Skip to main content

Företagare allt nöjdare med Västerås stad

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2019 16:52 CEST

Företagare i Västerås ger kommunens service allt bättre omdöme och nöjdheten ökar särskilt inom bygglovshanteringen.Västerås stad har nått en rekordnivå i Nöjd Kund Index (NKI) för 2018 års ärenden. På ett år har Västerås stad ökat med fyra enheter och ligger nu på NKI 75, vilket egentligen var det uppsatta målet för 2020 års ärenden. Antalet svarande företag har dessutom ökat med totalt 62 %.

Västerås stad arbetar ständigt med att förbättra service och bemötande som ett led i att erbjuda ett gott företagsklimat. Ett arbete som sker ute i verksamheterna med stöd av det kommunala bolaget Västerås Marknad & Näringsliv AB. Västerås ingår i en nationell servicemätning som årligen mäter kommunernas myndighetsutövning för företagare vilket resulterar i ett Nöjd Kund Index (NKI). I undersökningen ingick 184 kommuner, för 2018 års ärenden. De två senaste åren har Västerås landat på NKI 71 (av 100). För 2018 års hantering av ärenden hamnar Västerås glädjande nog på NKI 75, vilket egentligen var målet för 2020 års ärenden. Antal svarande har ökat med drygt 300 svar, från 501 till 813 svarande och svarsfrekvensen har även den ökat med fyra procentenheter, från 64 % till 68 %, vilket är en mycket bra nivå. Företagen är allt nöjdare med Västerås stads service och ärendehantering och det är främst effektiviteten som förbättrats avsevärt i årets undersökning. Bland jämförbara kommuner ligger Västerås på en hög placering.

De sex myndighetsområdena som ingår i undersökningen är Bygglov, Brandskydd, Markupplåtelse, Serveringstillstånd, Miljö- och hälsoskydd och Livsmedelskontroll. Förra årets undersökning analyserades grundligt och alla verksamheter har fokuserat på sin utveckling vilket har gett gott resultat. Västerås Marknad och Näringsliv har en roll som samordnare i arbetet och har bland annat infört en styrgrupp för NKI-arbetet där strategiska beslut för det gemensamma arbetet fattas. Utveckling av Företagslotsen och en Företagsklimatdag för alla handläggare är ytterligare aktiviteter som genomförts under året.

  • -Det är oerhört glädjande att företagen ger stadens myndighetsutövande och service ett så gott betyg. Mest gläder jag mig åt den höga svarsfrekvensen, vilket säkerställer kvaliteten. Nu gäller det att hålla i och fokusera på att effektivisera än mer, säger Eva Lilja, näringslivsdirektör Västerås stad och vd för Västerås Marknad och Näringsliv.

NKI för Västerås stad hamnar överlag på en mycket bra nivå. Målsättningen är att alla sex myndighetsområden ska ha minst 70 i NKI, vilket räknas som högt betyg och gröna siffror i undersökningen. Fem av sex myndighetsområden har gröna siffror i årets undersökning och ligger på en hög eller mycket hög nivå. Bygglovsavdelningens resultat stiger med sju enheter, från NKI 61 till NKI 68. I Västerås stads näringslivsprogram, som beskriver hur kommunen ska jobba med näringslivsutveckling har Bygglovsavdelningen varit ett särskilt fokusområde under 2018.

  • -Vi har i första hand satsat på vår personal. Det är de som utför arbetet och möter våra företag. Vi har många trygga och kunniga handläggare, bland annat arkitekter och ingenjörer, som kan ta snabba beslut och diskutera ärendena för att hjälpa företagen när det behövs. Satsning på personal har också inneburit att vi har kunnat jobba med digitalisering, som i sin tur har hjälpt oss att förbättra processen genom att ta bort onödiga moment, säger Vesna Kranjec, Bygglovschef, Västerås stad.

För övrigt ser det ut som följer inom de sex myndighetsområden som mäts, för 2018 års ärenden. 2017 års resultat inom parentes:
Brand: NKI 85 (NKI 84).
Bygglov: NKI 68 (NKI 61).

Markupplåtelse: NKI 74 (NKI 76).

Miljöskydd: NKI 76 (NKI 73).

Livsmedel: NKI 77 (NKI 80).

Servering: NKI 77 (NKI 76).

Information om undersökningen
Västerås stad ingår i en servicemätning som kallas ”Löpande insikt”, vilken mäter kommunens myndighetsutövning för företagare som haft ärenden i Västerås stad. Mätningen ger en rättvis bild av hur kommunens service ser ut eftersom den sträcker sig över hela året. Undersökningen riktar sig till företag som har haft ärenden i Västerås stad. Efter att företaget fått ett beslut eller haft en tillsyn skickas en undersökning ut. Kunden får svara på ett antal frågor inom sex serviceaspekter: tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet inom sexmyndighetsområden som kommunen mäts på: Bygglov, Brandskydd, Markupplåtelse, Serveringstillstånd, Miljö- och hälsoskydd och Livsmedelskontroll.

Läs mer om undersökningen:

http://stockholmbusinessalliance.se/2019/04/10/allt-fler-foretagare-nojda-med-regionens-service/

För mer information och övriga frågor, är du välkommen att kontakta

Eva Lilja, vd, Västerås Marknad & Näringsliv AB, Näringslivsdirektör Västerås stad

eva.lilja@vasteras.se

021-39 01 11

Jennie Sträng, Näringslivsutvecklare och NKI-ansvarig, Västerås Marknad & Näringsliv AB

Jennie.strang@vasteras.se

021-39 01 28

Västerås Marknad & Näringsliv AB är Västerås stads marknads- och näringslivsbolag, och har som uppdrag att i samverkan med näringslivet, offentliga verksamheter, akademi och civilsamhället bidra till att öka Västerås attraktionskraft och utveckling. Bolaget arbetar strategiskt och operativt med att förtydliga och öka Västerås närvaro regionalt, nationellt och internationellt samt bidra till ökad kunskap, fler besökare och etableringar. Bolaget arbetar utifrån två affärsområden; Visit och Invest samt har en enhet för strategiska projekt.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.