Skip to main content

Taggar

Avloppsvatten

Hushållsavfall

Undersökning om fultorkning, Svenskt Vatten, 2017
Containertaxa 2017

Containertaxa 2017

Dokument   •   2016-12-21 12:30 CET

Avfallstaxa 2017

Avfallstaxa 2017

Dokument   •   2016-12-21 12:30 CET

Affisch - bara kiss, bajs och toalettpapper

Affisch - bara kiss, bajs och toalettpapper

Dokument   •   2015-11-16 08:08 CET

En A3-stor affisch att skriva ut och sätta upp på toaletten.

Bilaga 3 - Lunds framtida avloppsvattenrening
Bilaga 2 - Lunds framtida avloppsvattenrening
Bilaga 1 - Lunds framtida avloppsvattenrening
Utredning om Lunds framtida avloppsvattenrening
Utredning om Lunds framtida avloppsvattenrening
Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2015

Dokument   •   2016-04-29 13:41 CEST

I årsredovisningen får du en bild av hur intäkter, kostnader och investeringar är fördelade mellan våra kommuner. Här redovisas en samlad bild av hur väl vi nådde våra resultatmål under 2015. Årsredovisningen tittar bakåt och redovisar 2015 men den ger dig även en fingervisning om vart vi är på väg.

Affisch kretsloppstävlingen 2016

Affisch kretsloppstävlingen 2016

Dokument   •   2016-02-01 12:38 CET

Malmö avloppstunnel beslutsunderlag

Malmö avloppstunnel beslutsunderlag

Dokument   •   2015-11-06 10:55 CET

Nulägesbeskrivning tryckavloppssystemet Malmö avloppstunnel Beskrivnings av andra alternativ Andra stora projekt för att förbättra avloppssystemet

Beslut från Datainspektionen

Beslut från Datainspektionen

Dokument   •   2015-07-06 14:14 CEST

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - VA SYDs personuppgiftsbehandling inom avfallshanteringsverksamheten.

Öppethus Hyllie Vattenpark

Öppethus Hyllie Vattenpark

Dokument   •   2015-05-27 15:00 CEST

Pressinbjudan Världsvattendagen 2015

Pressinbjudan Världsvattendagen 2015

Dokument   •   2015-03-20 07:00 CET

Vi saknar ditt matavfall

Vi saknar ditt matavfall

Dokument   •   2014-05-13 16:48 CEST

Kretsloppstävling_årskurs 4-6_Mitt Vatten_2014
Certifikat Intertek

Certifikat Intertek

Dokument   •   2013-12-17 07:00 CET

Beslut från Länstyrelsen angående anmälan om vattenvårdsfiske.
Broschyr om Källby avloppsreningsverk

Broschyr om Källby avloppsreningsverk

Dokument   •   2013-11-18 07:00 CET