Rjpopc5o8iqwzohfdskf

Kultur både här och där

Nyheter   •   2015-08-31 14:16 CEST

Västerås vill vara en levande kulturstad, där människor alltid har nära till spännande upplevelser. Därför är det riktigt roligt att kunna presentera höstens broschyr ”Kultur i stadsdelarna” med ca 150 kulturhändelser runt om i kommunen. Här samsas stora stadsdelsfester med samtal om poesi, konstutställningar med rockkvällar, skapande dans med julmarknader och humorshower.

Media-no-image

En dansyta i centrala Västerås – Ungdomsdialog har tagit reda på vad unga tjejer vill ha.

Pressmeddelanden   •   2015-08-31 13:39 CEST

Hur får vi fler ungdomar och framför allt tjejer att spontanidrotta? Den frågan ville nämnden för idrott och friluftsliv få svar på. Därför har Ungdomsdialogs ungdomskonsulter haft som uppdrag att ta reda på vilka möjligheter till spontanaktiviteter som stadens ungdomar vill ha.

Fokus har framför allt varit att ta reda på vad unga tjejer saknar. Ungdomsdialogs undersökning är nu klar och resultatet har presenterats för nämnden. På första plats på önskelistan står en dansyta med möjlighet till egen musik. Se Ungdomsdialogs film om undersökningen och resultatet: 

https://www.youtube.com/watch?v=thsgLDflfnI&feature=youtu.be

Idrott för alla - en del av handlingsplan idrott                                                                               2014 tog en ny handlingsplan för idrotten i Västerås. I handlingsplanen är ett av målen Idrott för alla. Målet är att alla ska kunna ägna sig åt spontanidrott i olika former och det ska vara lika förutsättningar för alla oavsett könsidentitet. Forskning visar att utav de ungdomar som använder de spontanaktivitetsytor som finns är 80 % killar och 20 % tjejer.

För mer information
Hans Stergel, ordförande nämnden för idrott och friluftsliv, telefon: 076-200 79 20
E-post: hans.stergel@vasteras.se

Marlene Kaas, idrottsstrateg kultur- idrotts- och fritidsförvaltningen, telefon: 021-39 19 81
E-post: marlene.kaas@vasteras.se

Jens Vennerström, samordnare Ungdomsdialog, telefon: 021-39 15 05
E-post: jens.vennerstrom@vasteras.se  
Maria Reisten, samordnare Ungdomsdialog, telefon: 021-39 37 60                                                   E-post: maria.reisten@vasteras.se

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Hur får vi fler ungdomar och framför allt tjejer att spontanidrotta? Den frågan ville nämnden för idrott och friluftsliv få svar på. Därför har Ungdomsdialogs ungdomskonsulter haft som uppdrag att ta reda på vilka möjligheter till spontanaktiviteter som stadens ungdomar vill ha.

Läs vidare »
Media-no-image

​Annorlunda inspirationsföreläsningar i Västerås

Nyheter   •   2015-08-28 10:05 CEST

Expectrum bjuder in till en serie lunchföreläsningar med en gemensam nämnare runt hur effektiva, produktiva och kreativa sätt och arbetsmetoder kan stärka både individ och organisation.

Expectrum är en fysisk miljö som omfattar ett flertal verksamheter. Blandningen av tekniktunga och kreativa företag som hyresgäster och ett kursutbud för barn, unga och vuxna ställer krav på oss att skapa förutsättningar för nya gränsöverskridande möten och innovativa samarbeten. Våra inbjudna föreläsare bjuder på tankeväckande, omtumlande och utmanande insikter.

– Under våren har vi lärt oss mer om bland annat aktivitetsbaserat arbetssätt och coachande ledarskap, säger Anna Sjödin. Nu ser vi spänt fram emot höstens ämnen inom till exempel. Det Nya Arbetslivet, Ergonomi och Ledarskap. Även om ämnesvalen kan låta som något vi hört tidigare finns det alltid något exceptionellt i våra föreläsningar, menar Anna.

lunch@expectrum är kostnadsfria inspirationsföreläsningar som bokas via expectrums webbplats. Önskas enklare lunch finns det att köpa på plats genom förbokning. 

Mer information finns på expectrums webbplats: www.expectrum.se

Plats: expectrum, Kopparbergsvägen 10, Västerås
Tid: Lunchmingel från kl.11.30, föreläsning kl. 12.15–ca. 13.00

4/9 Sara Öhrvall (http://expectrum.se/event/lunchexpectrum-5/)

2/10 Tommy Wilén (http://expectrum.se/event/lunchexpectrum-7/)

6/11 Paula Avila alias Fenjima Manrique (http://expectrum.se/event/lunchexpectrum-9/)

4/12 Simon Elvnäs (http://expectrum.se/event/lunchexpectrum-11/)

​Annorlunda inspirationsföreläsningar i Västerås. Expectrum bjuder in till en serie lunchföreläsningar med en gemensam nämnare runt hur effektiva, produktiva och kreativa sätt och arbetsmetoder kan stärka både individ och organisation.

Läs vidare »
Media-no-image

proAros blir Västerås stad Vård och Omsorg

Pressmeddelanden   •   2015-08-26 09:27 CEST

Den 1 januari 2016 renodlas proAros uppdrag till att enbart driva verksamheter inom vård och omsorg enligt ett beslut taget av kommunstyrelsen.

– Förändringen är en del i det arbete som drivs för att förstärka stadens arbete för social hållbarhet, exempelvis inom integration, folkhälsa och trygghet, säger Helene Öhrling, direktör proAros.

proAros bildades 1 januari 1993 i samband med att staden genomförde en omorganisation för de så kallade mjuka verksamheterna (socialtjänst, vård och omsorg, skola, kultur och fritid). Det innebar en uppdelning av beställning och utförande.

2010 påbörjades en översyn av beställar- och utförarmodellen som 2013 ledde till att bland annat verksamheter inom förskola och skola flyttades från proAros.

Ett namn som beskriver vad vi gör och vilka vi är till för
– Vi behöver ett tydligare namn som bättre beskriver det vi gör och vilka vi är till för, säger Helene Öhrling, direktör proAros.

Från 1 januari kommer proAros att driva verksamhet inom äldreomsorg, verksamheter för personer med funktionsnedsättning och individ och familj.

– Västerås stad Vård och Omsorg är redan idag namnet på den verksamhet som vi driver inom äldreomsorg och för personer med funktionsnedsättning. Det är också det namn som vi använder externt på verksamheten, fortsätter Helene Öhrling.

Beslutet om namnändring på förvaltningen togs av proAros styrelse den 25 augusti.

För mer information
Helene Öhrling, direktör proAros, 021-39 86 00
Jonas Cronert, ordförande proAros styrelse, 021-39 11 25

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Den 1 januari 2016 renodlas proAros uppdrag till att enbart driva verksamheter inom vård och omsorg enligt ett beslut taget av kommunstyrelsen.

Läs vidare »
Media-no-image

​Inbjudan till pressträff: Viktiga frågor beslutas på nästa byggnadsnämnd

Pressmeddelanden   •   2015-08-25 08:33 CEST

Det är många stora och viktiga frågor som ska avgöras på torsdagens byggnadsnämnd.

Särskilt spännande är att detaljplanen för det nya ridcentrumet på Badelunda-Tibble nu är färdigt för samråd. Den nya ridanläggningen kommer att inrymma Hamre ridcenter, som flyttas, och Västerås Ridgymnasium. Bland annat har en social konsekvensanalys av flytten gjorts, där barnperspektivet och jämställdhetsperspektivet fått ett stort utrymme. 

Detaljplanen tar hänsyn till kulturmiljövärdena i området och visar också vilka spännande utvecklingsmöjligheter som finns i framtiden - både för ridanläggningen och skolan men även för området i stort. Flytten innebär också att stora ytor på Hamre blir fria för bostadsbyggande.

Det är fortsatt stort fokus på nya bostäder. Totalt tas beslut om bygglov för 126 lägenheter och dessutom beslutas om första bygglov för etapp 3 på Öster Mälarstrand. Här planeras tre flerbostadshus med sammanlagt 40 lägenheter. Ett av husen blir åtta våningar högt med ett växthus på taket.

Nu är också byggandet på Nordanby Äng i full gång. På nämnden tas beslut om bygglov för det viktiga bullerdämpande huset som Mimer vill bygga. Huset kommer med sin genomtänkta färgsättning och strategiska form fungera som ett landmärke för området.

Planärendena behandlas på nämndens öppna del medan byggloven behandlas på nämndens slutna del.

Välkommen att närvara vid nämndens öppna del klockan 13.00 och att delta i ett öppet pressmöte klockan 15.00 torsdag 27 augusti. Vi ses utanför A491.

Möjlighet finns att ställa frågor till politiker i nämnden samt till tjänstemän från stadsbyggnadsförvaltningen.

Med på pressträffen är:

Lars Kallsäby
Ordförande i byggnadsnämnden

Staffan Jansson
Förste vice ordförande i byggnadsnämnden

Claes Kugelberg
Andre vice ordförande i byggnadsnämnden

Tomas Persson, biträdande stadsbyggnadsdirektör, stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad

Hans Larsson, planchef, stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad

Vesna Kranjec, bygglovschef, stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad

För mer information:

Lotta Lindstam, direktör, stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad, 076- 569 04 31

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Det är många stora och viktiga frågor som ska avgöras på torsdagens byggnadsnämnd. Särskilt spännande är att detaljplanen för det nya ridcentrumet på Badelunda-Tibble nu är färdigt för samråd.

Läs vidare »
Media-no-image

Västerås flygplats omorganiserar

Pressmeddelanden   •   2015-08-24 16:23 CEST

Som ett led i ett pågående förändringsarbete mot en mer affärsinriktad styrning omorganiserar Västerås flygplats sin ledning. Detta innebär bland annat att flygplatsens tidigare VD Mikael Nilsson blir flygplatschef och en ny VD rekryteras.

En enig styrelse för Västerås flygplats beslutade på måndagen om de stundande förändringarna.

-Vi är nöjda med att vi får ha kvar Mikael Nilsson i rollen som flygplatschef. Hans kompetens behövs som flygplatschef, och vi ser fram emot att ta nya steg mot en mer affärsinriktad styrning med en ny VD, säger Lena Söderberg (S), ordförande i styrelsen för Västerås flygplats.

-Jag kommer nu att leda det viktiga rekryteringsarbetet till rollen som Västerås flygplats VD, säger Bo Dahllöf, stadsdirektör Västerås stad.

För mer information:

Lena Söderberg (S), ordförande i styrelsen för Västerås flygplats

076-0171707

Bo Dahllöf, stadsdirektör Västerås stad

021-391104

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Som ett led i ett pågående förändringsarbete mot en mer affärsinriktad styrning omorganiserar Västerås flygplats sin ledning. Detta innebär att flygplatsens tidigare VD Mikael Nilsson blir flygplatschef och en ny VD rekryteras.

Läs vidare »
Media-no-image

Västerås stad gallrar träd på Badelundaåsen

Pressmeddelanden   •   2015-08-24 14:15 CEST

Västerås stad genomför just nu en gallring av träd på Badelundaåsen. Gallringen är ett led i den långsiktiga skötseln av Anundshög och Badelundaåsen.

- Det kommer att bli lättare att se ut över det omgivande landskapet när man rör sig på åsen. Ekar, tallar och andra karaktärsträd kommer att finnas kvar. Genom att glesa trädbeståndet ytterligare närmar vi oss hur åsen har sett ut förr, säger stadsantikvarie Jan Melander.

Gallringen kommer att ske på stadens mark mellan Tortunavägen och kraftledningsgatan söder om Tibble storgård. Avsikten är att åsen ska bli mer framträdande.

- Det är viktigt med en balanserad blandning av fornlämningar och växtlighet, så att åsen förblir attraktiv att röra sig längs för besökare från hela världen, säger Jan Melander.

Mer om Badelundaåsen

Under järnåldern, år 500 f.Kr. till 1000 e.Kr, var bostäder placerade på åsens sluttningar. Intill dem fanns små åkerlyckor på sluttningarna. Uppe på åsens krön hittar vi idag alla gravar från denna tid.

Kontaktperson

Jan Melander, stadsantikvarie, 021-39 24 45, jan.melander@vasteras.se

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

​Västerås stad genomför just nu en gallring av träd på Badelundaåsen. Gallringen är ett led i den långsiktiga skötseln av Anundshög och Badelundaåsen. - Det kommer att bli lättare att se ut över det omgivande landskapet när man rör sig på åsen, säger stadsantikvarie Jan Melander.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan: Vi testar cyklar på Fiskartorget

Pressmeddelanden   •   2015-08-19 08:00 CEST

I samarbete med Ecochange erbjuder Västerås stad alla tillsvidareanställda medarbetare att hyra cykel. Det innebär att medarbetaren som nappar på erbjudandet om förmånscykel får ett avdrag varje månad på sin bruttolön. 

Efter tre år kan cykeln köpas loss för restvärdet eller lämnas tillbaka. Intresset är stort och i år har cirka 300 medarbetare redan tackat ja till förmånscykel.

- Att cykla har många fördelar, det ger en bättre hälsa, en cykelväg tar inte lika mycket mark i anspråk som en bilväg, det är billigt och har en ytterst begränsad negativ miljöpåverkan. Fördelarna för individen och samhället är stora när fler väljer att cykla. Därför erbjuder vi våra medarbetare förmånscykel, säger Kristina Olström, biträdande personaldirektör.

Välkommen till Fiskartorget torsdagen den 20 augusti
Klockan 11.00-19.00 får Västerås stads medarbetare möjlighet pröva olika cyklar och få information om erbjudandet om förmånscykel.

För mer information:

Kristina Olström, biträdande personaldirektör, Västerås stad, 021-39 15 45
Jenny Bergström, transportrådgivare, Västerås stad, 021-39 16 17

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

I samarbete med Ecochange erbjuder Västerås stad alla tillsvidareanställda medarbetare att hyra cykel. Torsdagen den 20 augusti mellan klockan 11.00 och 19.00 kan Västerås stads medarbetare pröva olika cyklar och få information om erbjudandet om förmånscykel.

Läs vidare »
Media-no-image

Så ska kulturen utveckla Västerås – nu går programmet ut på remiss

Pressmeddelanden   •   2015-08-17 16:11 CEST

Nu påbörjas remissperioden för det program som ska stärka och utveckla Västerås och kulturen i Västerås. Remissen pågår under perioden 17 augusti–29 oktober. Förslaget till program remitteras brett inom och utom Västerås stads organisation. Alla invånare kan ta del av remissen via vasteras.se, där det också finns möjlighet att lämna synpunkter. 

Programmet kommer efter nytt beslut i kulturnämnden i november att lämnas över till kommunstyrelsen för behandling där och i kommunfullmäktige. Det ska sedan ligga till grund för arbetet de kommande åtta åren.

– Det känns utmärkt att kunna presentera en remissutgåva till kulturprogram för Västerås! Det har varit en omfattande process med ett stort antal västeråsare involverade. Vi har varit noga med att alla ska känna sig berörda av programmet, vare sig man är deltagare, utövare, publik, kulturentreprenör, ung eller äldre. Det här blir ett viktigt verktyg för kulturnämndens arbete framåt och därför är det angeläget för oss att få in synpunkter på programmets innehåll, säger Marita Öberg-Molin, ordförande i kulturnämnden.

Uttrycker värdegrund och ambitioner
Uppdraget har varit att ta fram ett program som uttrycker värdegrund och ambitioner för hur staden kan stärkas och utvecklas genom kultur. Programmet syftar till att stärka stadens attraktivitet för västeråsare i alla åldrar och för dem som besöker staden. Västeråsarna ska uppleva en ökad nöjdhet samt ett större deltagande i kulturlivet. Avsikten är även att öka antalet aktörer inom kreativa näringar i staden. Programmet kommer att ge tydlighet i styrning för kulturnämnden och andra nämnder och styrelser som har uppdrag inom eller kan påverka förutsättningarna för kulturen i vid mening. När programmet är antaget av kommunfullmäktige ska handlingsplaner tas fram av respektive nämnd och styrelse. Programmets intentioner ska då konkretiseras och få effekt.

– Det här är ett viktigt dokument för kulturen i Västerås och för hela kommunens utveckling. Vi ser fram emot värdefulla synpunkter och bidrag från organisationer och enskilda under remissperioden hur det slutgiltigt ska utformas. När programmet väl är beslutat ska det sedan få kraft genom handlingsplaner och aktiviteter, säger Anders Lerner, förvaltningsdirektör.

Så har arbetet gått till
Arbetet med programmet för kultur drivs sedan 2012 av kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, på uppdrag av f.d. kultur-, idrotts- och fritidsnämnden samt nuvarande kulturnämnden. Framtagandet av programmet har letts av en styrgrupp med direktören för kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, som sammankallande. För att få in synpunkter och reflektioner från västeråsare och verksamheter har ett antal dialogträffar genomförts. Totalt har cirka 370 personer deltagit i någon form av dialogträff. Tre övergripande frågor har diskuterats: Vad är bra med kulturen i Västerås idag? Vad behöver utvecklas? och Vad borde Västerås bli känt för? Utöver dialogträffarna har det även funnits möjlighet att besvara diskussionsfrågorna genom en webbenkät som har legat ute på stadens hemsida och facebooksida. Totalt har synpunkter på olika sätt kommit in från cirka 600 personer.

För mer information
Marita Öberg-Molin, ordförande kulturnämnden, 070-643 43 97, marita.oberg.molin@vasteras.se

Anders Lerner, direktör kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, 021-39 13 11, anders.lerner@vasteras.se

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Nu påbörjas remissperioden för det program som ska stärka och utveckla Västerås och kulturen i Västerås. Remissen pågår under perioden 17 augusti–29 oktober. Förslaget till program remitteras brett inom och utom Västerås stads organisation. Alla invånare kan ta del av remissen via vasteras.se, där det också finns möjlighet att lämna synpunkter.

Läs vidare »
Bgovbzofg47evfnqtqf9

Västerås Sinfonietta ger kaffekonserter i Tillberga Medborgarhus och Bäckbyhuset

Pressmeddelanden   •   2015-08-13 10:39 CEST

Västerås Sinfonietta ger sig ut på stadsdelsturné med sina populära kaffekonserter och den här gången är det Tillberga Medborgarhus och Bäckbyhuset som får besök. Emil Jonason kommer att leda konserten i Bäckbyhuset och han utlovar både virtuosa franska galopper, medryckande serenader, intima danska klanger och en hejdundrande duett-final.

Om Västerås stad

Västerås - staden utan gränser

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.
Västerås har idag över 144.000 invånare och är Sveriges sjätte största stad. Vi som bor i Västerås får stadens puls och utbud, men vi har också Mälaren och skogen runt knuten. Vi har tillgång till kvalificerade utbildningar men också bra skolor för barnen. Vi har jobb och karriärmöjligheter i globala företag, men också ett stort utbud av kultur, sport och andra fritidsaktiviteter.
Vår stad är ovanligt lätt att leva i, och besöka.

Adress

  • Västerås stad
  • Stadshuset, Fiskartorgsentrén
  • 721 87 Västerås
  • Vår hemsida