Skip to main content

Attendo LSS AB driver Tråddragargatan och Rönnbergastigen

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2016 13:09 CET

Nämnden för personer med funktionsnedsättning har vid sitt sammanträde den 27 januari beslutat om vinnande leverantör efter upphandling av bostäder med särskild service enligt LSS, Tråddragargatan och Rönnbergastigen.

Vid anbudsutvärdering har leverantörernas kapacitet, kvalitet och pris granskats. Fem anbud har kommit in och samtliga uppfyller de uppställda kraven. I den slutliga utvärderingen var därför pris utslagsgivande och vinnaren uppfyller nämndens alla krav till lägsta pris.

Vinnande leverantör är Attendo LSS AB. Företaget kommer att driva Tråddragargatans gruppbostad från 2016-10-01 till 2020-09-30 och Rönnbergastigens gruppbostad från 2017-03-01 till 2021-02-28, med möjlighet till förlängning av båda avtalen.

Tråddragargatan består av sex lägenheter för boende med måttlig till grav funktionsnedsättning. De boende har därför varierande behov av stöd, service och vägledning i sitt dagliga liv. Rönnbergastigen består av fem lägenheter, där de boende har omfattande behov av omvårdnad och stöd för att göra sin vardag hanterbar.

För mer information kontakta:

Agneta Luttropp (Mp), ordförande, Nämnden för personer med funktionsnedsättning,

telefon: 021-39 24 64

Eva Sahlén, direktör, Sociala nämndernas förvaltning, telefon: 021-39 14 68

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås