Skip to main content

En bro, ett hotell och en skola - de nominerade till byggnadspriset

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2014 16:40 CEST

Växjö kommun har nu nominerat tre byggprojekt till årets byggnadspris. Det handlar om en bro som liksom ett skelett i trä binder samman staden, om ett modernt hotell som på ett smart sätt anpassar sig till ett brokigt kvarter och om en sliten gymnasieskola som blivit en elegant siluett. I oktober presenteras vinnaren.

Byggnadsnämnden delar årligen ut ett byggnadspris till en byggherre för ett projekt med god arkitektur och anpassning till platsen. Priset kan ges för nybyggnader eller större ombyggnader som utförts de senaste fem åren. Tre kandidater har i år noga valts ut från en mängd färdigställda projekt i Växjö kommun:

Kungsmadskolan, om- och tillbyggnad, Kungsmaden 10.
För upprustning och förädlingen av en sliten gymnasieskola från 1962 som nu fått en elegant och distinkt tillbyggnad. Skolan har med tillbyggnaden fått en ny framsida och blivit mer synlig i stadsbilden. Den tydliga och välkomnande huvudentrén vänder sig mot Växjös norra infart. Fasadens skimmer och expressiva uttryck har sinnliga kvaliteter och skapar en intresseväckande exteriör och sammanhang med det ursprungliga.

Arkitekt: White Arkitekter                                                                                                           Byggherre: Växjö Fastighetsförvaltning AB

PM Gastrohotell, tillbyggnad, Nunnan 7.
För ur ett helhetsperspektiv väl genomfört infillprojekt. Upphovsmännen har hanterat en svår stadsbyggnadssituation och skickligt gestaltat och uppgraderat ett brokigt kvarter. De utskjutande byggnadskropparna med sina olika fönsterpartier ger liv och stämning och resulterar i en övertygande helhet. Byggnaden har med sin skala och sitt okonstlade uttryck en tydlig och egen arkitektonisk identitet som skapar relationer med sina grannar Teatertorget och Växjö Teater. PM:s nya hotell är ett starkt tillägg i centrum.

Arkitekt:Arkitektbolaget/LindvallA&D                                                                                                                                          Byggherre: NFAB AB (Nunnan Fastigheter AB)

Västerbron, nybyggnad, Växjö 14:2.
För en kraftfull gestaltning som utgör en viktig koppling i stadens rutnät. Bron knyter ihop centrum i norr över järnvägen till stadsdelen söder. En organisk skelettliknande trästruktur som rör sig över spårområdet är ett starkt tillskott till Växjös fortsatta träbyggnadssatsningar. Eleganta slanka pelare och vackra ljusa materialbehandlingar på trä och betong. Tilltalande ljusföring och välplacerade utsiktsplatser längs gångbron skapar tillsammans ett vackert intryck.

Arkitekt: Metro Arkitekter                                                                                                           Byggherre: Växjö kommun

 

2014 års nomineringskommitté består av:
Stadsbyggnadskontoret: Henrik Wibroe, Djana Micanovic.                                                        Smålands museum/Kulturparken Småland: Alexandra Stiernspetz Nylén, Samuel Palmblad. Kulturförvaltningen: Nicolas Hansson, Anneli Welin.

Vinnare av Växjö kommuns byggnadspris 2014 beslutas av byggnadsnämnden den 29 oktober. Mingel, föreläsningar och prisutdelning i kommunens kontaktcenter reception Björnen den 29 oktober klockan 18-20.

Utställning i kommunens kontaktcenter reception Björnen den 14 oktober till och med den 30 oktober. Övriga utställningsytor: Röda rummet på biblioteket, Smålands museum, vaxjo.se och dagspressen.

 

Kontakt och mer information:

Henrik Wibroe, stadsarkitekt stadsbyggnadskontoret telefon 0470-43619

 

Fotograf: Lars-Åke Rapp / Henrik Wibroe, Stadsbyggnadskontoret, Växjö kommun.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy