Skip to main content

Avtal påskrivet för Växjö återbruksby

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2017 09:56 CET

Förslag på hur Växjö återbruksby skulle kunna se ut. Illustration: Arkitektbolaget

Det sociala företaget Macken och Tempus har tillsammans med Växjö kommun skrivit på en gemensam avsiktsförklaring. Avsiktsförklaringen innebär att Macken och Tempus kommer att vara med och utveckla Växjö återbruksby tillsammans med Växjö kommun.

Representanter från Macken, Tempus och Växjö kommun kommer att bilda en projektgrupp för att tillsammans utveckla innehåll och verksamhet i återbruksbyn. Växjö återbruksby ska bidra till att minska avfallet och ta tillvara på material och produkter som annars hade gått till spillo, genom insamling, försäljning och förädling av det som annars hade blivit avfall. Både Macken och Tempus bedriver idag återbruksverksamhet och därför kommer projektgruppen utreda förutsättningar för att de ska kunna etablera sin verksamhet i Växjö återbruksby. Projektgruppen kommer också jobba med att ta fram en ekonomisk modell som ligger till grund för ett investeringsbeslut som sedan beslutas av kommunfullmäktige under hösten 2017.

- Det är viktigt att påpeka att ingenting är färdigt. Det är många frågor som ännu inte är lösta, säger Stephan Hruza, ordförande i kooperativet Macken. Men vi vill vara med och utveckla idén med cirkulär ekonomi och visa på vilka möjligheter det finns.

Även Tempus ser fram emot samarbetet.

- Det är positivt att våra idéer och kunskap nu kan bidra till utvecklingen av återbruk i ett större sammanhang. På sikt hoppas vi det kan väcka intresse hos fler aktörer med samma goda syfte, säger Leif Håkansson som är verksamhetsledare på Tempus.

Att minska avfallet är ett av Växjö kommuns mål i både miljöprogrammet och avfallsplanen.

- Att fler engagerar sig för att återanvända produkter är ett steg i rätt riktning och gör att vi snabbare kan nå våra miljömål. Därför är det positivt att vi nu har ett avtal på plats med både Macken och Tempus, säger Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska nämnden.

För mer information och intervjuer:

Stephan Hruza, ordförande kooperativet Macken, 070- 922 95 81

Leif Håkansson, verksamhetsledare Tempus, 072- 712 12 77

Sofia Stynsberg, ordförande tekniska nämnden, 070- 991 29 14

Faktaruta

I Växjö kommuns avfallsplan som gäller från 2015 är ett av målen att minska mängden brännbart grovavfall som går till förbränning till 85 kilo per invånare och år senast 2020. Växjö återbruksby är ett av sätten att nå detta mål. Syftet med återbruksbyn är att avfallet som är i omlopp i samhället ska minska. Istället för att prylar slängs och blir till avfall ska de komma till nytta igen. Tanken är att byn ska vara en mix av olika sorters återbruksverksamheter, allt från loppis och försäljning av byggmaterial till verkstäder och uppgradering av gamla prylar till nya produkter. Växjö återbruksby ska byggas i anslutning till återvinningscentralen Norremark.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy