Skip to main content

​​Extern granskning av Växjölöftet Vuxenutbildning klar

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2018 13:00 CET

Kommunrevisionen har gett revisorerna på PwC i uppdrag att granska införandet av auktorisationen av Växjölöftet Vuxenutbildning. Den externa granskningen visar att alla tre frågeställningar är uppfyllda.

Utbildningsanordnarna i Växjölöftet Vuxenutbildning genomgår en auktorisering, där de som når kvalitetskraven får erbjuda vuxenutbildning till Växjöborna. Idag är 21 utbildningsanordnare auktoriserade. Anordnarna följs också upp och utvärderas regelbundet.

Genom intervjuer med ansvariga tjänstemän och chefer på förvaltningen för arbete och välfärd samt dokumentation avseende genomförandet av auktorisationen har PwC nu granskat huruvida nämnden för arbete och välfärd kan säkerställa ”en ändamålsenlig intern styrning och kontroll över utbildningsanordnare av vuxenutbildning?” Granskningen har utgått från tre kontrollfrågor:

  • Är den initiala kvalitetsgranskningen av externa utförare tillräcklig?
  • Sker det regelbunden uppföljning och utvärdering externa utförare?
  • Hur säkerställer nämnden att utbud överensstämmer med efterfrågan?

PwC gör i sin granskning bedömningen att nämnden för arbete och välfärd uppfyller alla kontrollmål och därmed också kan säkerställa att en intern styrning och kontroll på utbildningsanordnarna kan göras på rätt sätt. PwC skriver i rapporten, bland annat, att det finns rutiner för kontinuerlig kvalitetskontroll och att nämnden och förvaltningen aktivt arbetar med andra aktörer för att följa efterfrågan av arbetskraft och yrken i Växjö och inom regionen.

Läs rapporten i sin helhet här nedan.

För mer information och intervjuer:
Oliver Rosengren (M), 072-300 55 77
Ulrika Boström, avdelningschef Växjölöftet vuxenutbildning, 070- 9912300

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.