Skip to main content

EU-projekt ska få växjöbor att använda el-lastcykel

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2017 13:31 CET

Växjö kommun har beviljats ett EU-projekt för att få kommuninvånarna att upptäcka fördelarna med el-lastcykel som alternativ till kortare bilresor, till exempel för att skjutsa barn eller handla mat.

Under en treårsperiod (2018 – 2020) kommer Växjö kommun genomföra informationsinsatser och köpa in ett antal el-lastcyklar som ska testas och lånas ut i olika verksamheter och till privatpersoner.

- Projektet är ett led i Växjö kommunkoncerns högt ställda klimat- och miljömål, säger Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska nämnden. Tillsammans med andra aktiviteter hoppas vi att det kan bidra till att minska antalet resor med bil.

- Konkret kan det innebära att barnfamiljer kan låta bilen stå och i stället skjutsa barnen bekvämt till förskolan eller aktiviteter, säger Cheryl Jones Fur, andre vice ordförande i tekniska nämnden.

El-lastcyklarna kommer till exempel att testas i förskoleverksamhet och av andra verksamheter för att transportera varor. Cyklar kommer även att lånas ut till privatpersoner med förhoppningen om att dessa blir goda ambassadörer för färdmedlet och kan inspirera andra till att tänka och agera likadant.

- Tröskeln att gå och köpa en el-lastcykel utan att ha testat tror jag är hög, säger Amanda Johansson, trafikenheten Växjö kommun. Om man däremot ges möjlighet att få prova ökar sannolikheten för att man köper en egen el-lastcykel.

EU-projektet omfattar cirka 3 miljoner kronor och är ett samarbetsprojekt mellan Växjö kommun och städer i Polen, Danmark och Tyskland.

För mer information och intervjuer

Sofia Stynsberg (M), ordförande tekniska nämnden
Telefon 0709-91 29 14, E-post sofia.stynsberg@vaxjo.se

Cheryl Jones Fur (MP), andre vice ordförande tekniska nämnden
Telefon 0739-82 52 66, E-post cheryl.jonesfur@vaxjo.se

Amanda Johansson, projektledare trafikenheten
Telefon 0470-435 93, E-post amanda.johansson3@vaxjo.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy