Media-no-image

”Lördagskul” på Bäckby norra förskola!

Nyheter   •   2014-11-21 11:42 CET

Den 22/11 klockan 14.00 har Bäckby norra förskola ”lördagskul” med aktiviteter för barn som går på förskolan och deras föräldrar.

Varje år arrangeras aktiviteter för barn och föräldrar på Bäckby norra förskola. I år har Bäckby norra förskola ”Lördagskul” och bjuder bland annat på musikaktiviteter med Miriam Ruth.

Media hälsas varmt välkomna att träffa både personal, barn och föräldrar på Bäckby norra förskola!

För mer information, kontakta:

Monica Jansson, förskolechef Bäcky norra förskola
Telefonnummer: 021-39 85 13

Den 22/11 klockan 14.00 har Bäckby norra förskola ”lördagskul” med aktiviteter för barn som går på förskolan och deras föräldrar.

Läs vidare »
Media-no-image

​Forskningsförsök för att rena vatten från läkemedelsrester

Nyheter   •   2014-11-20 16:57 CET

När vårt avloppsvatten renas i reningsverken finns det fortfarande substanser, rester från läkemedel kvar i vattnet. Det är ingen nyhet, men nu kan det finnas en metod som kan ta bort den största delen av resterna av läkemedel i vattnet. Just nu pågår ett forskningsprojekt i Västerås där KTH:s mobila reningsanläggning just nu används vid Mälarenergis avloppsreningsanläggning.

Dagens reningsverk renar 50 procent av läkemedelsresterna. Den största andelen kommer från hushållen. Målet är att kunna rena så att endast 2-5 procent återstår. De vanligaste substanserna som upptäcks i vattnet är paracetamol som finns i Alvedon, diklofenak som finns i Voltaren och syntetiska hormoner som finns i p-piller.

– Snart kommer Västerås stads handlingsplan för kemikalier att beslutas i kommunfullmäktige. Den anger mål och prioriteringar för kemikaliefrågan i kommunen. Det här är ett spännande projekt som ligger väl i linje med Västerås stads åtgärder om hur vi minskar mängden läkemedelsrester i naturen. Men det är också viktigt att vi västeråsare hjälper till – genom att minska vår användning av onödiga läkemedel bidrar vi till en friskare sjö, Mälaren, säger Caroline Söderlund, projektledare, Västerås stad.

Sedan i början av oktober är Berndt Björlenius och tre studenter från KTH hos Mälarenergis reningsverk i Västerås med den mobila anläggningen. Den blå containern innehåller en anläggning som renar avloppsvattnet med ozonering och aktivt kol i olika kombinationer. Det är en effektiv metod som har bra effekt på olika bakterier och virus. I den mobila pilotanläggningen inkommer avloppsvatten som sedan fördelas på 11 linjer varifrån proverna tas. Man räknar med att hinna rena vatten motsvarande cirka 8000 badkar innan projektet i Västerås avslutas i mitten på december. Prover tas varje dag och skickas på analys.

Tidigare prover som tagits på utgående renat avloppsvatten samt vattenprover direkt ifrån Mälaren visar att vi har värden som är jämförbara med övriga Sverige. I dagsläget är det inga halter som är skadliga för oss människor. En resultatrapport från Mistrapharmaca, KTHs forskningsprojekt, kommer under 2015. 

De som samarbetar i projektet med läkemedelsrester är KTH, Käppala Reningsverk och Uppsala Vatten. Västerås stad och Landstinget bevakar projektet med stort intresse.

För mer information:
Maria Maandi Wallin, kommunikatör, Västerås stad, maria.maandi.wallin@vasteras.se, 021-39 31 04

När vårt avloppsvatten renas i reningsverken finns det fortfarande substanser, rester från läkemedel kvar i vattnet. Det är ingen nyhet, men nu kan det finnas en metod som kan ta bort den största delen av resterna av läkemedel i vattnet. Just nu pågår ett forskningsprojekt i Västerås där KTH:s mobila reningsanläggning just nu används vid Mälarenergis avloppsreningsanläggning.

Läs vidare »
N5w27ymrk6vjck5jqcsv

Gammaldags julmarknad på Vallby

Pressmeddelanden   •   2014-11-20 15:55 CET

Julen börjar första advent på Vallby Friluftsmuseum! 29-30 november är det Jul på Vallby med gammaldags julmarknad, kulturhistoriska dramatiseringar, ljusstöpning, barnföreställning och adventsmusik med sång.

Chfgaicmt7ylwwf5z8wi

InnoMera är årets mobilitetsprojekt

Pressmeddelanden   •   2014-11-19 11:18 CET

Västerås stad har vunnit priset Årets Mobilitetsprojekt 2014 för InnoMera, som är en del i stadens innovationsarbete. Oberoende av tid och rum kan medarbetare lämna in idéer och förslag via mobil, dator eller läsplatta.

Media-no-image

Inbjudan: Framstående pedagoger prisas

Pressmeddelanden   •   2014-11-19 09:33 CET

Under festliga former delar ordförande i förskolenämnden, ordförande i grundskolenämnden samt ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ut årets pedagogiska pris till framstående pedagoger i Västerås. Priset är på 25 000 kronor och ska gå till kompetensutveckling, studieresa eller liknande.

När: Torsdag den 20 november 2014, klockan 11.00

Var: Stadshuset, foajén utanför kommunfullmäktigesalen

Pristagare

Maria Hedin, förskollärare Oxbackens förskolor

Motivering: 

Ditt förskollärande har skapat uttryck för ett beprövat förhållningssätt, som du under ett långt yrkesliv erövrat. Nu ger du en professionell utdelning av detta till alla arbetslag på din enhet!

Din utkik gör att dina kollegor får syn på vikten av pedagogisk dokumentation och kunskapen av genomtänkta lärmiljöer.

Din pedagogiska handledning till kollegor skapar mervärde för alla.

Du vågar utmana skillnaden som gör skillnad!

Du skapar lärande i ditt coachande gentemot medarbetare, lärarstudenter och säkert även föräldrarna!

Allt för att hållbart bygga den bästa verksamheten, trygg som lärande, för barnen!

Lycka till Maria i ditt fortsatta arbete!

Eva von Post, lärare Hökåsenskolan

Motivering: 

Andra ser på dig som en förebild! Du är en lärare som möter varje elev på den nivå den befinner sig.

Hos dig får alla plats. Svaghet vänds till styrkor och det som redan är en styrka får utmaningar att ytterligare stärkas hos eleverna.

Du utmanar det ”normala”.

Du är trygg i din lärargärning och lovar eleverna en garanterad grundkompetens.

Du får ALLA att lyssna till det sagda ordet utan att volymen skruvas upp i klassrummet.

Du kan konsten att lyfta och leda samtal, både de tunga och svåra som de roliga.

Du har en otrolig lärarkompetens och ditt bemötande är stort.

Du är ”Sveriges bästa lärare”!

Britt Mattsson, lärare Storängsskolan

Motivering

En sann pedagog som måste uppmärksammas innan hon slutar, säger den som nominerat dig.

En mer engagerad lärare får man leta efter.

Att du kan balansera arbetsglädje med kunskapsmålen är din styrka.

Du är en lärare att räkna med! Som mattepilot har du alltid hitta det lilla extra, bonusen.

Till detta är den arbetsro du förmedlar och det lugn som råder i ditt klassrum så skönt!

Jonas Westerholm, lärare ABB Industrigymnasium

Motivering

Du är en lärare som har hittat källan till nyfikenheten hos dina elever.

Hur minns eleverna presentationer inför ett forskningsarbete, hur blir det hållbart? Jonas vet!

Dina elever missar inte en ”Jonaslektion”!

Du skapar energi och mervärde, det extra som elever behöver känna dagar då de tyngs av fullspäckat schema och arbetsuppgifter.

Du verkar ha förmågan att förmedla: Att lära in är roligt! Att lära ut är lika roligt!

Alla som haft dig som lärare stämmer in i att de lärt sig så mycket tillsammans med dig.

Du förtjänar Pedagogiska priset!

Mer information: Lena Våglund, samordnare barn- och utbildningsförvaltningen, Västerås stad, 021-39 18 84

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Under festliga former delar ordförande i förskolenämnden, ordförande i grundskolenämnden samt ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ut årets pedagogiska pris till framstående pedagoger i Västerås. Priset är på 25 000 kronor och ska gå till kompetensutveckling, studieresa eller liknande.

Läs vidare »
Media-no-image

Inbjudan till pressträff om ökat bostadsbyggande och tillgänglighetspriset 2014

Pressmeddelanden   •   2014-11-19 08:30 CET

Västerås stads nya byggnadsnämndsordförande bjuder in till ett möte med pressen kring ökat bostadsbyggande och tillgänglighetspriset 2014. Pressträffen hålls torsdag 20 november klockan 15.00 i trapphushallen på våning 4 i stadshuset.

Ett ökat bostadsbyggande är högsta politiska prioritet. Målet är 1 000 nya bostäder per år. Det finns planlagd mark för 2 500 nya bostäder och planarbeten pågår för ytterligare 3 000 nya bostäder. Bostäder byggs och planeras i alla delar av staden och på landsbygden. Det byggs och planeras med alla upplåtelseformer (hyresrätt, bostadsrätt och eget ägande). I fjol beviljades bygglov för 973 nya bostäder. I år har antalet bygglov hittills varit färre.

I september i år fattade byggnadsnämnden beslut om nya kriterier för tillgänglighetspriset och inför årets utdelning finns det en stor bredd bland de inkomna nomineringarna. Förslagen har skickats in med starkt engagemang och stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det finns stor potential bland kandidaterna.

Byggnadsnämnden har sitt första sammanträde efter valet nu på torsdag 20 november klockan 14.00. Vid nämndens möte kommer 174 nya bostäder i 6 olika bygglov och 1 055 nya bostäder i 7 olika planuppdrag att behandlas. Planärendena behandlas på nämndens öppna del medan byggloven behandlas på nämndens slutna del.
Under den öppna delen av sammanträdet behandlas också årets tillgänglighetspris.

Välkommen att närvara vid nämndens öppna del och att delta i ett pressmöte klockan 15.00 då vi svarar på frågor kring ökat bostadsbyggande och presenterar de nominerade till tillgänglighetspriset 2014! Plats: trapphushallen på våning 4 i stadshuset.

Medverkande vid pressträffen
Lars Kallsäby, ordförande byggnadsnämnden
Staffan Jansson, vice ordförande byggnadsnämnden
Claes Kugelberg, andre vice ordförande byggnadsnämnden
Hans Larsson, planchef, stadsbyggnadsförvaltningen,Västerås stad
Vesna Kranjec, bygglovschef, stadsbyggnadsförvaltningen,Västerås stad

För mer information
Lotta Lindstam, stadsbyggnadsdirektör, stadsbyggnadsförvaltningen, Västerås stad, 076-569 04 31

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Västerås stads nya byggnadsnämndsordförande bjuder in till ett möte med pressen kring ökat bostadsbyggande och tillgänglighetspriset 2014. Pressträffen hålls torsdag 20 november klockan 15.00 i trapphushallen på våning 4 i stadshuset.

Läs vidare »
Media-no-image

Litteralajk – inspiration och läslust i litteraturfestival för barn och unga

Pressmeddelanden   •   2014-11-18 09:35 CET

Med start på lördag den 22 november och med avslutning den 29 november, anordnar Västerås stad barn- och ungdomslitteraturfestivalen Litteralajk. Vi gör det för att öka läsningens betydelse för barn och unga och inspirera till läslust. Festivalveckan är fylld med spännande och viktiga litteraturaktiviteter runtom i Västerås.

Litteralajk vänder sig till barn i alla åldrar, personal inom förskola, skola, fritidsgårdar och bibliotek samt andra vuxna som på något sätt är nära barn och unga och vill vara med och skapa läslust och läsglädje tillsammans med dem.

Förhoppningen är att Litteralajk ska bidra till att:

 • barn och unga, både i skola/förskola och på fritiden får chansen att möta litteraturen
 • föräldrar och andra vuxna i barns och ungas närhet får chansen att möta god kultur i form av litteraturen
 • ge personal i förskola, skola och bibliotek inspiration till att använda litteratur som utgångspunkt för lärande
 • ge lärare konkreta verktyg för arbetet med lässtimulans
 • skapa ökad samverkan mellan förskola, skola och folkbibliotek

På Västerås stadsbibliotek, Västerås konstmuseum, Culturen, Folkets Bio Elektra, 4:e Teatern, Västmanlands Teater, Växhuset och Bäckbyhuset arrangeras bland annat teaterföreställningar, boktipskvällar, föreläsningar, skaparverkstäder och workshops i graffitimålning och mangateckning. Skapande skola och Läskampen ingår också i festivalveckan. Hela programmet hittar du på www.litteralajk.se.

Invigning 22 november på Culturen

 • Västerås stads kulturdirektör Anders Lerner inviger festivalen på Culturen lördagen den 22 november klockan 12.00–16.00
 • Annelie Salminen släpper sin ABC-bok Modigarna och alfabetet.
 • Tina Wilhelmsson spelar.
 • Skapande bokstavsverkstad.
 • Läs för barn-projektet delar ut en kostnadsfri bilderbok till alla barn 3–5 år.
 • Tips på nya böcker för barn 6–12 år.
 • Klockan 13.00–16.00 ordnas seminarium om läshundar som ett stöd för barn och unga att läsa.

Några av höjdpunkterna

 • Måndag 24 november invigs en idrottsavdelning på huvudbiblioteket.
 • Tisdag 25 november har Västerås konstmuseum en lunchföreläsning om det okända av tecknaren och skräckserieskaparen Ola Skogäng.
 • Onsdag 26 november bjuder Svensklärarföreningen in till samtal om hur vi får barn och unga att läsa mer.
 • Torsdag 27 november föreläser Maria Nilsson om genusperspektiv i barn- och ungdomslitteraturen, ”Från Gossip girl till Harry Potter”.
 • Fredag 28 november är det studiedag i litteraturens tecken för lärare och förskolepersonal. Högstadieelever får chansen att höra Petter berätta om hur han blev artist. Författarna Douglas Foley och Kerstin Lundberg Hahn berättar om sitt skrivande.
 • Avslutningslördagen 29 november blir en heldag för barn på huvudbiblioteket, med Orkesterpop, mysterieverkstad, dramalek och dockteater.

Litteralajk är ett samarbete på uppdrag av pedagogiska nämnderna och förra kultur-, idrotts- och fritidsnämnden. Representanter från pedagogiska förvaltningarna, Västerås stadsbibliotek, Västerås konstmuseum och Skådebanan har tillsammans tagit fram programmet med ett 60-tal evenemang under veckan.

Namnet Litteralajk kommer av littera, som är latin och betyder "bokstav" – grunden för skriven litteratur, och lajk, som är en försvenskad stavning av det engelska ordet "like" och symboliserar både barn och ungdomar samt betyder "gilla" och "delaktighet".

För mer information:
Anne Ljungdahl, projektledare, enheten för skolstrategiskt stöd, Västerås stad, 076-569 13 82
anne.ljungdahl@vasteras.se

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Med start på lördag den 22 november och med avslutning den 29 november, anordnar Västerås stad barn- och ungdomslitteraturfestivalen Litteralajk. Vi gör det för att öka läsningens betydelse för barn och unga och inspirera till läslust. Festivalveckan är fylld med spännande och viktiga litteraturaktiviteter runtom i Västerås.

Läs vidare »
Media-no-image

Barnen i Västerås lyser upp Stadsparken

Pressmeddelanden   •   2014-11-18 08:30 CET

Fredagen den 21 november med start klockan 18.00 kommer tusentals lyktor gjorda av barnen i Västerås att lysa upp Stadsparken. En manifestation som görs runt om i landet och som är till för att synliggöra barnen i staden. 

Över 3 500 lyktor gjorda av barnen runtom i Västerås har anmälts för att lysa upp Stadsparken i Västerås den 21 november med start klockan 18.00. Manifestationen, kallad ”Under samma himmel under samma kväll”, är initierad av Umeå som tillsammans med Riga är Europas kulturhuvudstäder 2014. De vill därför bjuda in alla Sveriges barn att delta i en manifestation som synliggör barnen, ge dem en röst och tillsammans med andra barn skapa gemenskap och magi i det offentliga rummet. Här i Västerås är det Kreativt återanvändningscenter för förskolan som, tillsammans med Citysamverkan, arrangerar eventet.

Vi hoppas att ni vill vara med och synliggöra barnen och skapa samhörighet under samma himmel, under samma kväll!

För mer information, kontakta:
Mikael Lindh, projektledare för Kreativt återanvändningscenter för förskolan, 021-39 41 64
mikael.lindh[at]vasteras.se


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Fredagen den 21 november med start klockan 18.00 kommer tusentals lyktor gjorda av barnen i Västerås att lysa upp Stadsparken. En manifestation som görs runt om i landet och som är till för att synliggöra barnen i staden.

Läs vidare »
Rypvdzmxqwpacayalndj

Vinnaren utsedd i Green IT Award 2014

Pressmeddelanden   •   2014-11-17 14:57 CET

Fujitsu Sweden AB vann Västerås stads tävling Green IT Award 2014 med sin tjänst EcoCalc, som kan användas inom flera olika områden och branscher för att visualisera vinster för såväl ekonomi som miljö.

Media-no-image

Gäddeholm växer – byggstart för de första flerbostadshusen

Pressmeddelanden   •   2014-11-14 13:26 CET

Den gröna stadsdelen Gäddeholm fortsätter att utvecklas och växa. Nu närmar sig byggstart för de första flerbostadshusen i Herrgårdsängen. I ett första skede ska två energieffektiva hus med fyra bostadsrätter i varje byggas.

Det är byggföretaget Mälarvillan AB som skrivit avtal med Västerås stad och ska bygga fyra herrgårdsvillor. De första åtta bostadsrättslägenheterna beräknas vara inflyttningsklara i slutet av 2015.

- Det är glädjande att Mälarvillan fortsätter sin utbyggnad av lågenergihus på Gäddeholm med flerfamiljshus och att vi nu får de första bostadsrättslägenheterna i området, säger Magnus Edström, ordförande i fastighetsnämnden, Västerås stad.

- Vi är väldigt glada över att kunna erbjuda en ny boendeform på Gäddeholm. Vi gör det med ett koncept som vi tror mycket på, säger Tord Käck, vd för Mälarvillan AB.

Alla hus på Herrgårdsängen ska byggas med energieffektiv miljövänlig uppvärmning, god isolering och effektiv ventilation.

För mer information:

Magnus Edström, ordförande i fastighetsnämnden, Västerås stad, 021-39 23 42, magnus.edstrom@vasteras.se

Tord Käck, vd Mälarvillan AB, 070-67 76 291, tord.kack@malarvillan.se

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Den gröna stadsdelen Gäddeholm fortsätter att utvecklas och växa. Nu närmar sig byggstart för de första flerbostadshusen i Herrgårdsängen. I ett första skede ska två energieffektiva hus med fyra bostadsrätter i varje byggas.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Informationsstrateg
 • fzjobgfpxmnas.mutronyyetpzpt@vasloteras.ckse
 • 021-39 11 75

Om Västerås stad

Västerås - staden utan gränser

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.
Västerås har idag över 142.000 invånare och är Sveriges sjätte största stad. Vi som bor i Västerås får stadens puls och utbud, men vi har också Mälaren och skogen runt knuten. Vi har tillgång till kvalificerade utbildningar men också bra skolor för barnen. Vi har jobb och karriärmöjligheter i globala företag, men också ett stort utbud av kultur, sport och andra fritidsaktiviteter.
Vår stad är ovanligt lätt att leva i, och besöka.

Adress

 • Västerås stad
 • Stadshuset, Fiskartorgsentrén
 • 721 87 Västerås
 • Vår hemsida