Skip to main content

4 500 nya bostäder i kommunen

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2010 10:08 CET

900 nya bostäder de senaste två åren trots att lågkonjunktur och finanskris bromsade bostadsbyggandet. Det växer i Växjö!

Under den senaste tioårsperioden har det byggts cirka 4 500 nya bostäder i kommunen. Även om påbörjandet av nya hyres- och bostadsrätter bromsade in mycket kraftigt under 2008 beroende på finanskrisen och lågkonjunkturen har det totala byggandet i kommunen varit hög de senaste åren.
- Totalt sett går det bra för Växjö kommun. Under 2009 noterades till exempel en mycket hög procentuell ökning, 361 procent, av antalet påbörjade bostadsrätter jämfört med föregående år. Det bör dock påpekas att det under 2008 endast påbörjades 18 sådana bostäder, förklarar Lennart Ekelund, VKAB.

Färdigställda bostäder i nyproduktion
Antalet färdigställda bostäder (inkl. egnahem) har under 2009 totalt sett minskat med 50% jämfört med 2008. Sammanlagt färdigställdes 294 bostäder.
- Det ska jämföras med att nyproduktionen i genomsnitt har legat på 453 bostäder per år under senaste tioårsperioden. Fjolåret var tufft, säger Lennart Ekelund.

2009 års fördelning blev 94 egnahem (-55%), 102 bostadsrätter (-10%) samt 98 hyresrätter (-63%), varav sex hyresrätter för vårdboende. Av dessa bostäder stod VKAB-koncernen för totalt 70 bostäder.

Påbörjade bostäder i nyproduktion
Under 2009 påbörjades 260 bostäder (inkl. egnahem) i Växjö kommun. Det är en minskning med 17% jämfört med 2008. Fördelningen blev 97 egnahem (-31%), 83 bostadsrätter (+361%) samt 80 hyresrätter (-49%). Bostadsbolagen i VKAB-koncernen påbörjade totalt 78 bostäder under 2009 (-32%).  

Ombyggnad av lokaler till bostäder
Förutom nybyggnation sker ett viktigt tillskott av bostäder på marknaden genom till exempel ombyggnad av lokaler eller inredning av vindar.
- Dessa registreras inte i nybyggnadsstatistiken men i en kommun som Växjö där vi ökar med 1000 personer om året är alla nya bostäder viktiga, förklarar Lennart Ekelund.

I det befintliga byggnadsbeståndet påbörjades fem bostäder respektive färdigställdes nio bostäder genom sådana konverteringar under året. Det innebär att totalt 265 bostäder påbörjats och att 303 bostäder färdigställts i Växjö kommun under 2009.

Över 40 000 hushåll
Det totala antalet bostäder i Växjö kommun bedöms att vid årsskiftet uppgå till cirka 40 400. Av dessa är cirka 16 400 egnahem och cirka 24 000 hyres- och bostadsrätter.
- Siffrorna är dock lite osäkra då det var ett tag sedan den senaste folk- och bostadsräkningen genomfördes, avslutar Lennart Ekelund.


För mer information kontakta:
Lennart Ekelund, tel. 0470-410 71, 0705-39 82 80.
Se också bifogad fil.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy