Skip to main content

Äldreomsorgen får bra betyg i ny brukarundersökning

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2016 09:46 CEST

91 % är nöjda med den hjälp de får från hemtjänsten. Även äldreboende visar ett bra resultat. Det framgår i en brukarundersökning som Socialstyrelsen har gjort. Personalens bemötande får högst betyg i undersökningen.

Socialstyrelsen genomför varje år en brukarundersökning i hela landet för att mäta hur omsorgstagarna upplever verksamheten inom äldreomsorgen. Växjös resultat är bättre än medel i riket när det gäller den sammantagna nöjdheten både inom hemtjänsten och inom äldreboende.

Bra bemötande och förtroende för personalen
I hemtjänsten är det sammantagna betyget fortsatt högt. 91 % har svarat att de är nöjda med helheten. Bäst resultat visar områden som personalens bemötande och förtroendet för personalen. Andra områden som visar goda resultat är att personalen utför sina arbetsuppgifter på ett bra sätt, tar hänsyn till omsorgstagarens åsikter och önskemål och har tillräckligt med tid för arbetet.

Trygg på äldreboendet
Även inom äldreboende är betyget högt. 85 procent svarar att de är nöjda med sitt äldreboende. Liksom inom hemtjänsten är det personalens bemötande som får bäst betyg.

Positiva omdömen får även områden som att omsorgstagarna känner sig trygga på sitt äldreboende, att de känner förtroende för personalen och det är lätt att få kontakt med personalen. 93 % har också svarat att de fick plats på det äldreboende de ville bo på.

- När vi jämför totalbilden av undersökningen med den som gjordes 2015 kan vi konstatera att samtliga delresultat för äldreboende har förbättrats. Det är glädjande att se en positiv utveckling inom alla områden, säger förvaltningschef Ann-Christin Norlander.

Förbättringsområden inom både hemtjänst och äldreboende är omsorgstagarnas möjlighet att påverka vilken tid personalen kommer samt att få information om tillfälliga förändringar och kunskap om hur man gör för att framföra sina synpunkter.

- Vi är stolta över att Växjö återigen får ett gott betyg av omsorgstagarna. Resultatet bekräftar våra medarbetares stora engagemang och visar att vi erbjuder en god omsorg. Vi vill förstås bli ännu bättre och fortsätter arbeta vidare med de områden som behöver utvecklas, säger Ann-Christin Norlander.

För vidare information kontakta:
Förvaltningschef Ann-Christin Norlander, telefon 0470-430 01

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.