Skip to main content

Dags att digitalisera socialtjänsten

Pressmeddelande   •   Jul 21, 2016 07:45 CEST

Kompetensförsörjningen till offentlig sektor kommer vara en utmaning över tid. Användandet av IT-stöd och digitala hjälpmedel är en självklarhet i äldreomsorgen och skolan, men socialtjänsten har inte hållit samma takt. Växjös strävan efter att vara en modern socialtjänst med goda förutsättningar för personalen, gör att Arbete och välfärd nu ser över hur fler digitala hjälpmedel kan användas.

Mål med digitalisering av socialtjänsten:

  • Minska tidsåtgång för administration – mer tid för växjöbor i behov av stöd
  • Säkerhet och integritet ska vara fullgod
  • Underlätta ärendehantering och transparens för berörda växjöbor
  • Förbättra beslutsstöd och resultatuppföljning med statistiska hjälpmedel
  • Fortsätta vara föregångskommun för modern socialtjänst

Det finns flera aktuella exempel. Arbete och välfärd är snart redo att lansera ”Mina sidor”. Där ska berörda växjöbor kunna följa sina ärenden och få svar på frågor. Det finns redan idag kommuner som använder digitala handlingar och mobilt bank-ID för att signera omedelbara omhändertaganden enligt LVU och LVM. Målet är att införa detta i Växjö från och med 2017. Nämnden har idag digitaliserade handlingar till möten. Linnéuniversitetet har arbetat fram webbaserad kompetensutveckling för personal som arbetar med bland annat ensamkommande. En nära dialog med universitetet är av betydelse för digitaliseringsprocessen.

- Vår personal gör ett enastående arbete i svåra tider. För att ge personalen goda förutsättningar för sitt sociala arbete behöver vi fortsätta med kompetensutveckling och nära ledarskap, men också se på nya lösningar. Digitala hjälpmedel är en väg till att minska den administrativa bördan. Linnéuniversitetet har visat att webbaserad utbildning kan göras tillgängligt och användbart. Så kan fler utvecklas i arbetet, säger Oliver Rosengren (M).

Till höstens första nämndssammanträde föreslås att besluta om en utredning för digitalisering av socialtjänsten. Utredningen ska å ena sidan se över införandet av nu kända möjligheter, å andra sidan bevaka pågående forskning och studera exempel i andra kommuner. Utredningen ska redovisa sina slutsatser i december 2016.

För mer information och intervjuer:
Oliver Rosengren (M), ordförande nämnden för arbete och välfärd, 072-300 55 77

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.