Skip to main content

Stormakternas svenska rådgivare inom hållbarhets- och miljöfrågor Björn Stigson talar i Västerås

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 13:30 CET

Hållbar utveckling är en grön utmaning för både regeringar och företag runt om i världen. Stormakternas miljöpolitik påverkar starkt industrin globalt och ger en direkt effekt på den svenska industrins konkurrenskraft.

Klimatmötet i Köpenhamn i slutet av förra året som av många ses som ett misslyckande kan vara en öppning för nya samarbetsformer där näringslivet och regeringar inleder ett närmare samarbete. Björn Stigson som är ordförande för World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) sedan 1995 kommer till Affärsforum För Framtiden i Västerås och delger sina erfarenheter och sin syn på hur stormakternas miljöpolitik påverkar industrin i ett globalt perspektiv. Björn har ett gediget kunnande inom området och har många års erfarenhet från internationellt företagande. För närvarande är han rådgivare åt bland andra den amerikanska kongressen, den tyska regeringen och den kinesiska staten.

Datum: Fredagen den 19 november klockan 13.30-15.00 (Start av föreläsning kl. 14.00)

Plats: Affärsforum För Framtiden, Aros Congress Center

WBCSD är en global VD-ledd koalition av omkring 200 multinationella företag med uppdrag att erbjuda företagsledarskap som en katalysator för förändring i riktning mot hållbar utveckling och att stödja företags möjligheter att verka, innovera och växa i en värld som i allt högre grad formas av frågor som rör hållbar utveckling.

Media är varmt välkomna att delta.  För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta: (Björn är tillgänglig för telefonintervju även inför föreläsningen)

Linda Jonas, Västerås & Co, PR-ansvarig, telefon och mobil 021-39 01 14

Linda Jöfelt, Easyconference AB, Projektledare, mobil 0709-54 54 37

Fakta om Affärsforum För Framtiden

Affärsforum för Framtiden är en fortsättning och utveckling av Arosmässan. Affärsforum för Framtiden vill verka som en naturlig mötesplats där företrädare från näringsliv och det offentliga samhället träffas för att diskutera och lära om hur morgondagens teknik och samhälle kan utvecklas.  

Arrangörer är Västerås stad i samarbete med ABB, Westinghouse, Bombardier, Almi Företagspartner Mälardalen AB, Tekniska föreningen i Västerås, Västerås Science Park, Mälardalens högskola och Västerås & Co. 

Bakgrundsmaterial:

World Business Council for Sustainable Development: http://www.wbcsd.org

Björn Stigsons blogg: http://president.wbcsd.org/energy_climate/                              

Länk till radiointervju i ABC Radio National Sydney:     http://www.wbcsd.org/plugins/DocSearch/details.asp?type=DocDet&ObjectId=Mzg2MTY

Västerås & Co är en marknadsavdelning inom Västerås stads bolag Etablering Västerås AB. Vårt uppdrag är att marknadsföra den attraktiva destinationen Västerås Mälarstaden och generera tillväxt i form av möten och evenemang, gästnätter, besökare, företagsetableringar och boende i Västerås

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera