Skip to main content

Extra satsning ska göra förskolor kemikaliesmarta

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2016 09:30 CET

Under 2016 har förskolor i kommunen tagit fram planer för hur de ska göra sina verksamheter fria från oönskade kemikalier. Nu finns ett förslag om att varje förskola ska få 40 000 kronor för att köpa in nytt lekmaterial eller annat som behövs för att nå målet. Även fritidshem och förskoleklasser ska inkluderas i satsningen.

Som ett viktigt led i Europas grönaste stad och kommunens övergripande miljöarbete, pågår det sedan några år tillbaka ett arbete med att göra Växjös förskolor kemikaliesmarta. Det är ett arbete som sker i flera steg. Varje område i Växjö kommun har ansvarig personal som ser till att det finns en organiserad avveckling och att det gemensamma arbetet hålls igång för att nå målet.

– För att underlätta förskolornas arbete föreslår vi att vi för innevarande år avsätter 40 000 kr per förskola för att köpa in nytt lekmaterial, eller annat som kan behövas för att komma framåt i arbetet. Växjö har totalt 90 förskolor inom kommunal och fristående verksamhet vilket ger en satsning på totalt 3,6 miljoner kronor. Målet är att öka kunskapen kring kemikaliers påverkan, och samtidigt minska andelen miljöfarliga ämnen i barnens lärmiljö, berättar Anna Tenje ordförande i utbildningsnämnden.

– Kommunfullmäktige har satt kemikaliesmarta förskolor som ett av sina mål. Dagens barn och elever är dessutom morgondagens konsumenter och beslutsfattare. Det miljösmarta arbetet kommer även att påverka pedagogernas och barnens kunskap om hållbar konsumtion. I förlängningen handlar det om att lägga grunden för ett sunt konsumtionsmönster, säger Neira Dedic (MP) utbildningsnämndens arbetsutskott.

En av de drivande personerna bakom kemikaliesmarta förskolor i Växjö, är Gunilla Gustafson, områdeschef vid utbildningsförvaltningen.

– Förskolan är en av de platser där våra barn vistas mest under tiden som de genomgår känsliga och viktiga utvecklingsstadier. Små barn rör sig dessutom nära golvet och suger ofta på leksaker och på sina händer. Därför är det extra viktigt att förskolans miljö är så fri från kemikalier som möjligt och att personalen har kunskaper om kemikaliers påverkan. Framöver ska alla leksaker och annat material som köps in uppfylla de nya kraven. Gamla leksaker sorteras kontinuerligt bort.

Kemikaliesmarta fritidshem och förskoleklasser

Även i fritidshem och förskoleklass bedömer utbildningsförvaltningen att det finns ett behov av att lekmaterial och annat material byts ut i linje med arbetet inom förskolan. Därför föreslås att nämnden innevarande år även avsätter 40 000 kr per enhet till de skolor som har fritidshem eller förskoleklass. Kommunen har totalt 35 enheter med fritidshem och förskoleklass inom kommunal och fristående verksamhet, vilket ger en satsning på totalt 1,4 miljoner kronor. Beslut tas i utbildningsnämnden den 14 december.

För mer information:
Anna Tenje (M), ordförande i utbildningsnämnden, 070-983 44 16
Neira Dedic (MP), utbildningsnämndens arbetsutskott, 072-397 93 75
Gunilla Gustafson, områdeschef utbildningsförvaltningen, 0470-434 03

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.