Skip to main content

Fler förskolebibliotek ska väcka boklusten hos de mindre barnen

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2016 12:00 CET

På vilka sätt kan man väcka de mindre barnens nyfikenhet på böcker, läsning och olika språk? Ett sätt är att se till att det finns fler inbjudande bibliotek på Växjö kommuns förskolor. Nu vill utbildningsnämnden att varje förskola ska få 20 000 kr var för att köpa in biblioteksmaterial.


Just nu pågår ett treårigt projekt med förskolebibliotek på några förskolor i kommunen. Genom att skapa inspirerande och inbjudande läsmiljöer hoppas man utveckla intresset för skriftspråk och kommunikation hos såväl barnen som personal och vårdnadshavare. Projektet ska även ha extra fokus på de barn som har annat modersmål än svenska eller som har språkstörningar av olika slag.

För att i snabbare takt skapa förskolebibliotek på kommunens samtliga förskolor finns det nu förslag om att varje förskola ska få 20 000 kr var för inköp av material.

­– I förlängningen är syftet med detta naturligtvis att ge alla barn på förskolan ökade förutsättningar för personlig utveckling, med särskilt fokus på barnets språkliga förmåga, säger Anna Tenje, ordförande i utbildningsnämnden. Men genom våra lärdomar från projektet får vi dessutom förutsättningar att skapa en långsiktigt hållbar tanke kring förskolebibliotek på Växjö kommuns samtliga förskolor.

Forskning visar hur viktigt det är att tidigt läsa högt för de mindre barnen för att utveckla barnens språk och förståelse. Det är något som driver förskolebibliotekarien Linda Valle, som är en av krafterna bakom bibliotekssatsningen på förskolorna.
– Genom litteraturen får barnen också möjlighet att uppleva världen utifrån olika perspektiv och förutsättningar, säger Linda Valle. Berättelser är ett viktigt sätt att arbeta med barnens empati och förståelse. Biblioteken kommer även att innehålla ett kvalitativt urval av olika medier och vi kommer att jobba utvecklande med läsfrämjande och språkutvecklande metoder.

Utbildningsförvaltningen bedömer att samma behov finns inom fritidshem och förskoleklass och därför föreslås att satsningen även ska gälla för dem. Kommunen har 127 enheter som bedriver förskola/fritidshem/förskoleklass inom kommunal och fristående verksamhet, vilket ger en total satsning på cirka 2,5 mkr, motsvarande 20 000 kr per enhet.

För mer information:
Anna Tenje (M), ordförande i utbildningsnämnden, 070-983 44 16
Camilla Holmqvist, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, 0733-53 08 44

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy