Skip to main content

Elda på rätt sätt och minska utsläppen

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2017 09:15 CET

Nu när vinterkylan är på gång är det många som börjar elda i sina kaminer och spisar. Men vedeldning gör att hälsofarlig rök kan spridas i bostadsområden. Hur stora utsläppen blir beror på sättet du eldar. Därför sprider Växjö kommun nu information om hur du kan elda på ett sätt som minskar utsläppen.

När ved brinner bildas sotpartiklar och kolväten som är hälsofarliga att andas in. Dessa föroreningar kan i värsta fall leta sig in i lungor och blodkärl och orsaka hjärt-kärlsjukdomar, luftvägsrelaterade sjukdomar och cancer. Det är framförallt i tätbebyggda områden där många eldar som vedeldning orsakar dålig luftkvalitet.

För att minska utsläppen från vedeldning sprider nu Växjö kommun nya råd för vedeldning riktade till hushåll. Råden har tagits fram av Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

-Eldningsbeteendet spelar roll för hur mycket luftföroreningar vedeldningen orsakar. Därför vill vi nå ut med råd som minimerar utsläppen, till de som eldar med ved i kommunen, säger Eva Hallgren Larsson, miljöinspektör på Växjö kommun.

Råden utgår från senaste rönen från förbränningsforskare, sotare och kamintillverkare. De kommuniceras ut via en broschyr som skickas ut till vedeldande hushåll i kommunen, samt en film och en webbsida.

-Viktiga saker att tänka på är att ha lagom torr ved, god lufttillförsel och se till att stapla brasan luftigt. En sak många inte känner till är att bäst förbränning och minst föroreningar blir det om man tänder brasan i toppen, säger Eva Hallgren Larsson.

Läs mer om råden och se film på: www.naturvardsverket.se/vedeldning

Visste du att:

Småskalig vedeldning i Norden är en stor källa till sot som faller ned i Arktis. Snön och isen blir mörkare och avsmältningen går snabbare. Att tända brasan uppifrån är alltså bättre både för din och dina grannars hälsa och för Arktis snö- och isområden.

För mer information och intervjuer:

Eva Hallgren Larsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör

Telefon: 0470-41336, E-post: eva.hallgrenlarsson@vaxjo.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy