Skip to main content

Äldreomsorgen i Växjö får bra betyg för bemötande och trygghet

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2013 08:26 CET

Personalens bemötande och trygghet är de områden som ligger i topp när omsorgstagarna på nytt har sagt sitt om vad de tycker om äldreomsorgen i Växjö kommun.

Statistiska Centralbyrån har på uppdrag av Socialstyrelsen gjort en brukarundersökning inom äldreomsorgen. I Växjö kommun har 1 333 personer svarat på undersökningen, vilket ger en svarsfrekvens på 66 %. Inom hemtjänsten har merparten av omsorgstagarna själva besvarat enkäten medan det i äldreboende är hälften anhöriga och hälften omsorgstagare som besvarat.

-  Brukarundersökningen är ett viktigt instrument i vårt kvalitetsarbete. Det finns flera områden där omsorgstagarna är mycket nöjda med kvaliteten men naturligtvis finns också ett antal förbättringsområden, säger omsorgsnämndens ordförande, Catharina Winberg.

Äldreboende
Det som omsorgstagarna inom äldreboende upplever allra bäst är:

 • personalens bemötande 
 • trygghet i boendet
 • att det är lätt att få kontakt med personalen
 • att personalen tar hänsyn till omsorgstagarens önskemål om hur hjälpen ska utföras.

De områden med störst förbättringspotential är:

 • upplevelsen av möjlighet till utevistelse
 • möjligheten för omsorgstagaren att påverka tidpunkten för när hjälpen ges
 • personalens information om tillfälliga förändringar.

Av de svarande har 79 % sagt att de som helhet är nöjda med sitt äldreboende.

Hemtjänsten
De omsorgstagare som har hemtjänst är mest nöjda med:

 • personalen bemötande
 • förtroendet för personalen
 • att det känns tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten
 • att personalen kommer på utlovad tid.

De områden med störst förbättringspotential är upplevelsen av:

 • möjligheten att påverka vid vilka tider som personalen ska komma
 • personalens information om tillfälliga förändringar.

Av de svarande har 88 % sagt att de som helhet är nöjda med den hemtjänst de får

-  Vi är väldigt glada över det goda resultatet som vi uppnår inom flera viktiga områden och jag vill ge en eloge till alla våra medarbetare som gör ett så bra jobb. Det som tar vid nu är att äldreomsorgens olika enheter kommer att analysera resultatet för sin enhet. Utifrån detta arbetar enheterna vidare med sina förbättringsområden så att vi kan ge en ännu bättre omsorg och service, säger Catharina Winberg.

För vidare information kontakta
Omsorgsnämndens ordförande Catharina Winberg, telefon 0470-413 86
Förvaltningschef Ann-Christin Norlander, mobil 0706-77 04 16

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy