Media-no-image

Ny direktör för proAros

Pressmeddelanden   •   2015-04-23 06:45 CEST

proAros nya direktör heter Helene Öhrling. Helene har i närmare tio år varit verksamhetschef för Västerås stad Vård och Omsorg och dess verksamheter för personer med funktionsnedsättning.

-Jag är oerhört glad över att få denna möjlighet, att gå vidare till en annan spännande befattning inom Västerås stad, säger Helene Öhrling.

Helene tillträder sin nya tjänst den 1/5.

-Helene Öhrling är en mycket rutinerad ledare som besitter all den spetskompetens vi vill ha på en så viktig position, säger Bo Dahllöf, stadsdirektör.

proAros är en av Västerås stads utförarförvaltningar som arbetar under egen styrelse. Verksamheten består av drygt tre tusen medarbetare, som utför tjänster inom vård, omsorg, individ och familj, fritid, förebyggande, restaurang, vikariehantering samt stödfunktioner. proAros består av Vård och Omsorg, Individ och Familj, Fritid och Förebyggande.

För mer information

Bo Dahllöf, stadsdirektör, 021-391104, bo.dahllof@vasteras.se

Helene Öhrling, ny direktör proAros från och med 1/5, 021-398600, helene.ohrling@vasteras.se

Jonas Cronert, styrelseordförande proAros, 021-391125, jonas.cronert@vasteras.se

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

proAros nya direktör heter Helene Öhrling. Helene har i närmare tio år varit verksamhetschef för Västerås stad Vård och Omsorg och dess verksamheter för personer med funktionsnedsättning.

Läs vidare »
Media-no-image

Inbjudan: Fortsatt bostadsbyggnation i olika delar av staden

Pressmeddelanden   •   2015-04-22 10:15 CEST

Byggnadsnämndens presidium hälsar media välkommen till pressträff torsdag den 23 april klockan 14:30 kring bostadsprojekt på byggnadsnämndens aprilsammanträde.

 • Byggnadsnämnden föreslås ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för två bostadsbyggnadsprojekt i Vallby, med Mimer som intressent. Sammanlagt cirka 80 lägenheter.
 • Planeringen för byggande av 35-40 lägenheter på tomten på före detta Vegaskolan föreslås fullföljas genom att ställa ut detaljplanen för granskning.
 • I Hökåsen föreslås antagande av detaljplan för komplettering med 13 småhus.
 • Byggnationen på Lillåudden fortsätter och Riksbyggens ansökan om bygglov för ett flerbostadshus om 36 lägenheter tas upp för behandling.

Planärendena behandlas på nämndens öppna del medan byggloven behandlas på nämndens slutna del.

Välkommen att närvara vid nämndens öppna del som startar klockan 13.00 och att delta i ett öppet pressmöte klockan 14:30!

Möjlighet finns att ställa frågor till politiker i nämnden samt till tjänstemän från stadsbyggnadsförvaltningen.

Med på pressträffen är:

Lars Kallsäby

Ordförande byggnadsnämnden

Staffan Jansson

Förste vice ordförande byggnadsnämnden

Claes Kugelberg

Andre vice ordförande byggnadsnämnden

Vesna Kranjec

Bygglovschef, stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad

För mer information:

Lotta Lindstam, direktör, Stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad, 076- 569 04 31

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Byggnadsnämndens presidium hälsar media välkommen till pressträff torsdag den 23 april klockan 14:30 kring bostadsprojekt på byggnadsnämndens aprilsammanträde.

Läs vidare »
Media-no-image

Västerås stad vård och omsorg driver Änglamark och Eriksborgs äldreboende

Pressmeddelanden   •   2015-04-22 09:00 CEST

Vid tisdagens sammanträde beslutade äldrenämnden om vinnande leverantör efter upphandling av Änglamark och Eriksborgs äldreboende. Vid anbudsutvärdering har leverantörernas kapacitet, kvalité och pris granskats. Vinnande leverantör har uppfyllt äldrenämndens alla krav till lägsta pris.

Boendet består av totalt 96 lägenheter, fördelat på Änglamark 23 lägenheter gruppboende för personer med demenssjukdom, 15 lägenheter ålderdomshem och åtta servicehuslägenheter samt Eriksborg fördelat på 50 lägenheter ålderdomshem.

Vinnande leverantör är Västerås stad vård och omsorg som från och med 2016-02-01 kommer att driva Änglamark och Eriksborgs äldreboende under fyra år med möjlighet till förlängning.

För mer upplysningar kontakta:

Solveig Nilsson (S), ordförande, äldrenämnden, 021 – 39 13 99

Eva Sahlén, direktör, sociala nämndernas förvaltning, 021 – 39 14 68

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Vid tisdagens sammanträde beslutade äldrenämnden om vinnande leverantör efter upphandling av Änglamark och Eriksborgs äldreboende. Vid anbudsutvärdering har leverantörernas kapacitet, kvalité och pris granskats. Vinnande leverantör har uppfyllt äldrenämndens alla krav till lägsta pris.

Läs vidare »
Media-no-image

Torgföreskrifterna ses över men ingen dispens för blått tält

Pressmeddelanden   •   2015-04-22 08:46 CEST

De lokala ordningsföreskrifterna för torghandel ska ses över. Det beslutade en enig teknisk nämnd på tisdagen. Under tiden blir det ingen dispens för den torghandlare som struntat i reglerna och har ett blått tält. De nuvarande reglerna ska tillämpas tills kommunfullmäktige beslutar om de nya ordningsföreskrifterna.

I de nuvarande reglerna från 2004 står bland annat att markisväven ska vara vit eller grönvitrandig.

Anledningen till att torghandlaren inte får dispens för avvikande färg är att alla torghandlare ska behandlas lika. Torghandlaren med blå tältduk har haft torgplats sedan 2009 och är väl medveten om reglerna för färgsättning. Han har skrivit under avtal där han lovat att följa reglerna. 

I höstas påtalade tekniska kontoret för torghandlaren att reglerna för färg måste följas. Tekniska nämnden kan inte tillämpa olika regler för torghandlare som följer reglerna och torghandlare som väljer att inte anpassa sig till reglerna.

Att se över de lokala föreskrifterna för torghandel är en demokratisk process där många parter ska ges tillfälle att lämna synpunkter. Det är viktigt att upprätthålla en likvärdig och transparent myndighetsutövning för torghandeln även framöver under denna tid och inte godtyckligt ställa olika villkor till olika torghandlare.

För mer information:
Jazmin Pettersson, ordförande tekniska nämnden, Västerås stad, 073-837 24 10

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

De lokala ordningsföreskrifterna för torghandel ska ses över. Det beslutade en enig teknisk nämnd på tisdagen. Under tiden blir det ingen dispens för den torghandlare som struntat i reglerna och har ett blått tält. De nuvarande reglerna ska tillämpas tills kommunfullmäktige beslutar om de nya ordningsföreskrifterna.

Läs vidare »
Media-no-image

​Barnen på Fredriksbergs förskola bidrar till ett renare Råby

Pressmeddelanden   •   2015-04-22 08:30 CEST

På torsdag den 23/4 ska barn och medarbetare på Fredriksbergs förskola ut i Råbyskogen och plocka skräp. De ska delta i Skräpplockardagarna. En aktivitet som förskolan ser som ett bra tillfälle att prata om vad som ska finnas i naturen och vad som inte ska finnas där samt återvinning och konsumtion.

Media är välkomna att följa med på skräpplockaräventyret!

Datum och tid: 23/4, med start klockan 09.30, med samling vid Fredriksbergs förskola

Plats: Råbyskogen

Skräpplockardagarna är en nationell manifestation mot nedskräpning som vi också här i Västerås stad arrangerar tillsammans med stiftelsen Håll Sverige Rent.

Mer information om skräpplockardagarna finns på: www.vasteras.se/bygga-bo-och-miljo/avfall-och-atervinning/kallsortering-och-atervinning/skrapplockardagarna

Är ni intresserade, kontakta:
Josefin Mosell, Råby förskolorTel: 021-39 44 48

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

På torsdag den 23/4 ska barn och medarbetare på Fredriksbergs förskola ut i Råbyskogen och plocka skräp. De ska delta i Skräpplockardagarna. En aktivitet som förskolan ser som ett bra tillfälle att prata om vad som ska finnas i naturen och vad som inte ska finnas där samt återvinning och konsumtion.

Läs vidare »
Media-no-image

Modig och bred insats inom välfärdsteknologi kan ge Guldlänken

Pressmeddelanden   •   2015-04-20 12:54 CEST

Utmärkelsen Guldlänken lyfter årligen fram de främsta exemplen på innovativt förändringsarbete inom offentlig verksamhet. Mats Rundkvist och Maria Gill som arbetar med välfärdsteknologi inom Västerås stad har i år chansen att ta hem utmärkelsen. Vinnaren utses den 2 juni.

Bland annat så här motiverar juryn Mats Rundkvists och Maria Gills finalplats:

”Begreppet välfärdsteknologi sprider sig just nu snabbt. Det har mycket av sina rötter i Västerås stad, inkluderar många aktörer, men främst är det två personer, Mats Rundkvist och Maria Gill, som sedan cirka åtta år stått i förgrunden för en mycket modig och bred insats som adresserar stora utmaningar inom vård och omsorg. ”

Av tolv semifinalister har Guldlänkens jury valt ut tre finalister. Förutom Maria Gill och Mats Rundkvist har Ersättningskollen, Försäkringskassan och försäkringsbolagen samtExperio Lab, landstinget i Värmland gått till final. Under konferensen Offentliga Rummet 1-3 juni får finalisterna redovisa sina utvecklingsexempel och vinnaren utses den 2 juni.

Guldlänken arrangeras 2015 av Sveriges Kommuner och Landsting samt VINNOVA i samverkan med E-delegationen och konferensen Offentliga Rummet.


Guldlänken

Guldlänken, The Swedish eGovernment Awards, startade 1999 på initiativ av dåvarande IT-kommissionen och branschorganisationen Promise. Sammansättningen av arrangörer har varierat något under åren, liksom detaljerna i inriktningen.

Läs mer om Guldlänken här: http://www.offentligarummet.se/guldlanken

Läs mer om välfärdsteknologi på VIKTiG-bloggen: http://www.viktigvasteras.se/

För mer information:

Mats Rundkvist, strateg välfärdsteknologi och e-hälsa, Västerås stad, 021-39 01 85

Maria Gill, välfärdsteknologi och e-hälsa, Västerås stad, 021-39 32 26

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Utmärkelsen Guldlänken lyfter årligen fram de främsta exemplen på innovativt förändringsarbete inom offentlig verksamhet. Mats Rundkvist och Maria Gill som arbetar med välfärdsteknologi inom Västerås stad har i år chansen att ta hem utmärkelsen. Vinnaren utses den 2 juni.

Läs vidare »
Media-no-image

Miljö- och hälsovecka i Bäckbyhuset

Pressmeddelanden   •   2015-04-20 11:52 CEST

Den här veckan är det miljö- och hälsovecka i Bäckbyhuset. Alla verksamheter satsar på en härlig vecka med hälsosam mat, rörelse och en trivsam miljö.

Under måndag och tisdag utbildas alla elever och vuxna i sopsortering av Mimers Åge Ringstad – ”Gröna Gubben”.

Vi satsar även på den yttre miljön genom att fördela städområden för att städa utomhus, runt huset och den egna dörren. Alla verksamheter på området är inbjudna till denna aktivitet. Under torsdagen kommer Åge att stå på torget och samla ihop allt skräp och dela ut diplom till alla deltagare.

Tisdag 21 april besöker Riksorganisationen REACTA, för ungas hälsa, Bäckbyhuset för att hålla föreläsningar om sömn. Eleverna får även prova på mindfulness. De yngre eleverna får delta i skrattkurser. Bäckbyskolans musikalprofil, år 7, har premiär på sin musikal.

På tisdag gästas också Bäckbyhuset av Zinat Pirzadeh, ståuppkomiker som driver med våra fördomar och kulturkrockar. Föreställningen är slutsåld.

Onsdag 22 april anordnar huset en gemensam hälsopromenad. Alla får delta utifrån sina förutsättningar. Västerås folkhögskola bjuder deltagarna på korv.

För mer information:
Helen Sangemark, samordnare Bäckbyhuset, Västerås stad, 021-39 88 05, helen.sangemark@vasteras.se

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Den här veckan är det miljö- och hälsovecka i Bäckbyhuset. Alla verksamheter satsar på en härlig vecka med hälsosam mat, rörelse och en trivsam miljö.

Läs vidare »
Fszvjxzgm6syvtqbjrik

​Q-Tagg - Månadens klimatsmarta företag

Nyheter   •   2015-04-17 13:29 CEST

Varje månad utser Climate Challenge Västerås (CCV) ett klimatsmart företag som jobbar aktivt för att vara ett föredöme i sitt miljö- och klimatarbete. Månadens klimatsmarta företag är Q-Tagg som med uppfinningsrikedom och avancerad teknik utvecklar system som minskar bränsleförbrukningen på havsgående fartyg.

Zi3okl8gqai0h0hn1ag3

En ansökan för friskt och levande vatten i Västerås

Pressmeddelanden   •   2015-04-17 09:05 CEST

Västerås stad och Mälarenergi har skickat in en ansökan om EU-bidrag för åtgärder som ska leda till en friskare och mer levande Mälaren. Åtgärderna är flera och ska bidra till bättre vattenkvalitet i Västeråsfjärden samt skapa möjligheter för fisk och fauna att vandra i Svartån.

Media-no-image

Cykla till jobbet

Pressmeddelanden   •   2015-04-16 13:14 CEST

I år är det 15-årsjubileum för Västerås stads kampanj Cykla till jobbet. Tävlingen pågår den 20 april–24 maj. Kampanjen riktar sig till alla arbetsplatser i Västerås.

För arbetsplatser med upp till 49 anställda är det gratis att vara med. För dem som anmäler sig finns chans till fina priser.

Förra året deltog runt 1 800 personer.

Anmälan och mer information: www.cyklatilljobbet.com

För mer information
Jenny Bergström, transportrådgivare Tekniska kontoret, 021-39 16 17

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

I år är det 15-årsjubileum för Västerås stads kampanj Cykla till jobbet. Tävlingen pågår den 20 april–24 maj. Kampanjen riktar sig till alla arbetsplatser i Västerås.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Informationsstrateg
 • jonas.tronet@vasteras.se
 • 021-39 11 75

Om Västerås stad

Västerås - staden utan gränser

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.
Västerås har idag över 142.000 invånare och är Sveriges sjätte största stad. Vi som bor i Västerås får stadens puls och utbud, men vi har också Mälaren och skogen runt knuten. Vi har tillgång till kvalificerade utbildningar men också bra skolor för barnen. Vi har jobb och karriärmöjligheter i globala företag, men också ett stort utbud av kultur, sport och andra fritidsaktiviteter.
Vår stad är ovanligt lätt att leva i, och besöka.

Adress

 • Västerås stad
 • Stadshuset, Fiskartorgsentrén
 • 721 87 Västerås
 • Vår hemsida