Skip to main content

Fler behöriga elever till gymnasiet

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 15:40 CEST

Skol-och barnomsorgsnämnden kan idag efter vårterminens betyg rapportera att våra skolor har i år höjt både meritvärdet och andelen behöriga elever till gymnasiet.

-Preliminära siffror visar att det genomsnittliga meritvärdet för kommunala skolor har höjts till 208,4 från förra årets 203,9. Andel behöriga elever till gymnasiet från de kommunala skolorna har höjts från 85,9 procent till 88,6 procent, säger skol-och barnomsorgsnämndens ordförande Stefan Bergström  

2012 satsade nämnden 4 mnkr mot en ökad måluppfyllelse och fler behöriga till gymnasiet. Satsningen ”Resultat i fokus” skulle ge både en kortsiktig och långsiktig effekt mot ökad måluppfyllelse. Under våren 2012 genomfördes en genomgång av de elever som snart skulle sluta åk 9 och då konstaterades att det fanns ett flertal elever som saknade betyg i ett eller fåtal ämnen men för övrigt hade goda meritvärden.

Skolorna i Växjö kommun har höjt meritvärdet och andelen behöriga elever till gymnasiet genom systematiskt arbete med planering, genomförande, uppföljning och åtgärder i lärarlag, arbetslag och elevhälsoteam. Genom kreativitet, flexibilitet och en god arbetsinsats från eleverna och stöttande föräldrar kan nu fler elever avsluta sin årskurs 9 med ljusa framtidsutsikter.

För mer information kontakta:

Stefan Bergström, (FP) skol-och barnomsorgsnämndens ordföranade, telefon 0470- 410 87
Mia Granqvist, förvaltningschef, telefon 0470- 416 01

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy