Skip to main content

Västerås stad gallrar träd på Badelundaåsen

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2015 14:15 CEST

Västerås stad genomför just nu en gallring av träd på Badelundaåsen. Gallringen är ett led i den långsiktiga skötseln av Anundshög och Badelundaåsen.

- Det kommer att bli lättare att se ut över det omgivande landskapet när man rör sig på åsen. Ekar, tallar och andra karaktärsträd kommer att finnas kvar. Genom att glesa trädbeståndet ytterligare närmar vi oss hur åsen har sett ut förr, säger stadsantikvarie Jan Melander.

Gallringen kommer att ske på stadens mark mellan Tortunavägen och kraftledningsgatan söder om Tibble storgård. Avsikten är att åsen ska bli mer framträdande.

- Det är viktigt med en balanserad blandning av fornlämningar och växtlighet, så att åsen förblir attraktiv att röra sig längs för besökare från hela världen, säger Jan Melander.

Mer om Badelundaåsen

Under järnåldern, år 500 f.Kr. till 1000 e.Kr, var bostäder placerade på åsens sluttningar. Intill dem fanns små åkerlyckor på sluttningarna. Uppe på åsens krön hittar vi idag alla gravar från denna tid.

Kontaktperson

Jan Melander, stadsantikvarie, 021-39 24 45, jan.melander@vasteras.se

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås