Skip to main content

Bidrag främjar satsningar på hållbart resande

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2016 09:30 CEST

Växjö kommun får bidrag från Naturvårdsverket för att motivera arbetstagare i Växjö tätort till att samåka, ta bussen och cykla i högre utsträckning än vad som görs idag. Kommunen kommer bland annat att se över cykelinfrastrukturen, låna ut elcyklar samt stötta lokala samåkningsfunktioner.

Naturvårdsverket har inom ramen för Klimatklivet – lokala klimatinvesteringar för största möjliga klimatnytta, beviljat Växjö kommuns trafikenhet ett stöd på 333 000 kronor. Stödet avser insatser för att motivera och stimulera arbetstagare inom Växjö tätort till ett mer hållbart resande med fokus på arbetspendling och kortare tjänsteresor.

- Syftet med Klimatklivet är att minska utsläppen som påverkar klimatet, säger Sofia Stynsberg (m), ordförande i tekniska nämnden. Genom att vända oss till några av de större arbetsplatserna i Växjö tätort kan vi få fler människor att välja cykeln eller bussen, vilket är bra för miljön men också den personliga hälsan.

Tekniska nämnden la inför 2016 års budget stort fokus på mobility management som handlar om att ändra beteenden och attityder i trafiken, bland annat om att överföra resor från bil till gång-, cykel- och kollektivtrafik.

- Stödet från Naturvårdsverket bidrar i allra högsta grad till tekniska nämndens mål om att främja gång, cykel och kollektivt resande framför resor med bil, säger Cheryl Jones Fur (mp), andre vice ordförande i tekniska nämnden. Det är också helt i linje med Växjö kommunkoncerns övergripande klimat- och miljömål, där vi bland annat ska vara fossilbränslefria senast år 2030.

Till och med september 2018 ska kommunen genomföra ett flertal åtgärder. Det handlar bland annat om dialog med arbetsplatser, certifiering av cykelvänliga arbetsplatser samt mer publika aktiviteter som till exempel cykelkörskola för barn och deltagande i Cykelkampen.

Stödet från Naturvårdsverket är på 330000 kronor. Den totala investeringen uppgår till 1110000 kronor.

För mer information och intervjuer:

Sofia Stynsberg (m), tekniska nämndens ordförande
Telefon 0470-73 46 38 eller 0709-91 29 14, E-post sofia.stynsberg@vaxjo.se

Cheryl Jones Fur (mp), tekniska nämndens andre vice ordförande
Telefon 0470-73 46 17, E-post cheryl.jonesfur@vaxjo.se

Per-Olof Löfberg, trafikplaneringschef tekniska förvaltningen
Telefon 0470-415 74 eller 0733-76 85 91, e-post per-olof.lofberg@vaxjo.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.