Skip to main content

​Analys av avloppsvatten visar på ökat droganvändande

Pressmeddelande   •   Jan 16, 2018 14:56 CET

Växjö kommun tog vid två tillfällen hösten 2017 prover på avloppsvatten för att kartlägga invånarnas droganvändande. De preparat som analyserats är cannabis, amfetamin och kokain. Mätningarna gjordes under två helger, 26-27 augusti och 28-29 oktober.

Resultaten visar ökande siffor vad gäller cannabis, med 79 doser per 1000 invånare i oktober och för kokain med 2,5 doser. Amfetamin ligger på en relativt stabil nivå med 14,5 doser (här ingår även en rad receptbelagda preparat för ADHD exempelvis). En dos är den beräknade mängden av ett preparat vid ett missbrukstillfälle.

Helgen i augusti var nivåerna lägre än i oktober men trenden är ändå tydlig - användandet av cannabis och kokain ökar i kommunen jämfört med de prover som gjordes år 2014 och 2015.

- Detta är något som alla föräldrar nu måste vara extra uppmärksamma på. Det är också viktigt att lyfta det faktum att den här verksamheten genererar mycket pengar till kriminella nätverk och stärker deras makt. Här har vi alla ett stort gemensamt ansvar för att bryta den här utvecklingen, säger Jon Malmqvist (KD), som initierat kommunens egen provtagning efter det att Karolinska institutet slutade genomföra analyser av avloppsvatten 2016.

Provtagningen i Växjö som görs vid reningsverket Sundet kommer fortsätta under 2018, då provtagning kommer ske vid fyra tillfällen.

- Mätningarna ger samma signaler som polismyndigheten har aviserat. Nu är det dags att stärka det förebyggande arbetet så att vi bryter den här oroande utvecklingen, säger Tomas Thornell (S) som tillsammans med Jon Malmqvist (KD) är ansvarig politiker för folkhälsofrågor i Växjö kommun.

Även i andra kommuner i landet som mäter, Gävle och kommunerna i Östergötland, märks samma trend som i Växjö.

För mer information och intervjuer:
Jon Malmqvist (KD), 073-991 86 19
Tomas Thornell (S), 070-991 29 12
Jörgen Gustavsson Blommendahl, folkhälsosamordnare Växjö kommun, 0470-79 60 52

Bifogat finns diagram över resultatet. Blå=cannabis, röd=kokain, grön = amfetamin. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.