Skip to main content

Underskott för Västerås stad

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2016 14:54 CET

Västerås stads bokslut för 2015 visar ett underskott på 52 miljoner. Att resultatet är negativt beror till största delen på att verksamhetens kostnader överstiger budgeten med 103 miljoner. Underskottet uppkommer främst inom hemtjänst och övrig äldreomsorg, men även för högstadieskolor, gymnasieskolor, vårdkostnader för ungdomar och insatser för personer med funktionshinder.

Resultatet där kostnaderna överstiger budget är exklusive realisationsvinster och exklusive jämförelsestörande poster.

Positiva resultat i bokslutet redovisas bland annat för försörjningsstöd och förskolan.

I och med att drygt 2 000 småhusägare har valt att köpa loss sina tomträtter under året uppstod rekordhöga reavinster för staden. Detta har gjort att det totala bokslutsresultatet hamnar på 445 miljoner. Dessa engångsposter räknas dock bort då resultatet ska stämmas av mot statens balanskrav. Västerås stad uppnår inte balanskravet för 2015.

Frågor besvaras efter kommunsstyrelsens sammanträde idag onsdag 3/2 av

Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande, 021-391262

Thomas Energård, ekonomidirektör, 021-392444

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås