Media-no-image

Nordanby förskola och Viksäng södra förskola klassas in i årets Lilla ekomatsliga!

Nyheter   •   2014-10-01 15:59 CEST

68% andel ekologiska råvaror används i matlagningen på Nordanby förskola och 47% på Viksäng södra förskola. Denna höga andel ekologiskt har lett till att dessa två kommunala förskolor har kommit med i den nationella tillställningen årets Lilla ekomatsliga.

Den 21 oktober på Ekomässan i Malmö, kommer Nordanby förskola och Viksäng södra förskola att premieras för sitt goda arbete med att införa ekologisk mat på förskolan. Den höga andelen ekologiska råvaror grundar sig i projektet Framtidens mat och de duktiga kockarna Linda Lindström på Nordanby förskola och Mari Arsvik Bellini på Viksäng södra förskola. Självfallet hade inte arbetet kunnat genomföras utan ett stort stöd av de två respektive förskolecheferna Maria Malm och Marie Fröberg. Temat genomsyrar också det pedagogiska arbetet, vilket ger barnen en helhetsbild av måltiden.

Det som återstår att se den 21 oktober är hur högt de båda förskolorna kommer att premieras utifrån hur hög andel ekologiska råvaror de har i matlagningen på förskolan – troligtvis silver och brons!

Om Lilla ekomatsligan
Årets Lilla ekomatsliga anordnas av Ekomatcentrum och KRAV, och är en nationell tillställning för att visa på det goda arbete förskolor och skolor gör med att föra in mer ekologisk mat.

För mer information, kontakta:
Maria Malm, enhetschef på Nordanby förskola
Telefon: 021-39 48 17

Marie Fröberg, enhetschef på Viksäng södra förskola
Telefon: 021-39 03 29

Bo Norrman, enhetschef Restaurangenheten
Telefon: 021-39 81 03


68% andel ekologiska råvaror används i matlagningen på Nordanby förskola och 47% på Viksäng södra förskola. Denna höga andel ekologiskt har lett till att dessa två kommunala förskolor har kommit med i den nationella tillställningen årets Lilla ekomatsliga.

Läs vidare »
Vhz8ldyyuxcx6ok9ywmy

Möt Västerås okrönta deckardrottning

Pressmeddelanden   •   2014-10-01 10:37 CEST

Marianne Cedervall är en av Västerås populäraste författare. Hennes böcker har beskrivits som snälla feel good-deckare som kombinerar spänning och humor. Serien om Mirjam och Hervor har hunnit till fjärde delen med romanen Stormsvala som kom ut i fjol. Onsdagen den 8 oktober klockan 14.00 kan du träffa henne i Råby centrum.

Media-no-image

Vi fortsätter att utveckla fritidsgårdsverksamhetens kvalitet

Pressmeddelanden   •   2014-10-01 08:31 CEST

Barn- och ungdomsnämnden har fattat beslut om en ny handlingsplan för fritidsgårdsverksamheten. Handlingsplanen anger den politiska viljeinriktningen för åren 2014-2019. Planen har arbetats fram med ett stort engagemang och med en bred förankring bland politiker, medarbetare, föräldrar, ungdomar, barn och organisationer.

-  Varje vecka besöker tusentals ungdomar fritidsgårdarna för att de uppskattar det som erbjuds. Det vill vi naturligtvis bevara. Med det som utgångspunkt fortsätter vi att utveckla och ytterligare höja verksamhetens kvalitet, berättar Vasiliki Tsouplaki, barn- och ungdomsnämndens ordförande.

Handlingsplanen ska, tillsammans med andra gällande styrdokument, användas för att utforma aktivitetsplaner för fritidsgårdar. Planen ska också inspirera till utveckling i det vardagliga arbetet, till exempel genom dialog på arbetsplatsträffar och nätverksträffar.

Sju fokusområden har formats i olika workshops och fokusgrupper:
1.  Pedagogiskt ledarskap

2.  Trygghet

3.  Trivsel

4.  Inflytande

5.  Delaktighet

6.  Jämlikhet

7.  Ha roligt i en pedagogisk miljö och verksamhet

Mer information: 
Vasiliki Tsouplaki, barn- och ungdomsnämndens ordförande, 021-39 23 41


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Barn- och ungdomsnämnden har fattat beslut om en ny handlingsplan för fritidsgårdsverksamheten. Handlingsplanen anger den politiska viljeinriktningen för åren 2014-2019. Planen har arbetats fram med ett stort engagemang och med en bred förankring bland politiker, medarbetare, föräldrar, ungdomar, barn och organisationer.

Läs vidare »
Media-no-image

Designa Västerås nya suggor

Pressmeddelanden   •   2014-09-30 09:01 CEST

Nu ska Västerås få snyggare suggor. De tunga trafikhindren som i dagligt tal kallas betongsuggor ska få en vackrare utformning. Därför arrangeras nu en tävling för att få västeråsarna att lämna in ritningar på nya suggor.

Kravet är att de nya suggorna ska anknyta till Västerås profil och historia. Det finns också regler som bland annat säger att det inte får finnas några utskjutande delar och att ritningarna ska innehålla mått och materialval.

Tävlingen pågår under hela oktober. Därefter bedömer en jury ritningarna innan tekniska nämnden beslutar om vem som vinner. Förutom äran får vinnaren biljetter till Kokpunkten.

Ytterligare information om tävlingen finns på www.vasteras.se

För mer information
Lars Wiberg, chef park- och naturenheten, tekniska kontoret, 021-39 28 94


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Nu ska Västerås få snyggare suggor. De tunga trafikhindren som i dagligt tal kallas betongsuggor ska få en vackrare utformning. Därför arrangeras nu en tävling för att få västeråsarna att lämna in ritningar på nya suggor

Läs vidare »
Media-no-image

Beslut taget om konstsnöspår på Rocklunda

Pressmeddelanden   •   2014-09-26 09:00 CEST

Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden har tagit beslut om en permanent lösning för konstnöspår på Rocklunda. Det 2,5 kilometer långa spåret kommer att vara på plats i december i år. 

– På det här sättet säkerställer vi att västeråsarna kan åka längdskidor även snöfattiga vintrar. Ett konstsnöspår innebär kontinuitet och förlänger givetvis säsongen. Det här är positivt för såväl barn-, ungdoms- och elitverksamhet som för familjer och motionärer. Skidåkning har under de senaste åren blivit en av de populäraste idrotterna för motionärer i Sverige. Motionsformen vänder sig till de flesta, både unga och gamla. Det är också en könsneutral sport, säger Per Lithammer, nämndens ordförande.

Investeringen på cirka 4,5 miljoner kronor kommer att bestå i markarbete såsom breddning och rörläggning, inköp av kompressor, högtryckspump, belysning med mera. I mitten på december ska konstnöspåret vara klart och öppnas för allmänheten.

Staden och IFK Västerås i samarbete
Konstsnöspåret är ett samarbete mellan Västerås stad och IFK Västerås, som även kommer att ha en ski park i anslutning till spåret. Konstsnöspåret och ski parken kommer att finnas tillgängliga även utanför träningstid för allmänheten. Detta hoppas man bidrar till att familjer lättare får med sina barn ut i skidspåret.

– Det här ser vi givetvis som en viktig del i arbetet med att få fler ungdomar att vilja åka skidor i Västerås. Skidsporten har haft utmaningar i och med det milda vädret i den här delen av landet. Nu kommer det att finnas snö under hela säsongen och alla får tillgång till skidspår under skidsäsongen – inte bara de som har möjlighet att resa dit snön finns, säger Lars Ljung, strateg på kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen.

Under Relaterat/Dokument nedan hittar du en karta som visar sträckningen för Rocklunda konstsnöspår.

För mer information
Lars Ljung, strateg kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, 021- 39 13 17, lars.ljung@vasteras.se

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden har tagit beslut om en permanent lösning för konstnöspår på Rocklunda. Det 2,5 kilometer långa spåret kommer att vara på plats i december i år.

Läs vidare »
Media-no-image

Västerås stad vill ha förslag på tema för ny lekplats

Pressmeddelanden   •   2014-09-23 15:17 CEST

Svarvarparkens lekplats vid Svarvargatan i Malmabergsområdet ska byggas om till temalekplats. Västerås stad vänder sig nu till alla västeråsare, stora som små, och vill ha förslag på vilket tema lekplatsen ska få. Via www.vasteras.se kan förslag lämnas till och med den 31 oktober.

Den nuvarande lekplatsen vid Svarvargatan är mycket populär bland barnen i området men är sliten och i stort behov av renovering. Därför kommer den att byggas om och moderniseras under nästa år.

Det finns flera temalekplatser i olika stadsdelar i Västerås. På Bäckby finns en lekplats med tema rymden. Himlahöjdens lekplats på Vetterstorp har tema sagor och på Bjurhovda finns en lekplats med tema savannen.

För mer information
Johannes Cattani, landskapsarkitekt tekniska kontoret, 021-39 28 01

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Svarvarparkens lekplats vid Svarvargatan i Malmabergsområdet ska byggas om till temalekplats. Västerås stad vänder sig nu till alla västeråsare, stora som små, och vill ha förslag på vilket tema lekplatsen ska få. Via www.vasteras.se kan förslag lämnas till och med den 31 oktober.

Läs vidare »
Media-no-image

Stor och stark utan knark

Pressmeddelanden   •   2014-09-23 08:15 CEST

Shaker Mahallatian från Skallbergets fritidsgård vann fritidsgårdarnas slogantävling med sitt inskickade bidrag Stor och stark utan knark. Vinnaren presenterades på kulturnatten.

Under augusti anordnades en slogan tävling där fritidsgårdarnas ungdomar kunde vara med och ta fram ett budskap som ytterligare skulle visa fritidsgårdarnas avståndstagande mot droger.

Budskapet i slogan är att till fritidsgårdarna kan du komma som du är. Ingen ska behöva vara eller göra på ett visst sätt för att passa in. Att tillsammans är alla fritidsledare och ungdomar starka. Det är något stort som är värt att komma ihåg.

Kontakt
Charlotte Kvarnström, enhetschef fritid och förebyggande, 021-39 24 75,
charlotte.kvarnstrom[at]vasteras.se
 


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Shaker Mahallatian från Skallbergets fritidsgård vann fritidsgårdarnas slogantävling med sitt inskickade bidrag Stor och stark utan knark. Vinnaren presenterades på kulturnatten.

Läs vidare »
Media-no-image

Polstjärnan får driva boende för ensamkommande flyktingbarn

Pressmeddelanden   •   2014-09-22 08:46 CEST

Resultat av upphandling enligt LOU:  Eva Sahlén, direktör för sociala nämndernas förvaltning, har den 19 september, på uppdrag av individ- och familjenämnden, fattat beslut om att tilldela Polstjärnan i Sverige AB driften för tolv boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn.

Sex anbudsgivare har genom sina anbud visat intresse för upphandlingen. Av dessa sex anbudsgivare har två klarat anbudskvalificeringen och gått vidare till prisutvärdering. Av dessa två är Polstjärnan i Sverige AB den anbudsgivare som lämnat lägst anbud och därmed tilldelats uppdraget.

Individ- och familjenämndens avtal med Polstjärnan kommer att löpa i två år, med möjlighet till förlängning ett år i taget upp till maximalt sex år.

Mer information:
Staffan Jansson (S), ordförande, individ- och familjenämnden, 021-39 32 31
Eva Sahlén, direktör, sociala nämndernas förvaltning, 021-39 14 68

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Resultat av upphandling enligt LOU: Eva Sahlén, direktör för sociala nämndernas förvaltning, har den 19 september, på uppdrag av individ- och familjenämnden, fattat beslut om att tilldela Polstjärnan i Sverige AB driften för tolv boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn.

Läs vidare »
Ctdfoccfuvelfp3o26o1

Råbys teatersäsong rivstartar med Bakis i burkan

Pressmeddelanden   •   2014-09-18 14:30 CEST

En av Sveriges vassaste stå upp-komiker, Zinat Pirzadeh kommer till Västerås och Råby på lördag. Tillsammans med ståupparen och komikern Mika Räsänen bjuder hon på ”Bakis i burkan”, en föreställning full av ironi, kärlek och krockar där ingenting är heligt.

Ocpdgkrmqyvj1uqc7iyn

IKT-mentor i förskolan uppmärksammas

Nyheter   •   2014-09-18 14:13 CEST

I Västerås finns sedan en tid IKT-mentorer inom skola och förskola. IKT-mentorerna har en viktig roll för att utveckla det pedagogiska arbetet med hjälp av digitala verktyg. Det uppmärksammas nu av Gävle kommun, som i förra veckan besökte Västerås för att dra lärdomar av arbetet med IKT som ett stöd i det pedagogiska arbetet.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Informationsstrateg
  • jotswhqrnas.pcvitrhkonjniuetslhv@vnlasteszranvs.se
  • 021-39 11 75

Om Västerås stad

Västerås - staden utan gränser

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.
Västerås har idag över 142.000 invånare och är Sveriges sjätte största stad. Vi som bor i Västerås får stadens puls och utbud, men vi har också Mälaren och skogen runt knuten. Vi har tillgång till kvalificerade utbildningar men också bra skolor för barnen. Vi har jobb och karriärmöjligheter i globala företag, men också ett stort utbud av kultur, sport och andra fritidsaktiviteter.
Vår stad är ovanligt lätt att leva i, och besöka.

Adress

  • Västerås stad
  • Stadshuset, Fiskartorgsentrén
  • 721 87 Västerås
  • Vår hemsida