Skip to main content

Förslag att se över rutinerna kring föreningsbidrag

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2016 11:00 CEST

Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer 17 maj föreslå att kommunstyrelsen ska besluta om att rutinerna för föreningsbidrag ses över. Syftet är att undvika att inga allmänna medel hamnar hos extremistiska organisationer.

- Det här är handlar om växjöbornas skattepengar och allmänna medel ska finansiera allmänna intressen. Extremism och fundamentalism tillhör inte allmänna intressen och ska därför inte finansieras av skattebetalarna, säger Per Schöldberg (C), kommunalråd.

Utbetalningar av ekonomiskt stöd till föreningar som riskerar att motverka de värderingar som bygger samhället starkt, är just nu är en aktuell fråga i hela landet. Förslaget om att se över Växjös riktlinjer bygger på en skrivelse från Bo Frank (M), Oliver Rosengren (M) och Cheryl Jones Fur (MP) där de bland annat betonar att Växjö kommun inte ska vara värderingsneutral. Jämställdhet, lika fri-och rättigheter och att politiken står skild från religion, är exempel på betydelsefulla värderingar.

– Det är viktigt att vi som kommun tar extremism på allvar och står upp för de värderingar som gjort det här samhället till vårt och som är värda att försvara. Ett sätt är att säkerställa att kommunens resurser inte hamnar i fel händer. Även om ett stort ansvar hänger på staten, är vårt arbete med riktlinjer och rutiner kring föreningsbidrag en viktig del som ska stoppa felaktigheter, säger Cheryl Jones Fur (MP).

Det är enligt förslaget kommunchefen som ska få uppdraget att se över rutinerna och riktlinjerna kring föreningsbidrag. Det här blir en del av det pågående arbete som just nu görs i syfte underlätta för föreningarna i kommunen.

För mer information och intervjuer:
Per Schöldberg (C), kommunalråd 070-869 49 25
Oliver Rosengren (M), ordförande nämnden för arbete och välfärd, 072-300 55 77
Cheryl Jones Fur (MP), tekniska nämndens andre vice ordförande, 073-98 25 266

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy