Skip to main content

Nu ska vi bli bäst i Sverige på att ta till vara på ungas idéer och engagemang!

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2017 13:24 CET

Välkommen att träffa projektgruppen för UNIK (Ungt Nutida Inflytande i Kommunen) och deltagare ur ungdomspanelen. Lyssna till deras erfarenheter och kunskaper om medborgardialog möjligheterna med UNIK-metoden.

Politiker vill förstå ungas behov och unga vill vara delaktiga och påverka sin situation. Ofta är avståndet stort och vägarna fram till varandra är svåra att hitta. Därför är vi nu extra stolta över att kunna presentera UNIK – en nyutvecklad metod, en plattform och en ungdomspanel som fångar upp idéer och tar vara på engagemang som kan bidra till en långsiktig hållbar utveckling.

Västerås stads processägare
Under kvällen kommer även Västerås stads processägare för de strategiska utvecklingsområdena att presentera hur ungdomar kan påverka bostäder, jobb, klimat och livsvillkor i stadsdelarna utifrån ett Västerås-perspektiv.

Dessutom blir det fyra intressanta föreläsningar
Erik Amnå, Örebro Universitet, är statsvetare och forskar kring demokrati med särskild inriktning mot ungas medborgarutveckling och civilsamhällets demokratibidrag.

Barbro Kristiansson, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, är projektledare för innovativa metoder för ungt inflytande.

Karin Fagerberg och Dervis Grabus, Mälardalens Högskola, är författare till C-uppsatsen Är vi för unga för demokrati?

Nora Monier, Julia Lundberg, Juan Sebastian Sanchez och Hussein Yousif, Ungdomsdialog. De beskriver framgångsfaktorerna bakom den ungdomspanel som nu växer fram och som delvis består av ungdomar som aldrig gjort sina röster hörda tidigare.

Dag, tid och plats
Välkomna till expectrum, Skrapan, Kopparbergsvägen 10, Västerås, måndag 13 februari 2017. Programmet börjar kl 17.00 och avslutas kl 20.00.

För mer information
Maria Reisten, projektledare Västerås stad, e-post: maria.reisten@vasteras.se, tel: 076 – 569 34 30.

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås