Media-no-image

Mälarstrandsvägen klar

Pressmeddelanden   •   2014-08-26 11:55 CEST

Lagom till invigningen av Kokpunkten är Mälarstrandsvägen klar och slutbesiktigad.
I projektet har ingått cirkulationsplatsen i korsningen med Björnövägen och sammanlagt cirka 600 meter gata och cykelväg till Verksgatan.

En cykelväg med belysning har byggts vid Gasverksgatan, mellan Verksgatan och Kraftsverksgatan. Dessutom har ny asfalt lagts på Kraftverksgatan.

– Förutom att detta underlättar för trafiken till och från Kokpunkten, innebär det också förbättringar för gående och cyklister. Gång- och cykelvägar är säkra, de har belysning och dessutom ökar nu tillgängligheten för de boende på Lillåudden. Det säger Carin Lidman (S), ordförande i tekniska nämnden

Totalkostnaden har varit cirka 17 miljoner kronor.


För mer information:

Carin Lidman, ordförande Tekniska nämnden, 021-39 12 61
Ulf Palm, kommunikationsstrateg, Tekniska kontoret, 021-39 26 31

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Lagom till invigningen av Kokpunkten är Mälarstrandsvägen klar och slutbesiktigad. I projektet har ingått cirkulationsplatsen i korsningen med Björnövägen och sammanlagt cirka 600 meter gata och cykelväg till Verksgatan.

Läs vidare »
Zdwoyaajngfleb7pgolj

75 tips på kulturprogram i stadsdelarna

Pressmeddelanden   •   2014-08-26 09:36 CEST

Foldern Kultur i stadsdelarna nr 3/2014 är nu klar och innehåller tips på 75 kulturprogram runt om i Västerås under september och oktober. Programmen vänder sig till såväl barn och ungdomar som vuxna. Här är ett urval av programmen.

Bqvb1zh8chp2bpcwemq8

OperaRop ger barnopera i Pettersbergsskogen

Pressmeddelanden   •   2014-08-25 14:08 CEST

Den här veckan kommer det att flöda vacker operasång bland träd och mossa i naturskogen på Pettersberg. Det är OperaRop som har premiär på sin nya barn- och familjeopera från tre år, Bland älvor och troll i Operaskogen. Publiken guidas genom skogen längs en upplevelsestig där olika operascener utspelar sig. Föreställningen bygger på interaktion med publiken.

Media-no-image

Byggstart för förskola i Gäddeholm

Pressmeddelanden   •   2014-08-22 08:25 CEST

Söndagen den 24 augusti tas det första spadtaget till förskolan i Gäddeholm. Det är Vasiliki Tsouplaki, ordförande i barn- och ungdomsnämnden, och barn från Gäddeholm samt förskolor i Irsta och Viksäng som håller i spadarna.

Stadsdelen Gäddeholm fortsätter att utvecklas. En ny småbåtshamn och ett friluftsbad invigdes 2013. Nya vägar har byggts liksom gång- och cykelvägar. Detaljplanearbetet för bostadsetapp 2 och vägetapp 2 till Gäddeholm har påbörjats.

Första spadtaget betyder byggstart för en efterlängtad förskola och start av uppbyggnad av kommunal service i den nya stadsdelen.

- Det är roligt att följa Gäddeholms utveckling. Det har hänt mycket de senaste åren och intresset för att bo i den gröna stadsdelen växer. Det känns bra att kunna erbjuda familjerna förskoleplatser närmare hemmet, säger Vasiliki Tsouplaki, ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

- Västerås växer! Det är viktigt att vi kan tillgodose de behoven som uppstår i staden. Det är en stor glädje att vi nu kan bygga en energieffektiv förskola i natursköna Gäddeholm, säger Jazmin Pettersson, ordförande i fastighetsnämnden.

Nordiska Byggkoncept AB är byggentreprenör för förskolan, som beräknas stå klar våren 2015.

 - Byggnadens höga kvalité, genomtänkta arkitektur och höga miljötänkande ligger helt i linje med våra värderingar, säger Claes Andhagen, Nordiska Byggkoncept AB.

Välkomna till Gäddeholm och det första spadtaget för förskolan söndagen den 24 augusti kl 14.00.

P-platser finns vid allén.

Alla barn bjuds på saft och bullar.

För mer information:
Vasiliki Tsouplaki, ordförande i barn- och ungdomsnämnden, Västerås stad, 021-39 23 41
Jazmin Pettersson, ordförande i fastighetsnämnden, Västerås stad, 073-837 24 10 eller 070-281 69 95
Claes Andhagen, Nordiska Byggkoncept AB, 073-988 61 68, 021-81 61 68

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Söndagen den 24 augusti tas det första spadtaget till förskolan i Gäddeholm. Det är Vasiliki Tsouplaki, ordförande i barn- och ungdomsnämnden, och barn från Gäddeholm samt förskolor i Irsta och Viksäng som håller i spadarna.

Läs vidare »
Media-no-image

Nya Mälarparksvägen öppnas

Pressmeddelanden   •   2014-08-20 13:52 CEST

Imorgon, torsdag, öppnas Mälarparksvägen för trafik. Vägen, som har varit avstängd sedan i våras, har fått en delvis ny sträckning och ny belysning. Dessutom har en ny gång- och cykelväg med belysning byggts.

Vägen öppnas formellt av tekniska nämndens ordförande, Carin Lidman.

Tid: Torsdag 21 augusti kl 10.00.
Plats: Viksängskyrkans parkering.

För mer information:
Ulf Palm, kommunikationsstrateg Tekniska kontoret, 021-39 26 31

 

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Imorgon, torsdag, öppnas Mälarparksvägen för trafik. Vägen, som har varit avstängd sedan i våras, har fått en delvis ny sträckning och ny belysning. Dessutom har en ny gång- och cykelväg med belysning byggts.

Läs vidare »
Media-no-image

Trafiksäkerhetskameror på Stockholmsvägen för att rädda liv

Pressmeddelanden   •   2014-08-20 10:30 CEST

Stockholmsvägen får trafiksäkerhetskameror. Kamerorna placeras ut för att dämpa hastigheten vid övergångsstället mellan Årbylundsvägen och Ekevägen, där många barn passerar på väg till och från skolan. Kamerorna invigs fredagen den 22 augusti kl 10.00 av Carin Lidman (S), ordförande i tekniska nämnden.

- Kamerorna placeras ut för att rädda liv. Vi är inte ute efter fortkörare men vi ska göra allt vi kan för att människor inte ska skadas eller dödas i trafiken, säger Carin Lidman.

Västerås är en av två kommuner som är utvalda av Trafikverket som sätter upp trafiksäkerhetskameror i tätorten och med fokus på oskyddade trafikanter. Även Huddinge deltar i försöket.

Fakta om trafiksäkerhetskameror

 • 1 100 trafiksäkerhetskameror räddar 20-30 liv/år.
 •  Alla kameror placeras synligt och är väl skyltade.
 • Endast de som kör för fort fotograferas.
 • Alla kameror är direktkopplade till Polisen.
 • Kamerorna fungerar dag och natt under hela året.

Platsen för invigningen är vid kameran som sitter norr om Stockholmsvägen, cirka 60 meter öster om Ekevägen.

För mer information: Sara Wändell, tekniska kontoret, Västerås stad, 021-39 10 56


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Stockholmsvägen får trafiksäkerhetskameror. Kamerorna placeras ut för att dämpa hastigheten vid övergångsstället mellan Årbylundsvägen och Ekevägen, där många barn passerar på väg till och från skolan. Kamerorna invigs fredagen den 22 augusti kl 10.00 av Carin Lidman (S), ordförande i tekniska nämnden.

Läs vidare »
Dcr38x7abskyy8umposp

Sinfoniettan på vift

Pressmeddelanden   •   2014-08-19 15:18 CEST

Denna vecka ger sig Västerås Sinfonietta ut på turné i Västerås stadsdelar. Under förra spelårets så kallade kaffekonserter besökte de bland annat Tillberga Idrottshall, Önsta Kyrka, Råby Centrum och köpcentret på Erikslund. Nu är det dags att testa två helt nya lokaler

Media-no-image

Mötesplatsen Expectrum invigs

Pressmeddelanden   •   2014-08-19 13:26 CEST

Västerås stad har tillsammans med 28 företag och organisationer skapat Expectrum – en mötesplats för kreativa idéer, innovationer, företagande och kompetensförsörjning. I morgon kl 17.00 invigs Expectrums lokaler i Skrapan.

Expectrums uppdrag är att bidra till regionens tillväxt och innovationskraft genom att skapa gränsöverskridande möten och samarbeten mellan samhälle, humaniora och utbildning.
Kunskaper och idéer inom teknik, kreativitet och entreprenörskap är stommen.

Verksamheten har varit aktiv sedan 2012 men det är först nu som den får fysiska lokaler. Expectrums fysiska rum ska fungera som en mötesplats där ledorden är dynamik, möten och gränslösa möjligheter. Tanken med lokalerna är skapa en centralt placerad miljö för näringslivsutveckling och kompetensförsörjning inom teknikområdet.

Välkomna!
Media hälsas välkomna att vara med på invigningen den 20 augusti kl 17.00.
Plats: Expectrum, Skrapan, Kopparbergsvägen 10, Västerås.

För mer information:
Ulla Persson, kommunstyrelsens ordförande, Västerås stad, 076-569 05 40
Anna Sjödin, utvecklingschef, Västerås stad, 021-39 21 08


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Västerås stad har tillsammans med 28 företag och organisationer skapat Expectrum – en mötesplats för kreativa idéer, innovationer, företagande och kompetensförsörjning. I morgon kl 17.00 invigs Expectrums lokaler i Skrapan.

Läs vidare »
Media-no-image

Fritidsgårdar mot droger

Pressmeddelanden   •   2014-08-15 09:00 CEST

Nästa vecka startar Västerås stads fritidgårdar en slogantävling för att ta fram ett budskap som ytterligare ska visa fritidsgårdarnas ställningstagande mot droger.

– Vi tror på att involvera ungdomarna i vår slogan. Under tävlingen kan vi utbilda i riskerna med narkotika och i slutändan får vi en slogan som talar till unga eftersom den är gjord av ungdomar, säger Charlotte Kvarnström, enhetschef på fritid och förebyggande.

Alla som är mellan 13 och 18 år kan vara med och tävla. Tävlingen pågår mellan den 18 augusti och den 31 augusti. Vinnaren belönas med ett presentkort på 1 000 kronor för aktiviteter via Västerås turistbyrå. Tävlingsbidraget lämnas in till närmsta fritidsgård enskilt, i grupp eller från hela fritidsgården tillsammans.

Mer information om tävlingen, tävlingsregler och bidragslappar finns på fripunkt.se, vasteras.se eller närmsta fritidgård.

En del av manifestationen Möt myterna
Det vinnande bidraget kommer att presenteras under kulturnatten den 20 september, då fritidsgårdarna tillsammans med bland annat stadens samordning gällande alkohol- och narkotikaprevention och elevsociala team samt Irisverksamheten, områdessamordnare och Here4U manifesterar mot droger under namnet Möt myterna – om cannabis och spice. Under kvällen kommer det finnas tält, information, tävlingar, give aways och andra aktiviter att delta i. Även polisen och RNS kommer finnas på plats. Det är första året som alla dessa verksamheter går ihop under kulturnatten för att visa ett gemensamt ställningstagande.

För mer information:

Fritidsgårdar mot droger
Charlotte Kvarnström, enhetschef, Fritid och förebyggande, 021-39 24 75, charlotte.kvarnström@vasteras.se

Manifestationen Möt myterna
Mariana Hede, samordnare alkohol- och narkotikaprevention, Fritid och förebyggande, 021-39 27 56, mariana.hede@vasteras.se


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Nästa vecka startar Västerås stads fritidgårdar en slogantävling för att ta fram ett budskap som ytterligare ska visa fritidsgårdarnas ställningstagande mot droger.

Läs vidare »
Yogh3euxw5cznrxupfqz

Bäckby VM 2014

Pressmeddelanden   •   2014-08-13 13:16 CEST

För femte året i rad ordnar unga ledare tillsammans med Bäckby fritidsgård en tvådagarsturnering på Bäckby IP. Det kommer att bli fotboll under fredag och lördag i en uppblåsbar rink.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Informationsstrateg
 • jozvnakas.uodhdpxstpwrjitstrnghuongogwfietax@vqxasteraaxs.se
 • 021-39 11 75

Om Västerås stad

Västerås - staden utan gränser

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.
Västerås har idag över 142.000 invånare och är Sveriges sjätte största stad. Vi som bor i Västerås får stadens puls och utbud, men vi har också Mälaren och skogen runt knuten. Vi har tillgång till kvalificerade utbildningar men också bra skolor för barnen. Vi har jobb och karriärmöjligheter i globala företag, men också ett stort utbud av kultur, sport och andra fritidsaktiviteter.
Vår stad är ovanligt lätt att leva i, och besöka.

Adress

 • Västerås stad
 • Stadshuset, Fiskartorgsentrén
 • 721 87 Västerås
 • Vår hemsida