Skip to main content

Ekonomisk brottslighet ska prioriteras

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2018 11:00 CET

Växjö kommuns handläggning av serveringstillstånd ska prioritera så kallad inre tillsyn, det vill säga kontroll och uppföljning av tillståndshavarens ekonomiska och personliga förhållanden. Det beslutade Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott på onsdagsmorgonen.

- Nästan alla tillståndshavare sköter sig och bidrar positivt till Växjös utveckling. De ska möta god service och snabb handläggning. Samtidigt vet vi att det kan förekomma att serveringstillståndsreglerade verksamheter används som täckmantel för organiserad brottslighet. Vår alkoholhandläggning ska bidra i samhällets samlade krafttag mot kriminalitet, säger Oliver Rosengren, ordförande i nämnden för arbete och välfärd

Beslutet handlar dels om att prioritera inre tillsyn, dels om att fördjupa samverkan med andra relevanta myndigheter.

- Politik handlar om att prioritera. Vi har rekryterat nya medarbetare med erfarenhet från olika myndigheter som arbetar mot organiserad brottslighet. Beprövad erfarenhet visar att det offentligas samlade kraft behövs för att pressa tillbaka grov organiserad brottslighet, säger Oliver Rosengren

Slutligt beslut fattas av nämnden 7/2.

Tjänsteskrivelse bifogas.

För mer information och intervjuer:
Oliver Rosengren (M), 072-300 55 77
Pär Sandberg, förvaltningschef, 070-983 40 27

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.