Skip to main content

EU-kommissionen belönar Växjös klimatarbete

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 17:07 CET

Växjö kommun har av EU-kommissionens Sustainable Energy for Europe Campaign fått priset Sustainable Energy Europe Awards 2007
för kommunens brett förankrade arbete med Fossilbränslefritt Växjö.

Carl-Olof Bengtsson, före detta ordförande i kommunstyrelsen i Växjö, tog igår
emot priset i Bryssel på den allra första ”EU Sustainable Energy Week”,
tillsammans med Henrik Johansson, miljökontroller.

Växjö vann pris inom en av
fyra kategorier; Sustainable Energy Communities aiming at 100% RES supply
(RES, Renewable Energy Systems). I sitt tacktal framhöll Carl-Olof Bengtsson den
politiska enigheten i klimatfrågan redan 1996 i Växjö.

- Vi politiker är överens, klimatfrågan är en ödesfråga som vi måste ta ansvar för.
Nu är det viktigt att få med alla olika samhällssektorer i arbetet. Växjö har kommit
långt, mer än 50 % av energin är förnybar och vi har nästan bara biobränsle för
uppvärmningen. Nu fortsätter arbetet med fokus på transporter och förnybara
fordonsbränslen, säger Carl-Olof Bengtsson. Det gäller att se möjligheterna i
omställningen, vi har lösningen runt omkring oss, biobränsle från skogen kan
ersätta oljan, och vi kan biobränsle.

Växjö vann priset för sitt övergripande klimatarbete, med politisk enighet och bra
samarbete med lokala aktörer, som bas för arbetet, och som bedöms applicerbart på
andra europeiska städer.

”Sustainable Energy for Europe Campaign” är ett initiativ initierat av EUkommissionen.
Kampanjen ska föra ut EU:s energipolitik och mål inom områdena
förnybara energikällor, effektivare energianvändning, rena transporter och
alternativa drivmedel. Syftet är att öka allmänhetens medvetenhet och främja
hållbar energiproduktion och användning hos personer och organisationer, privata
företag och offentliga myndigheter, fackbranscher och energikontor,
branschföreningar och icke regeringsanknutna organisationer i Europa.

Fossilbränslefritt Växjö
Växjös bidrag till kampanjen är projektet Fossilbränslefritt Växjö, som innehåller
en palett av åtgärder som olika aktörer bidrar med för att minska utsläppen av
växthusgaser genom att minska användningen av fossila bränslen.

Mer information om Växjös bidrag i tävlingen finns på
http://www.sustenergy.org/tpl/page.cfm?pagID=15&id=459&submod=details

Mer information om Växjös strategiska miljöarbete inklusive Fossilbränslefritt
Växjö finns på www.vaxjo.se/miljo

Vid frågor kontakta
Henrik Johansson, miljökontroller 0730-63 90 95 (from 5/2 även 0470-413 30)
Sarah Nilsson, gruppchef strategiska miljöfrågor, 0470-41593, 070-3212277

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy