Media-no-image

Nämnden för idrott och friluftsliv accepterar underhandsackord till VIK Hockey

Pressmeddelanden   •   2016-04-20 14:59 CEST

Idag har nämnden för idrott och friluftsliv beslutat att acceptera rekonstruktörens förslag till underhandsackord till VIK Hockey. Detta innebär att staden får 50 000 kr samt 25 % av VIKs hyresskuld på 860 00 kr. Parallellt med detta har stadsledningen beslutat att inte betala ut det årliga elitstödet till VIK Hockey.

- Om VIK skulle försättas i konkurs skulle staden tappa hyresintäkter på cirka 1-1,5 miljoner per år. Även Rocklunda Sport och Event AB, som ägs av 10 idrottsföreningar, skulle tappa restaurang- och reklamintäkter. VIK Hockey är ett starkt varumärke som bidrar till att öka attraktiviteten för Västerås. Min uppfattning är att det bästa för Västerås stad, invånarna och idrottsföreningarna är att godkänna det här förslaget, säger Hans Stergel ordförande i nämnden för idrott och friluftsliv.

För mer information

Hans Stergel, ordförande nämnden för idrott och friluftsliv
Telefon: 076-200 79 20
E-post: hans.stergel@vasteras.se 

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

​Idag har nämnden för idrott och friluftsliv beslutat att acceptera rekonstruktörens förslag till underhandsackord till VIK Hockey. Detta innebär att staden får 50 000 kr samt 25 % av VIKs hyresskuld på 860 00 kr. Parallellt med detta har stadsledningen beslutat att inte betala ut det årliga elitstödet till VIK Hockey.

Läs vidare »
Media-no-image

​Niclas Lindberg blir ny chef för Västerås stadsbibliotek

Pressmeddelanden   •   2016-04-20 08:00 CEST

Niclas Lindberg blir stadsbibliotekets nya chef. Niclas har en gedigen erfarenhet och kunskap om biblioteksområdet, både som generalsekreterare för Svensk biblioteksförening och som biblioteks- och kulturchef i Haninge. De senaste åren har han även varit engagerad inom Unesco i frågor som rör fri tillgång till information och kunskap samt medie- och informationskunnighet.

- Jag är mycket glad att vi kan knyta en person och chef med Niclas erfarenheter och kompetens till Västerås! Hans tidigare arbete med bibliotekspolitiska frågor och biblioteksutveckling kommer att vara en värdefull tillgång för verksamheten och staden. Niclas har också ett stort nationellt och internationellt nätverk av betydelse. Det kommer att göra avtryck på många sätt i Västerås biblioteks- och kulturliv. Jag ser fram emot att tillsammans med Niclas arbeta för våra bibliotek och deras roll i samhället och att forma morgondagens folkbibliotek för alla invånare i Västerås, säger Anders Lerner, direktör för kultur- idrotts- och fritidsförvaltningen. 

Utsedd till Sveriges delegat i Unesco:s Information for All Programme

Sedan 2016 är Niclas utsedd av Regeringskansliet som Sveriges delegat i Unesco:s Information for All Programme. Som generalsekreterare har han varit starkt engagerad i arbetet med den nya bibliotekslagen och för att tydliggöra bibliotekens uppdrag att bidra till det demokratiska samhällets utveckling. Som bibliotekschef var han även med om att bygga Haninges nya Kulturhus med nytt huvudbibliotek och tog fram en av Sveriges första biblioteksplaner.

- Jag ser fram emot att få delta i arbetet med att vidareutveckla Västerås Stadsbibliotek med utgångspunkt i bibliotekslagen, biblioteksplanen och stadens Vision 2026 – staden utan gränser. En del av visionen är Västerås i världen – världen i Västerås. Jag hoppas att kunna bidra till det - genom uppdragen i Unesco kan jag ta världen till Västerås och lyfta upp Västerås i världen. Bibliotek av hög kvalitet spelar en betydande roll för sammanhållning, demokrati, utbildning, bildning och utveckling. På ett år besöks Västerås bibliotek nästan 900 000 gånger! Det ligger en kraft i biblioteken som jag vill vara med att lyfta fram som resurs i staden där människor ska känna att allt är möjligt, säger Niclas Lindberg.

Niclas ersätter Eva Matsson som varit chef för biblioteket sedan 2006. Han tillträder tjänsten den 1 augusti.

För mer information

Anders Lerner, direktör för kultur- idrotts- och fritidsförvaltningen
Telefon: 021-39 13 11
E-post: anders.lerner@vasteras.se

Niclas Lindberg
Telefon: 070-660 80 77
E-post: nlindberg@live.se 

Bild på Niclas Lindberg finns i pressrummet. Bilden får användas under förutsättning att fotografens namn anges: Elisabeth Ohlson Wallin

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Niclas Lindberg blir stadsbibliotekets nya chef. Niclas Lindberg har gedigen erfarenhet och kunskap om biblioteksområdet. Han har arbetat både som generalsekreterare för Svensk biblioteksförening och som biblioteks- och kulturchef i Haninge. De senaste åren har han även varit engagerad inom Unesco i frågor som rör fri tillgång till information och kunskap. Niclas tillträder tjänsten den 1 augusti.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan: Byggnadsnämnd tar beslut om ny plan för bostäder på Malmaberg

Pressmeddelanden   •   2016-04-19 10:25 CEST

På byggnadsnämndens möte på torsdag 21 april behandlas flera viktiga ärenden. Bland annat tas beslut om en detaljplan för ett område på Malmaberg. Här planeras två nya bostadshus med cirka 67 hyreslägenheter. Norr om Svarvargatan planeras ett lamellhus i fyra våningar, och till söder om samma gata planeras ett punkthus i sex våningar.
– Det har varit en snabb och smidig process och jag är jätteglad att vi kan fortsätta att jobba effektivt och fokusera på ett ökat bostadsbyggande, säger stadsbyggnadsdirektören Lotta Lindstam.

Välkommen att närvara vid nämndens öppna del 13.00 och att delta i ett öppet pressmöte klockan 10.00 -10.30 innan nämnd. Observera ny tid för pressträffen 10.00!
Vi ses som vanligt utanför A491.

Det finns möjlighet att ställa frågor till politiker i nämnden samt till tjänstemän från stadsbyggnadsförvaltningen.

Med på pressträffen är:

Lars Kallsäby
Ordförande i byggnadsnämnden

Staffan Jansson
Förste vice ordförande i byggnadsnämnden

Claes Kugelberg
Andre vice ordförande i byggnadsnämnden

Lotta Lindstam, direktör, stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad, 076- 569 04 31.
Tomas Persson, biträdande stadsbyggnadsdirektör, stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad.
Hans Larsson, planchef, stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad.
Vesna Kranjec, bygglovschef, stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad.

För mer information:

Lotta Lindstam, direktör, stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad, 076- 569 04 31.

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

På byggnadsnämndens möte på torsdag 21 april behandlas flera viktiga ärenden. Bland annat tas beslut om en detaljplan för ett område på Malmaberg. Här planeras två nya bostadshus med cirka 67 hyreslägenheter.

Läs vidare »
Media-no-image

NonHazCity utses till flaggskepp

Pressmeddelanden   •   2016-04-14 15:46 CEST

Västerås stad deltar i projektet NonHazCity, ett EU-finansierat projekt som handlar om hur städer kan bli mer kemikaliesmarta. I april kom även beskedet att projektet utsetts till ett flaggskeppsprojekt av Europeiska kommissionen.

– Vi är väldigt glada över att få möjligheten att vara med i projektet och på så sätt ta vårt kemikaliearbete till nästa nivå, säger Anders Teljebäck, kommunalråd.

Att ett EU-projekt utses till flaggskeppstatus inom EU-strategin för Östersjöregionen innebär att projektet bidrar till arbetet med att nå målen för Östersjöstrategin. Det innebär också att projektet anses vara ett gott exempel och får uppmärksamhet på policy-nivå.

I det treåriga projektet deltar 18 partners; kommuner, avloppsreningsverk, universitet och miljöorganisationer runt Östersjön. Från Sverige deltar förutom Västerås stad, Sveriges lantbruksuniversitet och Stockholm stad som leder projektet. Målet för projektet är att alla inblandade städer ska minska utsläppen, användningen och exponeringen för skadliga ämnen.

EU-kommisionen arbetar just nu på att ta fram en kemikaliestrategi. Samtidigt är målet med NonHazCity att de deltagande kommunerna från länderna kring Östersjön ska ta fram egna lokala kemikaliehandlingsplaner som de ska arbeta utifrån.

- Västerås har redan en kemikaliehandlingsplan som innehåller strategier och åtgärder för att minska riskerna med farliga ämnen. Vårt arbete kommer framför allt fokusera på att genomföra flera av de åtgärder som står i handlingsplanen, säger Caroline Söderlund, kemikaliesamordnare.

En av åtgärderna, och även prioriterat område, är att minska farliga kemikalier i barns vardagsmiljö. Stadens förskolor kommer att få hjälp med att rensa ut och ersätta varor och produkter som innehåller farliga kemikalier. Förutom förskolan kommer fokus ligga på upphandling och information till allmänheten för att öka medvetenheten om farliga ämnen.

För mer information
Caroline Söderlund, kemikaliesamordnare, 021-39 13 07

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås stad deltar i projektet NonHazCity, ett EU-finansierat projekt som handlar om hur städer kan bli mer kemikaliesmarta. I april kom även beskedet att projektet utsetts till ett flaggskeppsprojekt av Europeiska kommissionen.

Läs vidare »
Media-no-image

Hälsotrampet ska göra Västerås stads anställda smalare

Pressmeddelanden   •   2016-04-12 12:09 CEST

Nu har årets upplaga av Västerås stads satsning Hälsotrampet startat. Premiären förra året blev en stor succé och i år är det 30 nya vanebilister som under sex månader lovat att cykla till och från arbetet minst tre dagar i veckan.

Årets deltagare kommer från olika verksamheter inom Västerås stad. De har haft en startträff med inspirationsföreläsning och cykelservice. De gör en hälsoundersökning den här veckan och en uppföljningsundersökning när kampanjen är slut den 2 oktober.

Resultatet från förra året visade att de som deltog då i genomsnitt gick ner cirka 2 kg per person och minskade midjeomfånget med 5,5 cm.

Vill ni komma i kontakt med någon deltagare kan ni kontakta transportrådgivare Jenny Bergström.

För mer information

Jenny Bergström

Transportrådgivare

Tekniska kontoret
021-39 16 17

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås stad fortsätter satsningen på att göra vanebilister till cyklister. Premiären förra året blev en succe där deltagana i genomsnitt gick ner cirka 2 kg och tappade 5,5 cm runt midjan. Nu har en ny grupp vanebilister lovat att cykla till och från jobbet minst tre dagar i veckan under ett halvår.

Läs vidare »
Wa0huvstoeqjaecwfqrg

En kväll med William Shakespeare på Rudbeckianska

Pressmeddelanden   •   2016-04-11 08:59 CEST

Den 14 april mellan kl. 18.30–20.30 anordnar Rudbeckianska gymnasiet "An Evening with Shakesepeare" till William Shakespeares ära. Våra elever och gäster erbjuds att göra en vandring i gamla huvudbyggnaden för att på ett roligt, lustfyllt sätt lära sig mer om Shakespeare men också att uppleva hans verk på olika sätt. Vi vill särskilt inbjuda representanter för media att delta i vårt firande.

Media-no-image

Pressinbjudan till högtidlighållandet av romernas nationaldag

Pressmeddelanden   •   2016-04-06 16:06 CEST

På fredag den 8-e april är det romernas nationaldag. Västerås stad och Rådet för romska frågor högtidlighåller den internationella romska nationaldagen med flaggning och bjuder samtidigt på förmiddagskaffe med underhållning i stadshuset.

Välkommen till en förmiddag då vi firar den romska nationaldagen

Tid: Fredag 8 april, klockan 10.30-12.00
Plats: Stadshuset i Västerås

10.30 - Välkommen - Roza Huczko romsk vägledare , projekt VIA(AMA)
10.35 - Romer i Västerås - Carin Lidman, kommunalråd Västerås samt ordf i Romska rådet

10.45 - Kaffe med tårta och Dragspels-pottpurri av Hasse Taikon med musikvänner.
Hasse är en romsk dragspelsvirtuos i tredje generationen. han har en bred repertoar från när och fjärran och förmågan att skapa en gemytlig stämning. Dagen till ära assisteras han av sonen Gino.

Mer information
Arto Pajuvirta, informationskonsult: 021-39 15 64

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

​På fredag den 8-e april är det romernas nationaldag. Västerås stad och Rådet för romska frågor högtidlighåller den internationella romska nationaldagen med flaggning och bjuder samtidigt på förmiddagskaffe med underhållning i stadshuset.

Läs vidare »
Dflpivq1cgz0lgbbptjo

Så vill invånarna utveckla Västerås innerstad

Nyheter   •   2016-04-05 11:24 CEST

Mysigt, nära till allt, tryggt, bra kulturutbud. Men staden måste bli grönare, det borde finnas billigare parkering och ordnas fler evenemang. Åsikterna om Västerås innerstad är många – och olika. Ungefär 270 svar om innerstaden har hittills kommit in via Västerås stads webbenkät som är en del i dialogprojektet Tyck om din innerstad.

Media-no-image

Konsumentvägledningen fokuserar på boendefrågor

Pressmeddelanden   •   2016-04-04 11:24 CEST

Västerås stads konsumentjuridiska rådgivare sätter under en månad extra fokus på frågor som har med boendet att göra. Boendemånaden pågår 4 april - 4 maj.

– Frågor om boende, till exempel om hantverkstjänster, är en av de vanligaste frågorna som de konsumentjuridiska rådgivarna får. Frågorna handlar oftast om reklamationer av olika slag, en konsument är missnöjd med ett arbete som en hantverkare har gjort eller hantverkaren kanske är i dröjsmål med att färdigställa tjänsten säger Cecilia Collin, konsumentjuridisk rådgivare.

– Under boendemånaden vill vi verka förebyggande för att hantverkartvisterna i Västerås ska bli färre. Detta gör vi bland annat genom att informera om vad man som konsument bör ta reda på och kolla upp innan man anlitar en hantverkare. Vi rekommenderar också ett skriftligt avtal, för att undvika missförstånd, det är en trygghet för både konsument och näringsidkare avslutar Cecilia Collin.

Konsumentjuridisk rådgivning kommer att erbjuda näringsidkare i Västerås som säljer byggmaterial broschyren Tips & råd till dig som ska anlita hantverkare, samt ett exempel på hur ett skriftligt standardavtal mellan en konsument och en hantverkare kan se ut, Hantverkarformulär-14. Broschyren och avtalet finns även att hämta i Stadshusentrén.


Varje måndag och onsdag klockan 16-17 har konsumentvägledarna Drop-in rådgivning i Stadshusentrén.

För mer information

Cecilia Collin, Konsumentjuridisk rådgivning, 021-39 17 22

Webbsida: www.vasteras.se/konsumentvagledning

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västeras stads konsumentjuridiska rådgivare sätter under en månad extra fokus på frågor som har med boendet att göra. Boendemånaden pågår 4 april - 4 maj.

Läs vidare »
Scirpdchiipzikzvlp5a

Öppet Hus för sommarvikarie i omsorgen

Nyheter   •   2016-03-31 13:23 CEST

På onsdag den 6 april mellan klockan 14 och 17 är det Öppet Hus i stadshusentrén och fullmäktigefoajén för de som är intresserade av att söka sommarvikariejobb. Jobben finns inom såväl äldreomsorgen som till verksamheter för funktionsnedsatta och missbruksvården.

Om Västerås stad

Västerås - staden utan gränser

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.
Västerås har idag över 144.000 invånare och är Sveriges sjätte största stad. Vi som bor i Västerås får stadens puls och utbud, men vi har också Mälaren och skogen runt knuten. Vi har tillgång till kvalificerade utbildningar men också bra skolor för barnen. Vi har jobb och karriärmöjligheter i globala företag, men också ett stort utbud av kultur, sport och andra fritidsaktiviteter.
Vår stad är ovanligt lätt att leva i, och besöka.

Adress

  • Västerås stad
  • Stadshuset, Fiskartorgsentrén
  • 721 87 Västerås
  • Vår hemsida