Skip to main content

Fler anställda är utrikes födda och minst andel sjukskrivningar i länet

Pressmeddelande   •   Feb 29, 2016 07:57 CET

Andelen anställda i Växjö kommunkoncern som har utländsk bakgrund fortsätter att öka. 14,7 procent av alla anställda har utländsk bakgrund och 13,1 procent är födda i ett annat land än Sverige. Det här är en ökning med 3 respektive 2,5 procent sedan 2010. Andelen har ökat varje år. Det här visar sammanställningen av andel utrikes födda 2015 som nu är klar. Uppgifterna är beställda och bearbetade av SCB. 

-Våra anställdas olikheter utgör en resurs och jag är glad att vår strävan mot mångfald ger resultat, säger Per Schöldberg (C), ordförande i Kommunstyrelsens organisations och personalutskott, KSOP.

När det gäller sjukskrivningar har Växjö kommun bäst resultat (5,9 procent) både om man jämför med kommunerna i länet och med kommunerna Kalmar, Karlskrona, Kristianstad och Halmstad. Dessa kommuner utgör tillsammans med Växjö nätverket KKKHV, i vilket man jämför olika parametrar kommunerna emellan. Uppgifterna om sjukfrånvaro i procent redovisas årligen av alla kommuner till SKL.

Trots att Växjö ligger bra till i jämförelsen ökar sjukskrivningarna något, plus 0,8 procentenheter jämfört med 2014.

-Det är naturligtvis inte bra att vi har en ökning och det kommer vi arbeta aktivt med. Trenden är tyvärr sådan i stora delar av landet och vi kan ändå konstatera att Växjö lyckats bra jämfört med andra kommuner, säger Per Schöldberg (C), ordförande i Kommunstyrelsens organisations och personalutskott, KSOP.

För mer information och intervjuer:
Per Schöldberg (C), ordförande KSOP, 070-869 49 25
Michael Färdigh, personalchef, 070-384 17 17

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy