Skip to main content

4,8 miljoner till Växjö för att motverka utanförskapet

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 12:45 CET

Växjö kommun får 4,8 miljoner kronor av regeringen för satsningar på projekt i så kallade utanförskapsområden.
- Vi är tacksamma för det stöd vi fått från regeringen, det underlättar vårt idoga arbete med att öka tryggheten och uppväxtvillkoren i Araby, säger René Jaramillo (KD), kommunstyrelsens ansvarige för integrationsfrågor.

Pengarna, totalt 100 mkr för 2013, har fördelats enligt ett prestationsbaserat system kopplat till indikatorerna sysselsättning, långvarigt försörjningsstöd och behörighet till gymnasieskolan. Och för Växjös del handlar det alltså om 4,8 miljoner kronor.
- Växjö utmärker sig som ett av de områden som har haft större andel nyanlända och därmed påverkas resultatet av detta, förklarar René Jaramillo (KD).

Siffrorna som presenterades idag tyder på att segregationen minskar i de utsatta utvecklingsområden. Utvecklingen är positiv i Araby vad gäller förvärvsfrekvens. Behörighet till gymnasiet ligger på samma nivå.
- Vi ser också att de insatser som vi genomfört under 2013 inte syns i statistiken och inte gett effekt ännu. Detta kommer vara tydligare i redovisningen i slutet av 2014, menar René Jaramillo (KD).

I Växjö finns det sedan ett antal år en tvärsektoriell organisation som arbetar med att utveckla Araby. Styrgruppen för det urbana utvecklingsarbetet leds av kommunstyrelsens ledamöter René Jaramillo (KD) och Rose-Marie Holmqvist (S). Styrgruppen består också av representanter från arbete och välfärd, skol- och barnomsorg, länsstyrelsen, landstinget, polisen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, Växjöbostäder samt ett rådgivande organ bestående av representanter för föreningar och de boende i området.

Styrgruppen har det övergripande ansvaret och det är den som kommer att bestämma hur regeringens pengar kommer att användas. Hittills har styrgruppen föreslagit att pengarna ska användas till att skala upp befintliga projekt som visat sig vara framgångsrika till exempel nystartsjobb, fler anställda modersmålslärare, nyföretagande, läxläsningsstöd för att öka gymnasiebehörigheten och projektet ”tjejer emellan”. Men det finns planer på att använda bidraget till nya projekt.
- Vi satsar målmedvetet på att öka sysselsättningen, skolresultaten och entreprenörskapet i området. Erfarenheter från tidigare satsningar kommer att vara vägledande och nya projekt kommer i så fall att starta i början av året, berättar René Jaramillo (KD).

Nya projekt som finns planerade är aktiviteter som syftar till att förändra den negativa bilden av Araby i media, utbilda kommunens tjänstemän i integration och försöksverksamhet med sociala insatsgrupper samt planering och genomförande av en så kallad Bazarverksamhet i Araby.
- Det innebär att kommunen kommer arbeta för att skapa nya etableringar av företag, nyföretagarkurser etc. Dessa redan framgångsrika projekt samt nya planerade projekt kommer med stor sannolikhet att bidra till att ytterligare uppvisa goda resultat inom ramen för det urbana utvecklingsarbetet och bidra till ökad trygghet, ökad sysselsättning och behörighet till gymnasiet, säger René Jaramillo (KD).

För mer information kontakta:
René Jaramillo (KD), kommunstyrelsen, tel. 0470-413 53, 0733-68 72 53
Suzana Mocevic, mångfaldssamordnare, tel. 0470- 413 62, 0733-68 74 22


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera