Skip to main content

Fairtrade City - förnyad status för Växjö kommun

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 14:10 CEST

Växjö kommun har fått förnyad status som Fairtrade City och behåller sin plats som en av 1500 Fairtrade City-kommuner.

-Arbetet med att öka den etiska konsumtion är viktigt för Växjö kommun, säger Bo Frank (M) kommunalråd, särskilt roligt är det att vår upphandlingschef David Braics framgångsrika arbete uppmärksammas av Fairtrade Sverige.

I samband med Fairtrade City-träffen som hölls i Växjö 15 maj mottog Växjö kommun ett diplom som bevis för sin förnyade status som Fairtrade City-kommun. David Braic, inköpschef Växjö kommun har arbetat länge med kommunens rätt att göra etiska val i upphandlingar inom Växjö kommun. Det
kommer att få stort genomslag för den etiska konsumtionen i Växjö kommun i år och kommer även att fungera som stöd för andra kommuner som vill gå i samma riktning. 

I bedömningen skriver Fairtrade Sverige om Växjö kommuns arbete:

”…ett mycket seriöst, ambitiöst och långsiktigt arbete för att agera som etisk konsument. Dessutom har man under 2013 varit drivande i frågan om rättvis handels-krav i offentlig upphandling och ligger verkligen i framkant på området. Mycket glädjande att se att rättvis handels-krav även ställs vid fler typer av upphandlingar samt att inköpen av Fairtrade-bananer har ökat markant” 

Intresset för hållbarhet, och speciellt etiskt producerade produkter, har ökat starkt de senaste åren. Växjö är en av 62 Fairtrade-City kommuner i Sverige. Globalt finns mer nu fler än 1500 Fairtrade City-kommuner. t.ex. Sydney, London, Paris och San Fransisco.

-För att åstadkomma bättre förhållanden för människor i utvecklingsländer länder med utbredd fattigdom måste vi arbeta tillsammans. Samverkan är förutsättningen för arbetet med Fairtrade City. Det är först när det offentliga driver frågan, tillsammans med organisationer, företag och ideella
krafter som vi verkligen gör skillnad, säger Maria Håkansson, ordförande i styrgruppen för Fairtrade City Växjö.

Försäljningen av Fairtrade-märkta produkter i Sverige ökade 2013 med 29 procent och översteg två miljarder kronor.  Att kommuner väljer etiskt märkta varor vid sina inköp och arbetar med informationsspridning kring rättvis handel och etisk konsumtion är en av framgångsfaktorerna.

För frågor och kommentarer

Bo Frank (M), kommunstyrelsens ordförande telefon 0470-413 90, 0705-84 13 90

Maria Håkansson, ordförande styrgruppen för Fairtrade City Växjö

David Braic, upphandlingschef telefon 0470-410 55

För mer information om Fairtrade City på nationell nivå

Nicklas Lindh projektledare för Fairtrade City på Fairtrade Sverige, e-post nicklas.lindh@fairtrade.se
telefon: 08-1220 8914


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera