tisdag kl. 13 – 15 blir det våffelcafé och vid några tillfällen också konsert. Duo Häväng gästar våffelcaféet den 7 juli kl. 13.30, slagverkarna i Ren Essens den 21/7 kl. 13.30 och Gabriel och Säde den 11/8 kl. 13.30.

Sommarcafé utomhus vid Irsta församlingshem

Den som är sugen på en liten utflykt kan besöka Irsta församlingshems sommarcafé, Skuffé. Här är det öppet tisdag – torsdag kl. 13 – 16 t o m den 2 juli med besök av Duo Haväng den 2/7 kl. 13.30. Gabriel och Säde ger en konsert den 6/8 kl. 13.30.Konserter inom äldreomsorgenMerparten av konserterna ges även på äldreboenden runt om i Västmanland.

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås stad arrangerar i samarbete med Västmanlandsmusiken cirka 75 konserter runt om i Västerås i sommar. I juli blir det levande musik på Paletten i Vallby varje onsdag kl. 15.00. På Vallby upplevelsepark blir det på grillkvällar med levande folkmusik tre torsdagkvällar kl. 17.00 – 18.30. Varje tisdag kl. 13 – 15 blir det våffelcafé vid Viksängskyrkan och vid några tillfällen också konsert.

Läs vidare »
Hnn4ddjirkchlyejkgsq

Skiljeboskolan deltar i ett EU-finansierat projekt

Nyheter   •   2015-06-29 10:33 CEST

Skiljeboskolan deltar i ett EU-finansierat Comeniusprojekt med tema återvinning. Under våren har de haft besök från England, Holland och Frankrike.

Media-no-image

ORIGO och Centrum för tvåspråkighet flyttar

Pressmeddelanden   •   2015-06-25 10:35 CEST

Den 1 juli flyttar ORIGO och Centrum för tvåspråkighet till lokaler i gamla rådhuset i Västerås.


Den 1 juli flyttar ORIGO och Centrum för tvåspråkighet till nya lokaler i gamla rådhuset med adress Fiskartorget 2. Om du vill besöka verksamheterna så är du välkommen att ta kontakt och boka in ett besök.


På ORIGO arbetar en kurator och två pedagoger. De kartlägger nyanlända elever, informerar deras vårdnadshavare om det svenska skolsystemet och hjälper eleverna att få en skolplacering. Centrum för tvåspråkighet erbjuder modersmålsundervisning och studiehandledning för elever i Västerås skolor mellan 6- 18 år.


- Vi har märkt att många inte vet att alla barn oavsett uppehållstillstånd och oavsett personnummer har rätt till skolgång. Vi välkomnar alla som har frågor som rör skolgång för nyanlända att ta kontakt med oss eller besöka oss i våra nya lokaler på Fiskartorget 2, säger Kerstin Bjar på ORIGO.


Kontakt och mer information
Origo
Ulla Helgoson, samordnare
Telefon: 021- 39 20 38
Monika Berlin, samordnare
Telefon: 021- 39 12 06
Kerstin Bjar, kurator
Telefon: 021- 39 27 49
Centrum för tvåspråkighet
Maria Ruth, enhetschef för Centrum för tvåspråkighet
Telefon: 021- 39 12 24

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Den 1 juli flyttar ORIGO och Centrum för tvåspråkighet till nya lokaler i gamla rådhuset med adress Fiskartorget 2. ORIGO kartlägger nyanlända elever, informerar deras vårdnadshavare om det svenska skolsystemet och hjälper eleverna att få en skolplacering. Centrum för tvåspråkighet erbjuder modersmålsundervisning och studiehandledning för elever i Västerås skolor mellan 6- 18 år.

Läs vidare »
Media-no-image

​Beredskap för effekter av värmebölja

Pressmeddelanden   •   2015-06-25 10:30 CEST

För att förebygga de allvarliga konsekvenser en värmebölja kan ha på främst kroniskt sjuka, funktionsnedsatta samt personer äldre än 65 år har Västerås stad i samarbete med Landstinget Västmanland tagit fram en handlingsplan för värmebölja/höga temperaturer.

Bakgrunden är den pågående klimatförändringen som kan innebära fler extrema väderhändelser, liksom perioder med förhöjda temperaturer.

-Med ett förändrat klimat kommer värmeböljor att bli vanligare, längre och hetare med allvarliga konsekvenser för människors hälsa. Vi måste ändra vår syn på värmebölja som en samhällsstörning som sällan inträffar och vara förberedda på hur vi ska hantera den, säger Johan Ahlström, riskingenjör, Västerås stad.

Handlingsplanen för värmebölja/höga temperaturer innehåller checklistor med konkreta åtgärder till hjälp för olika yrkesgrupper inom vård, omsorg och hemtjänst.

-Framför allt äldre och kroniskt sjuka har svårt att reglera temperaturen. Överhettning och brist på vätska ökar risken för olika komplikationer som i värsta fall kan vara livshotande. Inom kommunen liksom på sjukhus måste vi förbereda oss för att på bästa sätt kunna hjälpa äldre, sjuka och funktionsnedsatta, säger Per Weitz, chefläkare, landstinget Västmanland

Definition värmebölja
En värmebölja definieras som en sammanhängande period då dygnets högsta temperatur överstiger 25 grader minst fem dagar i sträck. Meddelande om höga temperaturer utfärdas om prognosen visar maximitemperaturer på minst 26 grader tre dagar i följd. Meddelandet är till för att exempelvis sjukhus och kommuner ska kunna ordna så att äldre och sjuka personer skyddas.

Handlingsplanen för värmebölja/höga temperaturer hittar du bland relaterade dokument.

För mer information:

Johan Ahlström, riskingenjör, Västerås stad, 076-56 90 368, johan.ahlstrom@vasteras.se

Lena Lundgren, katastrof- och beredskapsplanläggare, Landstinget Västmanland, 021-17 60 40, lena.lundgren@ltv.se 

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

För att förebygga de allvarliga konsekvenser en värmebölja kan ha på främst kroniskt sjuka, funktionsnedsatta samt personer äldre än 65 år har Västerås stad i samarbete med Landstinget Västmanland tagit fram en handlingsplan för värmebölja/höga temperaturer.

Läs vidare »
Media-no-image

Varning för farliga leksaker

Pressmeddelanden   •   2015-06-24 09:20 CEST

Västerås stads konsumentjuridiska rådgivare vill varna för farliga leksaker som säljs på marknader. Konsumenter uppmanas vara uppmärksam så man inte köper farliga eller förbjudna leksaker till barnen.

– Det är viktigt att man som förälder är medveten om att inte alla leksaker som säljs är kontrollerade. Att det fortfarande är ett problem beror till viss del på okunskap om produkterna och reglerna för leksaker, både hos knallar och arrangörer säger Cecilia Collin, konsumentjuridisk rådgivare i Västerås stad.

Små barn undersöker ofta leksaker med munnen. Därför är det viktigt kontrollera att det inte lossnar smådelar från leksaken som barnet kan svälja. Man bör inte ge barn små bollar eftersom de kan lägga sig som ett lock och täppa till luftvägarna. Starka magneter är mycket farliga om barnet råkar svälja en. Hamnar de i magen tillsammans med ett annat magnetiskt föremål kan de orsaka allvarliga mag- och tarmskador när de dras till varandra. Även leksaker med sugkoppspilar kan vara farliga, sugkoppen kan lossna från pilen och kan orsaka kvävning. Leksaker som är förbjudna att sälja är air-guns av alla typer, ”vapen” som det går att skjuta något ur. Serpentinspray och doftspray av alla sorter, ”vattenjojo” och fågelvisslor.

– Kontrollerna som vi gör på marknader är viktiga. Vi informerar om regler och kontrollerar också vilka leksaker som säljs. Därför granskar vi utbudet i årets Cityfestival och har gjort så i Västerås under flera års tid, säger Cecilia Collin.

Förutom säkerhetsaspekten kring farliga och förbjudna leksaker har Konsumentjuridisk rådgivning tagit fram en skylt som knallarna på Cityfestivalen ska använda vid sina stånd. På skylten ska det framgå knallens namn och kontaktuppgifter så att man som konsument vet vem man handlar av.

De två branschorganisationerna Torg- och marknadshandlarnas ekonomiska förening Tomer och Marknadsarrangörernas förbund MAF samarbetar med myndigheter som Konsumentverket, bland att med att förbättra informationen till knallarna.

För mer information

Cecilia Collin, konsumentjuridisk rådgivare, 021-39 17 22

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

​Västerås stads konsumentjuridiska rådgivare vill varna för farliga leksaker som säljs på marknader. Konsumenter uppmanas vara uppmärksam så man inte köper farliga eller förbjudna leksaker till barnen. Kontrollerna som Västerås stad gör på marknader är viktiga. Därför granskar Västerås stad utbudet i årets Cityfestival och har gjort så under flera års tid.

Läs vidare »
Media-no-image

​Västerås stad hissar regnbågsflaggan under Cityfestivalen

Pressmeddelanden   •   2015-06-23 08:24 CEST

En av aktiviteterna under Cityfestivalen som startar den 25 juni är Pridetältet, med olika aktiviteter samt Pridetåg under lördagen. Västerås ska vara en stad för alla och Västerås stad ska i stöd och service erbjuda likvärdig service. Därför hissas regnbågsflaggan vid Stadshuset under Cityfestivalen.

Västerås stad arbetar för ett öppet och inkluderande samhälle för alla, oavsett, kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, religiös trosuppfattning eller funktionsnedsättning.

Västerås stad har tillsammans med övrig offentlig sektor ansvar för att allas mänskliga rättigheter blir verklighet. Stadens arbete i förskolor, skolor, äldreboenden, idrottshallar, fritidsgårdar och andra kommunala verksamheter handlar ytterst om att tillgodose de mänskliga rättigheterna. Rättigheterna ser olika ut, men rätten att inte bli diskriminerad är grundläggande.

För mer information:

Ami Netzler, mångfaldsstrateg, Västerås stad, 021- 39 25 02, ami.netzler@vasteras.se

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

En av aktiviteterna under Cityfestivalen som startar den 25 juni är Pridetältet, med olika aktiviteter samt Pridetåg under lördagen. Västerås ska vara en stad för alla och Västerås stad ska i stöd och service erbjuda likvärdig service. Därför hissas regnbågsflaggan vid Stadshuset under Cityfestivalen.

Läs vidare »
Media-no-image

Folkmusikgruppen Drummel på välkommet återbesök i Västerås

Pressmeddelanden   •   2015-06-18 12:53 CEST

Varje sommar turnerar Folkmusikgruppen Drummel några veckor i Mälardalen och den 23 – 25 juni är det dags för ett nytt besök i Västerås. Det blir tio framträdanden runt om i staden, varav hälften utomhus på dansbanor, i parker och på Cityfestivalen.

- Vi har i fem års tid under sommaren åkt runt till spelplatser i Bollnäs, Uppsala, Västerås och Stockholm. Målet är att göra det så enkelt som möjligt genom att spela helt akustiskt och spela där arrangörerna vill ha oss, berättar Johannes Leffler-Ljungkvist i gruppen.

Bandet består av fyra killar i 25-årsåldern som spelar svensk, finsk och irländsk traditionell folkmusik. De träffades genom folkmusiklinjen vid Bollnäs folkhögskola, Sveriges främsta utbildning för spelemän. Instrumenten de trakterar är fiol, gitarr, dragspel, slagverk och sång. Publikkontakten är viktig, killarna pratar och skojar gärna på scenen och det finns utrymme för att sjunga med, dansa eller önska en låt.

- Som personer så har vi alla nära till skrattet, säger Johannes. 

 - Vi får ofta höra att publiken kommer ihåg oss från tidigare år, vilket är roligt och visar att idén är ett vinnande koncept.

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Varje sommar turnerar Folkmusikgruppen Drummel några veckor i Mälardalen och den 23 – 25 juni är det dags för ett nytt besök i Västerås. Det blir tio framträdanden runt om i staden, varav hälften utomhus på dansbanor, i parker och på Cityfestivalen

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Informationsstrateg
  • zlnljomyxznaios.tronet@vasterattqos.se
  • 021-39 11 75

Om Västerås stad

Västerås - staden utan gränser

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.
Västerås har idag över 144.000 invånare och är Sveriges sjätte största stad. Vi som bor i Västerås får stadens puls och utbud, men vi har också Mälaren och skogen runt knuten. Vi har tillgång till kvalificerade utbildningar men också bra skolor för barnen. Vi har jobb och karriärmöjligheter i globala företag, men också ett stort utbud av kultur, sport och andra fritidsaktiviteter.
Vår stad är ovanligt lätt att leva i, och besöka.

Adress

  • Västerås stad
  • Stadshuset, Fiskartorgsentrén
  • 721 87 Västerås
  • Vår hemsida