Skip to main content

Attraktiva Arenastaden ska ta nästa steg

Pressmeddelande   •   Dec 30, 2013 07:45 CET

Nu ska Sveriges mest attraktiva idrottsområde ta nästa steg. Under 2013 har det pågått ett visionsarbete för att definiera vad som bör hända inom Arenastaden. Resultatet presenteras nu i dokumentet Vision Arenastaden.
- I Vision Arenastaden tar vi fasta på en övergripande planering för hela området och hur det samspelar med sin omgivning, berättar kommunalråd Per Schöldberg (C).

 
Vision Arenastaden innefattar mål och visioner för utveckling av Arenastaden med beskrivning av områdets förutsättningar och hur olika delområden kan disponeras för såväl idrott som för boende och verksamheter. Kommunfullmäktige antog redan 2008 en detaljplan för Arenastaden. Den är mycket generell och medger byggnation av handel, bostäder, kontor, service och idrottsarenor.
- Översiktsplanen möjliggör en öppen och inbjudande miljö och vi ser stora möjligheter för bostäder och annan verksamhet inom området. Men, och det är viktigt, inom Arenastaden ska idrotten stå i centrum, säger Per Schöldberg (C).
 
Visionen visar att utrymme finns för flera kompletterande idrottsarenor för ett antal sporter på sikt liksom för kontor och hotell och ca 400 bostadslägenheter. Det poängteras också vikten av att etablera grönytor och upplevelserika stråk och motionsslingor.
 
Visionen sänds nu på remiss för synpunkter senast 28 februari 2014.
 
För mer information kontakta:
Per Schöldberg (C), kommunalråd, tel. 0470-413 91, 0708-69 49 25

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera