Media-no-image

Västerås stad och Stadsmissionen/ Svenska kyrkan öppnar mötesplats för EU-migranter

Pressmeddelanden   •   2014-12-19 15:29 CET

Individ- och familjenämnden beslutade vid sammanträdet den 18 december att träffa enöverenskommelse med Västerås stadsmission om att öppna en mötesplats för EU-migranter.


Nämnden tecknar en överenskommelse enligt modellen Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Västerås stadsmission.IOP innebär att kommunen och en idéburen organisation kommer överens om att gemensamt driva en verksamhet. Överenskommelsen gäller en mötesplats två timmar per dag varje vardag under perioden 2015-01-07 – 2015-04-30.

På mötesplatsen får EU-migranter möjlighet att sköta hygien och tvätt. Det kommer även att finnas enklare förtäring samt hygienartiklar, varma kläder med mera genom stöd från bidragsgivare.

Västerås stadsmission i samarbete med Svenska kyrkan kommer att rekrytera, samordna och organisera frivilliga hjälparbetare/volontärer till verksamheten. Andra organisationer som vill bidra med volontärer är bland annat Pingstkyrkan och Frälsningsarmén.

Individ- och familjenämnden bidrar med ekonomiskt stöd till verksamheten med 120 000 kronor. Västerås stad står för lokalhyran och erbjuder via Mottagning individ och familj information, råd och vägledning till EU-migranter utifrån lagstiftning och kommuners ansvar för de personer som vistas i kommunen.

Sedan 2013 vistas allt fler EU-migranter i Västerås. Under 2014 har många EU-migranter sökt sig till dagverksamhet för hemlösa som individ- och familjenämnden driver med Västerås stadsmission. En följd av detta är att hemlösa västeråsare med missbruk och psykisk ohälsa riskerar att trängas undan. 


För mer information kontakta:
Ann-Louise Molin Östling (S), ordförande, individ- och familjenämnden, 021-39 13 93
Eva Sahlén, direktör, sociala nämndernas förvaltning, 021-39 14 68
Ulrica Blomqvist, direktor, Västerås stadsmission, 021-40 44 41
Jerker Alsterlund, ordförande, Västerås stadsmission, 021-40 45 01
Margarethe Isberg, domprost, Svenska kyrkan, 021-81 46 00 vx

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Individ- och familjenämnden beslutade vid sammanträdet den 18 december att träffa en överenskommelse med Västerås stadsmission om att öppna en mötesplats för EU-migranter.

Läs vidare »
Media-no-image

Västerås stad inför Bostad först – modell för boendestöd

Pressmeddelanden   •   2014-12-19 08:58 CET


Individ- och familjenämnden beslutade vid sammanträdet den 18 december att Västerås stad från och med 2015 ska införa Bostad först, en modell för boendestöd och uppföljning. Nämnden beslutade även att ge uppdraget till Västerås stad Individ och Familj. Arbetet med Bostad Först kommer att följas upp och utvärderas efter två år.


Erfarenheter från andra kommuner som infört Bostad Först är bland annat vikten av att det finns en hög tillgänglighet på personal i början. Även på icke kontorstid. Andra betydelsefulla faktorer för framgång är att utveckla samverkan och samordning utifrån brukarnas behov, liksom att kunna erbjuda stöd och hjälp snabbt vid behov.

Individ- och familjenämnden beslutade 2011 att en modell för Bostad Först skulle utvecklas. Modellen skulle genomföras i samarbete med fastighetsägarna i Västerås. Då det var svårt att få lägenheter beslutade nämnden 2013 att ge Fastighetskontoret i uppdrag att köpa in tio lägenheter till Bostad Först.

I september 2014 beslutade nämnden att Socialkontor vuxen får i uppdrag att rekrytera personal och arbeta fram en modell och rutiner för boendestöd och uppföljning. Sociala nämndernas förvaltning fick i uppdrag att återkomma med hur verksamheten skulle kunna föras över till en utförare från 2015 då boendestöd inte är myndighetsutövning.


För mer information kontakta:
Ann-Louise Molin Östling (S), ordförande, individ- och familjenämnden, 021-39 13 93
Eva Sahlén, direktör, sociala nämndernas förvaltning, 021-39 14 68

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Individ- och familjenämnden beslutade vid sammanträdet den 18 december att Västerås stad från och med 2015 ska införa Bostad först, en modell för boendestöd och uppföljning. Nämnden beslutade även att ge uppdraget till Västerås stad Individ och Familj.

Läs vidare »
Media-no-image

Bokrelease på Vallbyskolan!

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 10:27 CET

Elever på Vallbyskolan från årskurs 1-6 i Västerås har tillsammans skrivit en bok som heter ”Fred börjar med mig”.

Boken handlar om elevernas syn på kamratskap och tankar kring hur de tycker att det ska vara för alla barn i världen. Eleverna har diskuterat och skrivit ner sina funderingar om kamratskap och hur de tycker att världen ska se ut för alla barn. Boken är framtagen utifrån elevernas texter och bilder men innehåller även fakta ur FNs barnkonvention vilka visar hur verkligheten ser ut för barn i världen idag.

På Vallbyskolan finns elever från hela världen.Skolan har, bland annat tack vare arbetet med boken, fått möjlighet att bli en certifierad FN-skola, vilket känns fantastiskt. Vallbyskolan är Sveriges första FN-skola för de yngre åldrarna.

Boken har tagits fram i samarbete med Vallbyprojektet.

På fredag 19 december blir det bokrelease på Vallbyskolan och media hälsas välkomna!

Plats: Vallbyskolan
Datum: Fredagen den 19 december
Tid: Klockan 10.00

Kontakt och mer information:
Kerstin Hammarström Ahlström, rektor på Vallbyskolan,021-39 86 80
Marie-Louise Larsson-Wallén, projektledare för Vallbyprojektet,076-569 46 96

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Boken handlar om elevernas syn på kamratskap och tankar kring hur de tycker att det ska vara för alla barn i världen. Eleverna har diskuterat och skrivit ner sina funderingar om kamratskap och hur de tycker att världen ska se ut för alla barn.

Läs vidare »
Media-no-image

Langa inte alkohol – inte ens till dina egna barn

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 10:13 CET

Under december månad sprids TÄNK OM kampanjen nationellt och lokalt. Det övergripande målet med kampanjen är att minska lagningen av alkohol till minderåriga.

Tänk om i Västerås
Den 19 december klockan 12.00–15.00 kommer representanter från Västerås stad att finnas utanför Igor för att ge information om kampanjen I förra veckan fokuserade kampanjen på Mälardalens högskola. Arbetet sker i ett sammarbete mellan Polisen, Mälardalens högskola, studenthälsan, studentkåren och Västerås stad, förebyggarcentrum.
-Vi vill fortsätta uppmana föräldrar att vara restriktiva när det gäller alkohol till sina ungdomar eftersom forskning visar att de ungdomar som blir bjudna på alkohol hemma också dricker mer utanför hemmet, säger Mariana Hede, samordnare alkohol- och narkotikaprevention, Västerås stad.

För mer information:
Mariana Hede, samordnare alkohol- och narkotikaprevention, 021 – 39 27 56 mariana.hede@vasteras.se 

Läs mer om kampanjen på www.tänkom.se.

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Under december månad sprids TÄNK OM kampanjen nationellt och lokalt. Det övergripande målet med kampanjen är att minska lagningen av alkohol till minderåriga.

Läs vidare »
Vdt9smnejz73ii0qyv0t

Rudbeckianska gymnasiet kan bli bästa matglädjeskola

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 09:26 CET

Rudbeckianska gymnasiet har gått till semifinal i kategorin Bästa Matglädjeskola i tävlingen Arla Guldko 2015. Bland de tio semifinalisterna från hela Sverige korar juryn tre finalister. Vilka det blir offentliggörs 23 januari.

Media-no-image

Antagen handlingsplan för kemikalier

Pressmeddelanden   •   2014-12-16 09:12 CET

Västerås stads kommunfullmäktige har antagit en handlingsplan för hur Västerås stad ska minska den egna kemikalieanvändningen och arbeta för en giftfri miljö i Västerås.

Handlingsplanen handlar främst om att Västerås stad ska minska användningen av farliga kemikalier i sin egen verksamhet, ställa krav vid upphandlingar, skydda barnen och öka kunskapen hos konsumenter.

- I dag vet vi att alla utsätts för kemikalier och att insatser behövs inom många områden. Med handlingsplanen har vi fått verktyget för hur Västerås stad ska kunna arbeta aktivt med att ta bort farliga kemikalier, säger Marléne Tamlin, kommunalråd och ordförande i Miljö- och konsumentnämnden. I ett första steg ska förvaltningar och bolag inventera och dokumentera alla klassificerade kemikalier i sin verksamhet, och sedan arbeta med att ta bort de som bedöms som särskilt farliga.

I arbetet med att minska exponeringen för farliga ämnen i barnens vardag ska en inventering av leksaker, möbler, köksredskap med mera som används i förskolemiljön göras och bytas ut. Staden ska också arbeta för att byggvaror och produkter som används vid renovering och nybyggnation av förskolor ska vara bättre ur kemikaliehänseende.

Konsumentvaror som används i hemmen är en del av källan till de farliga ämnen som västeråsarna utsätts för och som hamnar i miljön. Därför ska Västerås stad arbeta med tillsyn över butiker och informera konsumenter om hur de med aktiva val kan minska riskerna med kemikalier.

För mer information
Marléne Tamlin, kommunalråd och ordförande i Miljö- och konsumentnämnden, 021-39 29 28
Caroline Söderlund, samordnare för kemikaliehandlingsplanen, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, 021-39 13 07

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Västerås stads kommunfullmäktige har antagit en handlingsplan för hur Västerås stad ska minska den egna kemikalieanvändningen och arbeta för en giftfri miljö i Västerås.

Läs vidare »
Media-no-image

Slovakiens ambassad uppmärksammar modersmålsundervisningen i Västerås

Pressmeddelanden   •   2014-12-15 09:00 CET

Den 16 december får Centrum för tvåspråkighet besök från Slovakiens ambassad. Anledningen till besöket är ett stort intresse för modersmålsundervisningen i Västerås.

Medlemmar från Slovakiens ambassad besöker Centrum för tvåspråkighet för att få mer information om modersmålsundervisningen i Västerås. Arbetssättet på Centrum för tvåspråkighet, som ansvarar för modersmålsundervisningen till elever i Västerås, kännetecknas av god samverkan mellan modersmålslärare och lärare ute på skolorna.

Under förra året fick modersmålslärarna på Centrum för tvåspråkighet i samarbete med lärarna på Trollbacksskolan, ett hedersutnämnande från Skolverket. Utnämnandet skedde med anledning av skolans europeiska kvalitetsutmärkelse för språkundervisning 2013, European Language Label.

Media hälsas välkomna till besöket!

Datum: 16 december
Tid: kl 10.30
Plats: Munkgatan 9 i centrala Västerås

För mer information
Maria Ruth, enhetschef på Centrum för tvåspråkighet, 021-39 12 24

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Den 16 december får Centrum för tvåspråkighet besök från Slovakiens ambassad. Anledningen till besöket är ett stort intresse för modersmålsundervisningen i Västerås.

Läs vidare »
Tn12wvajjshykbmtfter

Kokpunkten - Månadens klimatsmarta företag

Pressmeddelanden   •   2014-12-12 09:00 CET

​Varje månad utser Climate Challenge Västerås (CCV) ett klimatsmart företag som jobbar aktivt för att vara ett föredöme i sitt miljö- och klimatarbete. Månadens klimatsmarta företag är Kokpunkten. Det gamla ångkraftverket har förvandlats till ett actionbad med den allra senaste teknologin.

Media-no-image

Invigning av nyrenoverad lekplats

Pressmeddelanden   •   2014-12-11 09:00 CET

På fredag invigs den nyrenoverade Kaprifolens lekplats på Önsta Gryta. Den gamla lekplatsen var i dåligt skick och i stort behov av modernisering och upprustning. Nu har den fått en rejäl ansiktslyftning och ska kunna roa barn i många år framöver.

Förskolorna i området har bjudits in till invigningen.

Tekniska nämndens ordförande Jazmine Pettersson gör en spektakulär invigning som bör bli mycket bildmässig.

Tid: 12 december kl 10.30
Plats:
Kaprifolens lekplats mellan Kaprifolvägen och Blåbärsstigen

För mer information
Yvonne Högberg, landskapsingenjör, Tekniska kontoret, 021-39 26 23

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

På fredag invigs den nyrenoverade Kaprifolens lekplats på Önsta Gryta. Lekplatsen har fått en rejäl ansiktslyftning och ska kunna roa barn i många år framöver. Förskolorna i området har bjudits in till invigningen. Tid: 12 december kl 10.30 ​Plats: Kaprifolens lekplats mellan Kaprifolvägen och Blåbärsstigen

Läs vidare »
Biu6mejf24cncxfngyum

Nobelfirande med pompa och ståt!

Nyheter   •   2014-12-10 15:51 CET

Disco, prisutdelning och nobellunch – så firade barnen på avdelningen Redet på Håkantorps förskola Nobeldagen.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Informationsstrateg
  • jonas.tronet@vasteras.se
  • 021-39 11 75

Om Västerås stad

Västerås - staden utan gränser

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.
Västerås har idag över 142.000 invånare och är Sveriges sjätte största stad. Vi som bor i Västerås får stadens puls och utbud, men vi har också Mälaren och skogen runt knuten. Vi har tillgång till kvalificerade utbildningar men också bra skolor för barnen. Vi har jobb och karriärmöjligheter i globala företag, men också ett stort utbud av kultur, sport och andra fritidsaktiviteter.
Vår stad är ovanligt lätt att leva i, och besöka.

Adress

  • Västerås stad
  • Stadshuset, Fiskartorgsentrén
  • 721 87 Västerås
  • Vår hemsida