Skip to main content

Den nya utbildningsnämndens årsrapport 2015: Ett första utvecklande år med stora förändringar

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2016 17:50 CET

Utbildningsnämndens årsrapport för 2015 är nu klar. Ett år som kännetecknas av stora förändringar. Omvärldens dramatik har på olika sätt påverkat utbildningsförvaltningens verksamheter.

– Jag skulle vilja sammanfatta 2015 som ett år med många och stora utmaningar, säger Anna Tenje, ordförande i utbildningsnämnden.
 – Dels har vi haft en helt ny organisation i och med sammanslagningen av gymnasienämnden och skol- och barnomsorgsnämnden. Men framförallt har det varit ett dramatiskt år i vår omvärld och det har betytt att hela vår verksamhet har fått förhålla sig till flera, snabba förändringar. Att man trots det har lyckats nå de kvalitativa delarna i verksamhetsmålet som bland annat gäller engagemang, trygghet och kreativitet är ett oerhört gott betyg för vår personal. Det ser jag som en stark grund för att vi ska kunna utveckla verksamheten och öka barnens och elevernas måluppfyllelse under 2016.

Uppnådda mål 2015:

  • Man har ett gott resultat i de delar av verksamhetsmålet som handlar om att barn och elever ska känna trygghet och trivsel, engagemang, kreativitet och nyfiken samt att de får stöd och stimulans.
  • Andel som tar gymnasieexamen inom tre år och andelen som har grundläggande behörighet till högskola/universitet har ökat, för både kommunala och fristående gymnasieskolor i Växjö kommun.
  • Budgeten är i balans och effektiviseringskravet på 10 miljoner kr för 2015 är uppnått. Växjö kommun har – jämfört med många andra kommuner – en mer kostnadseffektiv verksamhet för förskola, grundskola och gymnasium. Under 2016 ska effektiviseringar motsvarande ytterligare 5 miljoner kr göras.
  • Det gemensamma verksamhetsmålet är nu inarbetat i all verksamhet för barn och elever från 1 till 20 år.
  • Utbildningsförvaltningens personal har som helhet ett större medarbetarengagemang än övrig personal i kommunen.

Fortsatta utmaningar inför 2016:

  • Skillnaderna i elevernas kunskapsresultat ökar och gymnasiebehörigheten sjunker i både kommunala och fristående skolor, liksom i riket.
  • Rekrytering av chefer samt behörig personal är avgörande för att nå bra resultat.
  • Det ökade flyktingmottagandet innebär att hela verksamheten är i ständig förändring och kontinuerligt måste anpassas till nya villkor.
  • Tillgängliga lokaler för att möta det ökade antalet barn och elever, framförallt i grundskolan.

 

För mer information:

Anna Tenje, ordförande utbildningsnämnden,
Telefon 0470-433 84
anna.tenje@vaxjo.se

Årsrapporten i sin helhet kommer att finnas tillgänglig inom kort på www.vaxjo.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.